Help Print this page 

Document DD_2007_13_047_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 47
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 047

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 363

1

 

 

32004R2086

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2086/2004 al Comisiei din 19 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la inserarea textului standardului IAS 39 (Text cu relevanță pentru SEE)

3

2004

L 373

69

 

 

32004D0883

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 decembrie 2004 de adaptare a anexei la Directiva 95/57/CE a Consiliului privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului în ceea ce privește listele de țări [notificată cu numărul C(2004) 4723] (Text cu relevanță pentru SEE)

68

2004

L 385

74

 

 

32004D0915

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2001/497/CE privind introducerea unui set alternativ de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 5271] (Text cu relevanță pentru SEE)

72

2004

L 390

1

 

 

32004D2239

 

 

 

Decizia nr. 2239/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2004 de modificare a Deciziei 1999/784/CE a Consiliului privind participarea Comunității la Observatorul European al Sectorului Audiovizual

83

2004

L 390

24

 

 

32004L0108

 

 

 

Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

85

2004

L 392

1

 

 

32004R2236

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2236/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește standardele internaționale de raportare financiară IFRS 1, 3, 4 și 5, standardele internaționale de contabilitate IAS 1, 10, 12, 14, 16-19, 22, 27, 28 și 31-41, precum și interpretările Comitetului permanent de interpretare SIC 9, 22, 28 și 32 (Text cu relevanță pentru SEE)

99

2004

L 393

1

 

 

32004R2237

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2237/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la IAS nr. 32 și IFRIC 1 (Text cu relevanță pentru SEE)

244

Top