EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_026_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 26

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 026

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 350

58

 

 

31998L0070

 

 

 

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului

3

1998

L 351

37

 

 

31998D0734

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 noiembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind stațiile terestre mobile de comunicații prin satelit (LMES) care operează în benzile de frecvență de 1,5/1,6 GHz [notificată cu numărul C(1998) 3695] (1)

14

1999

L 001

1

 

 

31998L0101

 

 

 

Directiva 98/101/CE a Comisiei din 22 decembrie 1998 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 91/157/CEE a Consiliului privind bateriile și acumulatorii care conțin anumite substanțe periculoase (1)

19

1999

L 029

34

 

 

31999D0089

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la garniturile de scări prefabricate [notificată cu numărul C(1999) 113] (1)

22

1999

L 029

38

 

 

31999D0090

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului privind membranele [notificată cu numărul C(1999) 114] (Text cu relevanță SEE)

26

1999

L 029

44

 

 

31999D0091

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la produsele termoizolante [notificată cu numărul C(1999) 115] (1)

33

1999

L 029

49

 

 

31999D0092

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la grinzile și stâlpii din materiale compozite ușoare pe bază de lemn [notificată cu numărul C(1999) 116] (1)

39

1999

L 029

51

 

 

31999D0093

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor de construcție conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la ușile, ferestrele, obloanele, storurile, portalurile și feroneria aferentă [notificată cu numărul C(1999) 117] (1)

42

1999

L 029

55

 

 

31999D0094

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la produsele prefabricate din beton normal, din beton ușor sau din beton celular autoclavizat [notificată cu numărul C(1999) 118] (1)

47

1999

L 056

46

 

 

31999L0009

 

 

 

Directiva 1999/9/CE a Comisiei din 26 februarie 1999 de modificare a Directivei 97/17/CE privind aplicarea Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic (1)

52

1999

L 056

47

 

 

31999D0177

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 februarie 1999 de stabilire a condițiilor derogatorii pentru lăzile din plastic și paleții din plastic de la nivelurile de concentrație în metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje [notificată cu numărul C(1999) 246] (1)

53

1999

L 066

16

 

 

31999L0002

 

 

 

Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante

55

1999

L 066

24

 

 

31999L0003

 

 

 

Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de stabilire a unei liste comunitare cu produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante

63

1999

L 066

26

 

 

31999L0004

 

 

 

Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea și de cicoare

66

1999

L 084

1

 

 

31999D0217

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 februarie 1999 de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare, stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 [notificată cu numărul C(1999) 399] (1)

70

1999

L 091

10

 

 

31999L0005

 

 

 

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora

73

1999

L 091

29

 

 

31999L0021

 

 

 

Directiva 1999/21/CE a Comisiei din 25 martie 1999 privind alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale (1)

92

1999

L 097

1

 

 

31999L0014

 

 

 

Directiva 1999/14/CE a Comisiei din 16 martie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/538/CEE a Consiliului privind lămpile de ceață spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

100

1999

L 097

14

 

 

31999L0015

 

 

 

Directiva 1999/15/CE a Comisiei din 16 martie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/759/CEE a Consiliului privind lămpile indicatoare de direcție ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

114

1999

L 097

33

 

 

31999L0016

 

 

 

Directiva 1999/16/CE a Comisiei din 16 martie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/540/CEE a Consiliului privind lămpile de staționare ale autovehiculelor (1)

134

1999

L 097

45

 

 

31999L0017

 

 

 

Directiva 1999/17/CE a Comisiei din 18 martie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/761/CEE a Consiliului privind proiectoarele pentru autovehicule care asigură funcționarea fazei de drum și a fazei de întâlnire, precum și la lămpile cu incandescență pentru aceste proiectoare (1)

147

1999

L 097

82

 

 

31999L0018

 

 

 

Directiva 1999/18/CE a Comisiei din 18 martie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/762/CEE a Consiliului privind lămpile de ceață față pentru autovehicule și becurile pentru aceste lămpi (1)

185

1999

L 118

55

 

 

31999D0303

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 aprilie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind conectarea la rețelele telefonice publice comutate (RTPC) analogice a echipamentelor terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate, pentru care adresa rețelei eventuale este asigurată prin semnalizarea de multifrecvență bitonală (DTMF) [notificată cu numărul C(1999) 874] (1)

202

1999

L 118

60

 

 

