EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_031_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 31

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 031

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 114

1

 

 

32001R0761

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)

3

2001

L 121

34

 

 

32001L0020

 

 

 

Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman

32

2001

L 130

33

 

 

32001L0031

 

 

 

Directiva 2001/31/CE a Comisiei din 8 mai 2001 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/387/CEE a Consiliului privind ușile autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

43

2001

L 139

14

 

 

32001D0395

 

 

 

Decizia Consiliului din 14 mai 2001 privind aderarea Comunității Europene la Regulamentul nr. 13-H al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea autoturismelor în ceea ce privește sistemul de frânare

45

2001

L 146

1

 

 

32001L0030

 

 

 

Directiva 2001/30/CE a Comisiei din 2 mai 2001 de modificare a Directivei 96/77/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (1)

47

2001

L 181

19

 

 

32001D0497

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 iunie 2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe în temeiul Directivei 95/46/CE [notificată cu numărul C(2001) 1539] (1)

70

2001

L 190

18

 

 

32001L0052

 

 

 

Directiva 2001/52/CE a Comisiei din 3 iulie 2001 de modificare a Directivei 95/31/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizați pentru utilizare în produsele alimente (1)

84

2001

L 190

21

 

 

32001D0524

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iunie 2001 privind publicarea referințelor pentru standardele EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 și EN 13432:2000 în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene în legătură cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje [notificată cu numărul C(2001) 1681] (1)

87

2001

L 194

36

 

 

32001L0041

 

 

 

Directiva 2001/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 iunie 2001 de efectuare a celei de-a douăzeci și una modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase, cu privire la substanțele clasificate drept carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere

90

2001

L 205

39

 

 

32001D0579

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 iulie 2001 privind publicarea referinței standardului EN 71-1: 1998 Siguranța jucăriilor – Partea I: Proprietăți fizice și mecanice, punctul 4.20 litera (d) în conformitate cu Directiva 88/378/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2001) 1905] (1)

93

2001

L 209

33

 

 

32001D0596

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 ianuarie 2001 de modificare a Deciziilor 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE și 2000/447/CE privind procedura de atestare a conformității anumitor produse pentru construcții în temeiul articolului 20 din Directiva 89/106/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2000) 3695] (1)

96

2001

L 211

25

 

 

32001L0043

 

 

 

Directiva 2001/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 de modificare a Directivei 92/23/CEE a Consiliului privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor

106

2001

L 212

24

 

 

32001L0058

 

 

 

Directiva 2001/58/CE a Comisiei din 27 iulie 2001 de efectuare a celei de-a doua modificări a Directivei 91/155/CEE pentru definirea și stabilirea, în conformitate cu articolul 14 din Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor metodologice privind sistemul specific de informare referitor la preparatele periculoase, precum și, în conformitate cu articolul 27 din Directiva 67/548/CEE a Consiliului, a normelor metodologice privind sistemul specific de informare referitor la substanțele periculoase (fișe tehnice de securitate) (1)

128

2001

L 226

5

 

 

32001L0060

 

 

 

Directiva 2001/60/CE a Comisiei din 7 august 2001 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (1)

138

2001

L 227

41

 

 

32001L0063

 

 

 

Directiva 2001/63/CE a Comisiei din 17 august 2001 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră

141

2001

L 235

20

 

 

32001D0671

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 august 2001 de aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului cu privire la clasificarea performanței la incendii exterioare a acoperișurilor și a învelitorilor de acoperișuri [notificată cu numărul C(2001) 2474] (1)

144

2001

L 247

24

 

 

32001D0681

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 septembrie 2001 privind orientările pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) [notificată cu numărul C (2001) 2504] (1)

147

2001

L 253

17

 

 

32001R1852

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei din 20 septembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind punerea la dispoziția publicului a anumitor informații și protecția informațiilor furnizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

171

2001

L 283

41

 

 

32001L0090

 

 

 

Directiva 2001/90/CE a Comisiei din 26 octombrie 2001 de adaptare la progresul tehnic pentru a șaptea oară a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (creozot) (1)

173

2001

L 286

27

 

 

32001L0091

 

 

 

Directiva 2001/91/CE a Comisiei din 29 octombrie 2001 de efectuare a celei de-a opta adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (hexacloretan) (1)

176

2001

L 292

21

 

 

32001L0056

 

 

 

Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind sistemul de încălzire a autovehiculelor și a remorcilor acestora, de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 78/548/CEE a Consiliului

178

2001

L 311

1

 

 

32001L0082

 

 

 

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare

200

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top