EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_029_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 29

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 029

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2000

L 103

70

 

 

32000L0021

 

 

 

Directiva 2000/21/CE a Comisiei din 25 aprilie 2000 privind lista de acte comunitare menționate în articolul 13 alineatul (1) liniuța a cincea din Directiva 67/548/CEE a Consiliului (1)

3

2000

L 106

1

 

 

32000L0007

 

 

 

Directiva 2000/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind vitezometrele pentru autovehiculele cu două sau trei roți, precum și de modificare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți

6

2000

L 106

7

 

 

32000L0008

 

 

 

Directiva 2000/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 de modificare a Directivei 70/221/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la rezervoarele de carburant lichid și la dispozitivele de protecție spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora

12

2000

L 107

26

 

 

32000L0022

 

 

 

Directiva 2000/22/CE a Comisiei din 28 aprilie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 87/402/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din față a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (1)

26

2000

L 129

30

 

 

32000D0361

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 mai 2000 privind publicarea referințelor standardelor EN 1459:1999 Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă și EN 1726-1:1999 Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20000 N – Partea 1: Cerințe generale [notificată cu numărul C(2000) 1174] (1)

28

2000

L 133

26

 

 

32000D0367

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea performanțelor de rezistență la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora [notificată cu numărul C(2000) 1001] (1)

31

2000

L 136

1

 

 

32000L0032

 

 

 

Directiva 2000/32/CE a Comisiei din 19 mai 2000 de efectuare a celei de-a douăzeci și șasea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1)

38

2000

L 136

90

 

 

32000L0033

 

 

 

Directiva 2000/33/CE a Comisiei din 25 aprilie 2000 de efectuare a celei de-a douăzeci și șaptea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1)

125

2000

L 145

25

 

 

32000L0041

 

 

 

Directiva 2000/41/CE a Comisiei din 19 iunie 2000 de amânare pentru a doua oară a datei de la care testările pe animale sunt interzise pentru ingredientele sau combinațiile de ingrediente ale produselor cosmetice (1)

143

2000

L 162

1

 

 

32000L0014

 

 

 

Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior

145

2000

L 173

1

 

 

32000L0025

 

 

 

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului

223

2000

L 178

1

 

 

32000L0031

 

 

 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

257

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top