EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_035_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 35

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 035

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 049

1

 

 

32002D0113

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 ianuarie 2002 de modificare a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare [notificată cu numărul C(2002) 88] (1)

3

2002

L 108

1

 

 

32002D0676

 

 

 

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)

163

2002

L 108

7

 

 

32002L0019

 

 

 

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul)

169

2002

L 108

21

 

 

32002L0020

 

 

 

Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea)

183

2002

L 108

33

 

 

32002L0021

 

 

 

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru)

195

2002

L 108

51

 

 

32002L0022

 

 

 

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal)

213

2002

L 113

1

 

 

32002R0733

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 .eu (1)

240

2002

L 124

1

 

 

32002L0024

 

 

 

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului (1)

245

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top