Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_024_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 24

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 024

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 232

7

 

 

31998D0515

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind rețeaua numerică cu integrarea serviciilor (RNIS) paneuropene în modul acces de bază (amendament 1) [notificată cu numărul C(1998) 1607] (1)

3

1998

L 232

10

 

 

31998D0516

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind stațiile terestre mobile de comunicații prin satelit cu debit scăzut de date (LMES) care operează în benzile de frecvență 11/12/14 GHz [notificată cu numărul C(1998) 1608] (1)

6

1998

L 232

12

 

 

31998D0517

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind stațiile terestre transportabile de retransmisie de informații prin satelit (SNG TES) care operează în benzile de frecvență de 11-12/13-14 GHz [notificată cu numărul C(1998) 1609] (1)

8

1998

L 232

17

 

 

31998D0519

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind terminalele cu deschidere foarte mică (VSAT) operând în benzile de frecvență de 11/12/14 GHz [notificată cu numărul C(1998) 1612] (1)

10

1998

L 232

19

 

 

31998D0520

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind rețeaua numerică cu integrare a serviciilor (RNIS) paneuropeană în modul de acces primar (amendament 1) [notificată cu numărul C(1998) 1613] (1)

12

1998

L 232

22

 

 

31998D0521

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind modul pachet al RNIS care utilizează accesul de bază [notificată cu numărul C(1998) 1614] (1)

15

1998

L 232

25

 

 

31998D0522

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele în materie de receptoare pentru sistemul paneuropean de teleapel public terestru în Comunitate (ERMES) (a doua ediție) [notificată cu numărul C(1998) 1615] (1)

18

1998

L 247

11

 

 

31998D0533

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind stațiile terestre mobile (MES) pentru rețelele de comunicații personale prin satelit (S-PCN), inclusiv stațiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de frecvență de 1,6/2,4 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS) [notificată cu numărul C(1998) 2375] (1)

21

1998

L 247

13

 

 

31998D0534

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind stațiile terestre mobile (MES) pentru rețelele de comunicații personale prin satelit (S-PCN), inclusiv stațiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de frecvență de 2,0 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS) [notificată cu numărul C(1998) 2376] (1)

23

1998

L 251

36

 

 

31998D0535

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind sistemul terestru de telecomunicații în avioane (TFTS) [notificată cu numărul C(1998) 2378] (1)

25

1998

L 253

20

 

 

31998L0062

 

 

 

A douăzeci și treia Directivă 98/62/CE a Comisiei din 3 septembrie 1998 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, VI și VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

28

1998

L 254

28

 

 

31998D0542

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele generale referitoare la aplicațiile de telefonie pentru rețeaua publică de telecomunicații mobile terestre celulare numerice paneuropene, faza II (a doua ediție) [notificată cu numărul C(1998) 2561] (1)

32

1998

L 254

32

 

 

31998D0543

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele aplicațiilor telefoniei pentru stațiile mobile destinate să fie folosite cu rețelele publice de telecomunicații celulare numerice (faza II) care funcționează în banda DCS 1800 (a doua ediție) [notificată cu numărul C(1998) 2562] (1)

36

1998

L 257

35

 

 

31998L0066

 

 

 

Directiva 98/66/CE a Comisiei din 4 septembrie 1998 de modificare a Directivei 95/31/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru îndulcitorii folosiți în produsele alimentare (1)

40

1998

L 278

30

 

 

31998D0574

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele generale de racordare la rețeaua publică de telecomunicații mobile terestre celulare numerice paneuropene, faza II (a doua ediție) [notificată cu numărul C(1998) 2720] (1)

42

1998

L 278

35

 

 

31998D0575

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele generale de racordare care se aplică stațiilor mobile destinate să fie utilizate cu rețele publice de telecomunicații celulare numerice faza II, care funcționează în banda GSM 1800 (a doua ediție) [notificată cu numărul C(1998) 2721] (1)

47

1998

L 278

40

 

 

31998D0576(01)

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 septembrie 1998 privind reglementarea tehnică comună a cerințelor de racordare aplicabile echipamentelor terminale pentru conectarea la rețelele telefonice publice comutate (RTPC) și introducerea unei funcții analogice [notificată cu numărul C(1998) 2722] (1)

52

1998

L 278

43

 

 

31998D0577

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind terminalele cu deschidere foarte mică (VSAT) care operează în benzile de frecvență de 4/6 GHz [notificată cu numărul C(1998) 2723] (1)

55

1998

L 278

46

 

 

31998D0578

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 septembrie 1998 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind stațiile terestre mobile de comunicații prin satelit cu debit scăzut de date (LMES) care operează în benzile de frecvență de 1,5/1,6 GHz [notificată cu numărul C(1998) 2724] (1)

58

1998

L 286

34

 

 

31998L0077

 

 

 

Directiva 98/77/CE a Comisiei din 2 octombrie 1998 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule (1)

63

1998

L 287

25

 

 

31998D0598

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 octombrie 1998 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește agregatele [notificată cu numărul C(1998) 2923] (1)

82

1998

L 287

30

 

 

31998D0599

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 octombrie 1998 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile lichide de etanșare pentru acoperișuri [notificată cu numărul C(1998) 2924] (1)

88

1998

L 287

35

 

 

31998D0600

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 octombrie 1998 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului, în ceea ce privește ansamblurile pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă) [notificată cu numărul C(1998) 2926] (1)

94

1998

L 287

41

 

 

31998D0601

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 1998 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului, în ceea ce privește produsele pentru construcția drumurilor [notificată cu numărul C(1998) 2925] (1)

101

1998

L 289

28

 

 

31998L0071

 

 

 

Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale

106

1998

L 295

18

 

 

31998L0072

 

 

 

Directiva 98/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 octombrie 1998 de modificare a Directivei 95/2/CE privind aditivii alimentari alții decât coloranții și îndulcitorii

112

1998

L 305

1

 

 

31998L0073

 

 

 

Directiva 98/73/CE a Comisiei din 18 septembrie 1998 de efectuare a celei de-a douăzeci și patra adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1)

125

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top