EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_040_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 40

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 040

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 168

19

 

 

32003D0490

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 iunie 2003 de constatare, în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în Argentina (1)

3

2003

L 170

10

 

 

32003L0066

 

 

 

Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 de modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea consumului energetic pe etichetele frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice electrocasnice (1)

7

2003

L 171

1

 

 

32003L0037

 

 

 

Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE (1)

12

2003

L 178

23

 

 

32003L0052

 

 

 

Directiva 2003/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivei 95/2/CE în ceea ce privește condițiile de utilizare a aditivului alimentar konjac E 425 (1)

92

2003

L 178

24

 

 

32003L0053

 

 

 

Directiva 2003/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și șasea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (nonilfenol, etoxilat de nonilfenol și ciment) (1)

93

2003

L 186

43

 

 

32003D0548

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 iulie 2003 privind setul minim de linii închiriate cu caracteristici armonizate și standarde asociate menționate la articolul 18 din Directiva privind serviciul universal

97

2003

L 201

25

 

 

32003D0593

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 august 2003 de modificare a Deciziei 2003/43/CE de stabilire a claselor de performanță de comportare la foc a anumitor produse pentru construcții [notificată cu numărul C(2003) 2592] (1)

100

2003

L 206

29

 

 

32003L0076

 

 

 

Directiva 2003/76/CE a Comisiei din 11 august 2003 de modificare a Directivei 70/220/CEE a Consiliului referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante ale autovehiculelor (1)

103

2003

L 214

18

 

 

32003L0044

 

 

 

Directiva 2003/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003 de modificare a Directivei 94/25/CE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement (1)

105

2003

L 218

51

 

 

32003D0629

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 august 2003 de modificare a Deciziei 2000/367/CE de stabilire a unui sistem de clasificare a performanței de rezistență la foc a produselor pentru construcții, în ceea ce privește includerea produselor folosite în sistemele de control al căldurii și fumului [notificată cu numărul C(2003) 2851] (1)

123

2003

L 220

5

 

 

32003D0632

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 august 2003 de modificare a Deciziei 2000/147/CE de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea performanțelor de comportare la foc a produselor pentru construcții [notificată cu numărul C(2003) 2986] (1)

127

2003

L 224

27

 

 

32003L0080

 

 

 

Directiva 2003/80/CE a Comisiei din 5 septembrie 2003 de stabilire, în anexa VIIIa la Directiva 76/768/CEE a Consiliului, a unui simbol pentru termenul de valabilitate al produselor cosmetice (1)

129

2003

L 226

18

 

 

32003D0639

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la ghermelele pentru rosturi de construcție [notificată cu numărul C(2003) 3159] (1)

131

2003

L 226

21

 

 

32003D0640

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la kiturile pentru placarea pereților exteriori [notificată cu numărul C(2003) 3160] (1)

135

2003

L 230

1

 

 

32003D1608

 

 

 

Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (1)

139

2003

L 231

12

 

 

32003D0655

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 septembrie 2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la kiturile de acoperire impermeabilă a pardoselilor și pereților din spații umede [notificată cu numărul C(2003) 3246] (1)

142

2003

L 231

15

 

 

32003D0656

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 septembrie 2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la șapte produse pentru agrement tehnic european fără ghid [notificată cu numărul C(2003) 3247] (1)

146

2003

L 238

23

 

 

32003L0083

 

 

 

Directiva 2003/83/CE a Comisiei din 24 septembrie 2003 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III și VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

151

2003

L 244

1

 

 

32003R1667

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1667/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind derogările ce se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere

156

2003

L 244

32

 

 

32003R1668

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1668/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului nr. 2702/98 al Comisiei privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere

187

2003

L 244

57

 

 

32003R1669

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1669/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2701/98 al Comisiei privind seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere

212

2003

L 244

74

 

 

32003R1670

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1670/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2700/98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere

229

2003

L 260

32

 

 

32003D0722

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la kiturile de impermeabilizare cu aplicare în stare lichidă pentru tablierele de pod [notificată cu numărul C(2003) 3483] (1)

267

2003

L 262

22

 

 

32003L0094

 

 

 

Directiva 2003/94/CE a Comisiei din 8 octombrie 2003 de stabilire a principiilor și orientărilor privind buna practică de fabricație cu privire la produsele medicamentoase de uz uman și medicamentele experimentale de uz uman (1)

270

2003

L 262

34

 

 

32003D0728

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 octombrie 2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește structurile metalice prefabricate, structurile din beton prefabricate, unitățile de construcție prefabricate, camerele frigorifice prefabricate și structurile de protecție împotriva căderii pietrelor [notificată cu numărul C(2003) 3452] (1)

275

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top