EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_025_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 25

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 025

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 322

40

 

 

31998L0089

 

 

 

Directiva 98/89/CE a Comisiei din 20 noiembrie 1998 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 74/152/CEE a Consiliului cu privire la viteza maximă prin construcție și la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1)

3

1998

L 331

1

 

 

31998L0079

 

 

 

Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

5

1998

L 334

1

 

 

31998L0086

 

 

 

Directiva 98/86/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1998 de modificare a Directivei 96/77/CE a Comisiei de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (1)

42

1998

L 337

29

 

 

31998L0090

 

 

 

Directiva 98/90/CE a Comisiei din 30 noiembrie 1998 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/387/CEE a Consiliului privind ușile autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

105

1998

L 344

1

 

 

31998R2699

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2699/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind derogările care pot fi acordate pentru statisticile structurale de întreprindere (1)

116

1998

L 344

49

 

 

31998R2700

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (1)

164

1998

L 344

81

 

 

31998R2701

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2701/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere (1)

196

1998

L 344

102

 

 

31998R2702

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2702/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere (1)

217

1998

L 345

3

 

 

31998R2743

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2743/98 al Consiliului din 14 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 privind taxele datorate Agenției Europene pentru Evaluarea Medicamentelor

233

1998

L 350

1

 

 

31998L0069

 

 

 

Directiva 98/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind măsurile care urmează a fi adoptate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenind de la autovehicule, precum și modificarea Directivei 70/220/CEE

239

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top