EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_045_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 45

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 045

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 151

51

 

 

32004D0411

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2004 de constatare a nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal pe Insula Man [notificată cu numărul C(2004) 1556] (1)

3

2004

L 153

103

 

 

32004L0078

 

 

 

Directiva 2004/78/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a Directivei 2001/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemul de încălzire a autovehiculelor și a remorcilor acestora și a Directivei 70/156/CEE a Consiliului, în scopul adaptării la progresul tehnic (1)

5

2004

L 155

1

 

 

32004D0446

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru zgomot , vagoane de marfă și aplicații telematice pentru transportul de marfă menționate de Directiva 2001/16/CE [notificată cu numărul C(2004) 1558] (1)

10

2004

L 155

69

 

 

32004D0447

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a anexei A la Decizia 2002/731/CE din 30 mai 2002 și de stabilire a caracteristicilor principale ale sistemului de clasă A (ERTMS) al subsistemului control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional menționat de Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 1559] (1)

58

2004

L 162

40

 

 

32004R0874

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior .eu și a principiilor de înregistrare (1)

71

2004

L 163

71

 

 

32004R0912

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 912/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (1)

82

2004

L 164

114

 

 

32004L0050

 

 

 

Directiva 2004/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 de modificare a Directivei 96/48/CE a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și a Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional

84

2004

L 166

124

 

 

32004L0052

 

 

 

Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității (1)

102

2004

L 181

25

 

 

32004D0387

 

 

 

Decizia 2004/387/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni (IDABC)

110

2004

L 219

8

 

 

32004L0084

 

 

 

Directiva 2004/84/CE a Consiliului din 10 iunie 2004 de modificare a Directivei 2001/113/CE privind gemurile, jeleurile și marmeladele din fructe, precum și piureul din castane îndulcit, destinate consumului uman

121

2004

L 241

66

 

 

32004D0545

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 iulie 2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvențe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate [notificată cu numărul C(2004) 2591] (1)

124

2004

L 246

1

 

 

32004R1321

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit

126

2004

L 261

63

 

 

32004D0578

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 aprilie 2004 privind încheierea Acordului-cadru dintre Comunitatea Europeană și Agenția Spațială Europeană

135

2004

L 261

64

 

 

22004A0806(03)

 

 

 

Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Agenția Spațială Europeană

136

2004

L 267

32

 

 

32004R1450

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea (1)

141

2004

L 287

4

 

 

32004L0087

 

 

 

Directiva 2004/87/CE a Comisiei din 7 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice în vederea adaptării la progresul tehnic a anexei III (1)

145

2004

L 287

5

 

 

32004L0088

 

 

 

Directiva 2004/88/CE a Comisiei din 7 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice în vederea adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic (1)

146

2004

L 293

30

 

 

32004D0641

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 septembrie 2004 de modificare a Deciziei 2002/627/CE de instituire a Grupului european al autorităților de reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor electronice de comunicații (1)

148

2004

L 294

28

 

 

32004L0094

 

 

 

Directiva 2004/94/CE a Comisiei din 15 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la anexa IX (1)

151

2004

L 296

16

 

 

32004D0644

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 septembrie 2004 de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date

153

2004

L 300

13

 

 

32004L0093

 

 

 

Directiva 2004/93/CE a Comisiei din 21 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului în vederea adaptării la progresul tehnic a anexelor II și III (1)

160

2004

L 301

51

 

 

32004L0096

 

 

 

Directiva 2004/96/CE a Comisiei din 27 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea nichelului la podoabele de tip piercing, în vederea adaptării anexei I a acesteia la progresul tehnic (1)

189

2004

L 302

6

 

 

32004D0663

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 septembrie 2004 de modificare a Deciziei 97/464/CE a Comisiei privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește produsele pentru instalațiile de epurare a apelor uzate [notificată cu numărul C(2004) 3488] (1)

192

2004

L 305

63

 

 

32004L0098

 

 

 

Directiva 2004/98/CE a Comisiei din 30 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea pentabromodifenileterului în sistemele de evacuare de urgență ale aeronavelor în scopul adaptării anexei I a acesteia la progresul tehnic (1)

196

2004

L 314

14

 

 

32004D0691

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 octombrie 2004 de modificare a Deciziei 2002/840/CE privind adoptarea listei unităților din țări terțe, autorizate pentru iradierea produselor alimentare [notificată cu numărul C(2004) 3679] (1)

199

2004

L 337

13

 

 

32004L0104

 

 

 

Directiva 2004/104/CE a Comisiei din 14 octombrie 2004 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 72/245/CEE a Consiliului privind paraziții radioelectrici (compatibilitatea electromagnetică) ai vehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE privind aproprierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1)

201

2004

L 338

4

 

 

32004R1935

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE

247

2004

L 359

25

 

 

32004R2076

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2076/2004 al Comisiei din 3 decembrie 2004 de adaptare, pentru prima dată, a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele (EDDHSA și superfosfat triplu) (1)

261

2005

L 303

32

 

 

32005L0080

 

 

 

Directiva 2005/80/CE a Comisiei din 21 noiembrie 2005 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului, privind produsele cosmetice, în vederea adaptării anexelor II și III ale acesteia la progresul tehnic (1)

264

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top