EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_029_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 29

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 029

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2000

L 103

70

 

 

32000L0021

 

 

 

Directiva 2000/21/CE a Comisiei din 25 aprilie 2000 privind lista de acte comunitare menționate în articolul 13 alineatul (1) liniuța a cincea din Directiva 67/548/CEE a Consiliului (1)

3

2000

L 106

1

 

 

32000L0007

 

 

 

Directiva 2000/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind vitezometrele pentru autovehiculele cu două sau trei roți, precum și de modificare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți

6

2000

L 106

7

 

 

32000L0008

 

 

 

Directiva 2000/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 de modificare a Directivei 70/221/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la rezervoarele de carburant lichid și la dispozitivele de protecție spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora

12

2000

L 107

26

 

 

32000L0022

 

 

 

Directiva 2000/22/CE a Comisiei din 28 aprilie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 87/402/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din față a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (1)

26

2000

L 129

30

 

 

32000D0361

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 mai 2000 privind publicarea referințelor standardelor EN 1459:1999 Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă și EN 1726-1:1999 Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20000 N – Partea 1: Cerințe generale [notificată cu numărul C(2000) 1174] (1)

28

2000

L 133

26

 

 

32000D0367

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea performanțelor de rezistență la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora [notificată cu numărul C(2000) 1001] (1)

31

2000

L 136

1

 

 

32000L0032

 

 

 

Directiva 2000/32/CE a Comisiei din 19 mai 2000 de efectuare a celei de-a douăzeci și șasea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1)

38

2000

L 136

90

 

 

32000L0033

 

 

 

Directiva 2000/33/CE a Comisiei din 25 aprilie 2000 de efectuare a celei de-a douăzeci și șaptea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1)

125

2000

L 145

25

 

 

32000L0041

 

 

 

Directiva 2000/41/CE a Comisiei din 19 iunie 2000 de amânare pentru a doua oară a datei de la care testările pe animale sunt interzise pentru ingredientele sau combinațiile de ingrediente ale produselor cosmetice (1)

143

2000

L 162

1

 

 

32000L0014

 

 

 

Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior

145

2000

L 173

1

 

 

32000L0025

 

 

 

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului

223

2000

L 178

1

 

 

32000L0031

 

 

 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

257

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top