EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_028_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 28

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 028

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 195

34

 

 

31999D0511

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 iulie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare aplicabile stațiilor mobile cu canale multiple HSCSD (transmisie de date cu comutarea rapidă a circuitelor) [notificată cu numărul C(1999) 2029] (1)

3

1999

L 197

1

 

 

31999R1655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1655/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2236/95 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene

6

1999

L 199

57

 

 

31999L0033

 

 

 

Directiva 1999/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind etichetarea anumitor substanțe periculoase în Austria și Suedia

13

1999

L 200

1

 

 

31999L0045

 

 

 

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase

15

1999

L 207

18

 

 

31999L0077

 

 

 

Directiva 1999/77/CE a Comisiei din 26 iulie 1999 de efectuare a celei de-a șasea adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (azbest) (1)

83

1999

L 255

40

 

 

31999D0645

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 septembrie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare pentru accesul TETRA la serviciile de urgență [notificată cu numărul C(1999) 2987] (1)

86

1999

L 297

22

 

 

31999L0086

 

 

 

Directiva 1999/86/CE a Consiliului din 11 noiembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/763/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la scaunele de însoțitor la tractoarele agricole sau forestiere pe roți

89

1999

L 307

61

 

 

31999D0784

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 1999 privind participarea Comunității la Observatorul European al Sectorului Audiovizual

91

1999

L 334

32

 

 

31999L0099

 

 

 

Directiva 1999/99/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 80/1269/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la puterea motoarelor autovehiculelor (1)

92

1999

L 334

36

 

 

31999L0100

 

 

 

Directiva 1999/100/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 80/1268/CEE a Consiliului privind emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant al autovehiculelor (1)

96

1999

L 334

41

 

 

31999L0101

 

 

 

Directiva 1999/101/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/157/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la nivelul sonor admis și la sistemul de evacuare al autovehiculelor (Text cu relevanța pentru SEE)

101

1999

L 334

43

 

 

31999L0102

 

 

 

Directiva 1999/102/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenite de la autovehicule (1)

104

2000

L 009

14

 

 

31999L0098

 

 

 

Directiva 1999/98/CE a Comisiei din 15 decembrie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 96/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția pasagerilor din autovehicule în caz de coliziune frontală (1)

112

2000

L 013

12

 

 

31999L0093

 

 

 

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice

120

2000

L 021

16

 

 

32000L0001

 

 

 

Directiva 2000/1/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 89/173/CEE a Consiliului cu privire la anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1)

130

2000

L 021

23

 

 

32000L0002

 

 

 

Directiva 2000/2/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/322/CEE a Consiliului privind suprimarea paraziților radioelectrici produși de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți și a Directivei 74/150/CEE a Consiliului privind omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1)

137

2000

L 022

66

 

 

32000D0063

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 ianuarie 2000 de modificare a Deciziei 96/627/CE de punere în aplicare a articolului 2 din Directiva 77/311/CEE a Consiliului privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți [notificată cu numărul C(1999) 3546] (1)

146

2000

L 034

17

 

 

31999L0103

 

 

 

Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000 de modificare a Directivei 80/181/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură

147

2000

L 050

14

 

 

32000D0147

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcții [notificată cu numărul C(2000) 133] (1)

150

2000

L 053

1

 

 

32000L0003

 

 

 

Directiva 2000/3/CE a Comisiei din 22 februarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/541/CEE a Consiliului privind centurile de siguranță și sistemele de reținere ale autovehiculelor (1)

155

2000

L 056

42

 

 

32000L0006

 

 

 

A douăzeci și patra Directivă 2000/6/CE a Comisiei din 29 februarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, VI și VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

231

2000

L 065

22

 

 

32000L0011

 

 

 

A douăzeci și cincea Directivă 2000/11/CE a Comisiei din 10 martie 2000 de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

236

2000

L 077

13

 

 

32000D0245

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 februarie 2000 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (4) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la sticla plată, sticla profilată și produsele din sticlă modelată [notificată cu numărul C(1999) 5016] (1)

240

2000

L 086

15

 

 

32000D0273

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2000 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la șapte produse supuse agrementării tehnice europene fără Ghid [notificată cu numărul C(2000) 668] (1)

247

2000

L 087

22

 

 

32000L0004

 

 

 

Directiva 2000/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 februarie 2000 de modificare a Directivei 74/60/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (părțile interioare ale habitaclului, altele decât oglinda sau oglinzile retrovizoare interioare, dispunerea comenzilor, plafonul sau plafonul care se deschide, spătarul și partea din spate a scaunelor)

253

2000

L 094

31

 

 

32000L0019

 

 

 

Directiva 2000/19/CE a Comisiei din 13 aprilie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 86/298/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (1)

263

2000

L 097

13

 

 

32000D0299

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 aprilie 2000 de stabilire a clasificării inițiale a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și a identificatorilor asociați [notificată cu numărul C(2000) 938] (1)

265

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top