EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_028_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 28

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 028

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 195

34

 

 

31999D0511

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 iulie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare aplicabile stațiilor mobile cu canale multiple HSCSD (transmisie de date cu comutarea rapidă a circuitelor) [notificată cu numărul C(1999) 2029] (1)

3

1999

L 197

1

 

 

31999R1655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1655/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2236/95 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene

6

1999

L 199

57

 

 

31999L0033

 

 

 

Directiva 1999/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind etichetarea anumitor substanțe periculoase în Austria și Suedia

13

1999

L 200

1

 

 

31999L0045

 

 

 

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase

15

1999

L 207

18

 

 

31999L0077

 

 

 

Directiva 1999/77/CE a Comisiei din 26 iulie 1999 de efectuare a celei de-a șasea adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (azbest) (1)

83

1999

L 255

40

 

 

31999D0645

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 septembrie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare pentru accesul TETRA la serviciile de urgență [notificată cu numărul C(1999) 2987] (1)

86

1999

L 297

22

 

 

31999L0086

 

 

 

Directiva 1999/86/CE a Consiliului din 11 noiembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/763/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la scaunele de însoțitor la tractoarele agricole sau forestiere pe roți

89

1999

L 307

61

 

 

31999D0784

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 1999 privind participarea Comunității la Observatorul European al Sectorului Audiovizual

91

1999

L 334

32

 

 

31999L0099

 

 

 

Directiva 1999/99/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 80/1269/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la puterea motoarelor autovehiculelor (1)

92

1999

L 334

36

 

 

31999L0100

 

 

 

Directiva 1999/100/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 80/1268/CEE a Consiliului privind emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant al autovehiculelor (1)

96

1999

L 334

41

 

 

31999L0101

 

 

 

Directiva 1999/101/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/157/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la nivelul sonor admis și la sistemul de evacuare al autovehiculelor (Text cu relevanța pentru SEE)

101

1999

L 334

43

 

 

31999L0102

 

 

 

Directiva 1999/102/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenite de la autovehicule (1)

104

2000

L 009

14

 

 

31999L0098

 

 

 

Directiva 1999/98/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 96/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția pasagerilor din autovehicule în caz de coliziune frontală (1)

112

2000

L 013

12

 

 

31999L0093

 

 

 

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice

120

2000

L 021

16

 

 

32000L0001

 

 

 

Directiva 2000/1/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 89/173/CEE a Consiliului cu privire la anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1)

130

2000

L 021

23

 

 

32000L0002

 

 

 

Directiva 2000/2/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/322/CEE a Consiliului privind suprimarea paraziților radioelectrici produși de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți și a Directivei 74/150/CEE a Consiliului privind omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1)

137

2000

L 022

66

 

 

32000D0063

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 ianuarie 2000 de modificare a Deciziei 96/627/CE de punere în aplicare a articolului 2 din Directiva 77/311/CEE a Consiliului privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți [notificată cu numărul C(1999) 3546] (1)

146

2000

L 034

17

 

 

31999L0103

 

 

 

Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000 de modificare a Directivei 80/181/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură

147

2000

L 050

14

 

 

32000D0147

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcții [notificată cu numărul C(2000) 133] (1)

150

2000

L 053

1

 

 

32000L0003

 

 

 

Directiva 2000/3/CE a Comisiei din 22 februarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/541/CEE a Consiliului privind centurile de siguranță și sistemele de reținere ale autovehiculelor (1)

155

2000

L 056

42

 

 

32000L0006

 

 

 

A douăzeci și patra Directivă 2000/6/CE a Comisiei din 29 februarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, VI și VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

231

2000

L 065

22

 

 

32000L0011

 

 

 

A douăzeci și cincea Directivă 2000/11/CE a Comisiei din 10 martie 2000 de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

236

2000

L 077

13

 

 

32000D0245

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 februarie 2000 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (4) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la sticla plată, sticla profilată și produsele din sticlă modelată [notificată cu numărul C(1999) 5016] (1)

240

2000

L 086

15

 

 

32000D0273

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2000 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la șapte produse supuse agrementării tehnice europene fără Ghid [notificată cu numărul C(2000) 668] (1)

247

2000

L 087

22

 

 

32000L0004

 

 

 

Directiva 2000/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 februarie 2000 de modificare a Directivei 74/60/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (părțile interioare ale habitaclului, altele decât oglinda sau oglinzile retrovizoare interioare, dispunerea comenzilor, plafonul sau plafonul care se deschide, spătarul și partea din spate a scaunelor)

253

2000

L 094

31

 

 

32000L0019

 

 

 

Directiva 2000/19/CE a Comisiei din 13 aprilie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 86/298/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (1)

263

2000

L 097

13

 

 

32000D0299

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 aprilie 2000 de stabilire a clasificării inițiale a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și a identificatorilor asociați [notificată cu numărul C(2000) 938] (1)

265

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top