EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_039_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 39

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 039

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 317

1

 

 

32002R2056

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2056/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (1)

3

2002

L 341

28

 

 

32002R2245

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare

14

2002

L 341

54

 

 

32002R2246

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț și desene și modele industriale) pentru înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare

40

2003

L 004

9

 

 

32003L0002

 

 

 

Directiva 2003/2/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea arsenicului (a zecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului) (1)

46

2003

L 004

12

 

 

32003L0003

 

 

 

Directiva 2003/3/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea colorantului albastru (a douăsprezecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului) (1)

49

2003

L 005

14

 

 

32003L0001

 

 

 

Directiva 2003/1/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

53

2003

L 013

35

 

 

32003D0043

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 ianuarie 2003 de stabilire a claselor de performanță a comportării la foc pentru anumite produse pentru construcții [notificată cu numărul C(2002) 4807] (1)

56

2003

L 028

43

 

 

32003L0012

 

 

 

Directiva 2003/12/CE a Comisiei din 3 februarie 2003 de reclasificare a implanturilor mamare în cadrul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (1)

59

2003

L 035

28

 

 

32002L0088

 

 

 

Directiva 2002/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 de modificare a Directivei 97/68/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenite de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră

61

2003

L 037

19

 

 

32002L0095

 

 

 

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

115

2003

L 041

37

 

 

32003L0014

 

 

 

Directiva 2003/14/CE a Comisiei din 10 februarie 2003 de modificare a Directivei 91/321/CEE privind preparatele pentru sugari și preparatele de continuare (1)

120

2003

L 042

45

 

 

32003L0011

 

 

 

Directiva 2003/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și patra modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (pentabromdifenil eter, octabromdifenil eter)

124

2003

L 046

24

 

 

32003L0016

 

 

 

Directiva 2003/16/CE a Comisiei din 19 februarie 2003 de adaptare la progresul tehnic a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

127

2003

L 066

26

 

 

32003L0015

 

 

 

Directiva 2003/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 februarie 2003 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

128

2003

L 073

6

 

 

32003R0494

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 494/2003 al Comisiei din 18 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului privind taxele datorate Agenției Europene pentru Evaluarea Medicamentelor

138

2003

L 074

26

 

 

32003D0189

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 martie 2003 privind publicarea referinței standardului EN 613:2000 Aparate de încălzire cu convecție independente care utilizează combustibili gazoși în conformitate cu Directiva 90/396/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 710] (1)

140

2003

L 074

28

 

 

32003D0190

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 martie 2003 privind publicarea referinței standardului EN 521:1998 Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Aparate portabile alimentate la presiunea vaporilor de gaz petrolier lichefiat, punctul 5.7.2.1, în conformitate cu Directiva 90/396/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 711] (1)

142

2003

L 076

10

 

 

32003L0017

 

 

 

Directiva 2003/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor și a motorinelor (1)

144

2003

L 079

6

 

 

32003L0019

 

 

 

Directiva 2003/19/CE a Comisiei din 21 martie 2003 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivei 97/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora (1)

154

2003

L 083

70

 

 

32003D0224

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 martie 2003 privind publicarea referinței standardului EN 1495:1997 Platforme de ridicare - Platforme elevatoare de lucru pe catarge, în conformitate cu Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 831] (1)

162

2003

L 114

50

 

 

32003D0312

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 aprilie 2003 privind publicarea referinței standardelor referitoare la produse termoizolante, geotextile, sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor și plăci de ipsos, în conformitate cu Directiva 89/106/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 1161] (1)

165

2003

L 123

42

 

 

32003L0030

 

 

 

Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor și a altor combustibili regenerabili pentru transport

170

2003

L 126

34

 

 

32003L0040

 

 

 

Directiva 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor

175

2003

L 144

9

 

 

32003D0424

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 iunie 2003 de modificare a Deciziei 96/603/CE de stabilire a listei de produse care se încadrează în Clasele A Fără contribuție la foc prevăzută de Decizia 94/611/CE de punere în aplicare a articolului 20 din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitoare la produsele pentru construcții [notificată cu numărul C(2003) 1673] (1)

181

2003

L 156

14

 

 

32003L0034

 

 

 

Directiva 2003/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și treia modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau substanțe toxice pentru reproducere – c/m/r)

182

2003

L 156

26

 

 

32003L0036

 

 

 

Directiva 2003/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și cincea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau substanțe toxice pentru reproducere – c/m/r) (1)

185

2003

L 159

1

 

 

32003R1084

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1084/2003 al Comisiei din 3 iunie 2003 privind examinarea modificării condițiilor unei autorizații de introducere pe piață eliberată pentru produsele medicamentoase de uz uman și veterinar de o autoritate competentă a unui stat membru (1)

190

2003

L 159

24

 

 

32003R1085

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1085/2003 al Comisiei din 3 iunie 2003 privind examinarea modificării condițiilor unei autorizații de introducere pe piață acordată pentru medicamentele de uz uman și veterinar care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 2309/93 al Consiliului (1)

213

2003

L 159

46

 

 

32003L0063

 

 

 

Directiva 2003/63/CE a Comisiei din 25 iunie 2003 de modificare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase de uz uman (1)

235

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top