31999D0304

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 aprilie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind rețeaua digitală integrată de servicii (RNIS); teleservice de telefonie pe 3,1 kHz, cerințe de racordare pentru terminale combinate (ediția a doua) [notificată cu numărul C(1999) 875] (1)

209

1999

L 119

57

 

 

31999D0310

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 aprilie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind echipamentele de telecomunicații digitale fără fir ameliorate (DECT) utilizate pentru accesul la rețeaua digitală integrată de servicii (RNIS) [notificată cu numărul C(1999) 999] (1)

212

1999

L 121

13

 

 

31999L0032

 

 

 

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE

216

1999

L 124

11

 

 

31999L0040

 

 

 

Directiva 1999/40/CE a Comisiei din 6 mai 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/622/CEE a Consiliului cu privire la dispozitivele de protecție în cazul răsturnării tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (probe statice) (1)

222

1999

L 139

29

 

 

31999L0050

 

 

 

Directiva 1999/50/CE a Comisiei din 25 mai 1999 de modificare a Directivei 91/321/CEE privind preparatele pentru sugari și preparatele de continuare (1)

225

1999

L 142

22

 

 

31999L0051

 

 

 

Directiva 1999/51/CE a Comisiei din 26 mai 1999 de efectuare a celei de-a cincea adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (staniu, PCF și cadmiu) (1)

228

1999

L 146

28

 

 

31999L0055

 

 

 

Directiva 1999/55/CE a Comisiei din 1 iunie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/536/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1)

232

1999

L 146

31

 

 

31999L0056

 

 

 

Directiva 1999/56/CE a Comisiei din 3 iunie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/933/CEE a Consiliului privind instalarea de echipamente de iluminare și de semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roți (1)

235

1999

L 148

35

 

 

31999L0057

 

 

 

Directiva 1999/57/CE a Comisiei din 7 iunie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/764/CEE a Consiliului privind scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roți (1)

237

1999

L 148

37

 

 

31999L0058

 

 

 

Directiva 1999/58/CE a Comisiei din 7 iunie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 79/533/CEE a Consiliului privind dispozitivele de remorcare și de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1)

239

1999

L 166

87

 

 

31999L0043

 

 

 

Directiva 1999/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 de efectuare a celei de-a șaptesprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

241

1999

L 172

38

 

 

31999L0041

 

 

 

Directiva 1999/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iunie 1999 de modificare a Directivei 89/398/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale

246

1999

L 178

50

 

 

31999D0453

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 iunie 1999 de modificare a Deciziilor 96/579/CE și 97/808/CE privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește dispozitivele fixe pentru circulație și îmbrăcămintea rutieră [notificată cu numărul C(1999) 1484] (1)

248

1999

L 178

52

 

 

31999D0454

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 iunie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește produsele pentru oprirea focului, pentru etanșare la foc și pentru protecție la foc [notificată cu numărul C(1999) 1481] (1)

250

1999

L 178

56

 

 

31999D0455

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 iunie 1999 privind procedura pentru atestarea conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile pentru construcții prefabricate cu schelet din lemn și din bârne [notificată cu numărul C(1999) 1483] (1)

254

1999

L 184

27

 

 

31999D0469

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iunie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la produsele pentru beton, mortar și pastă de ciment [notificată cu numărul C(1999) 1480] (1)

257

1999

L 184

32

 

 

31999D0470

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iunie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la adezivii folosiți în construcții [notificată cu numărul C(1999) 1478] (1)

263

1999

L 184

37

 

 

31999D0471

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iunie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la aparatele de încălzire a spațiului [notificată cu numărul C(1999) 1479] (1)

269

1999

L 184

42

 

 

31999D0472

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 iulie 1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la țevile, rezervoarele și accesoriile de instalații care nu intră în contact cu apa destinată consumului uman [notificată cu numărul C (1999) 1482] (1)

275

1999

L 192

11

 

 

31999R1618

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1618/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 privind criteriile de evaluare a calității statisticilor structurale de întreprindere (1)

284

1999

L 192

58

 

 

31999D0497

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 iulie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind echipamentele terminale bi-modale DECT/GSM [notificată cu numărul C(1999) 2026] (1)

287

1999

L 192

60

 

 

31999D0498

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 iulie 1999 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind echipamentele de telecomunicații digitale fără fir avansate (DECT) cu acces la rețeaua digitală de integrare a serviciilor (RNIS) (versiunea 2) [notificată cu numărul C(1999) 2027] (1)

290

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top