EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_021_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 21

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 021

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1997

L 104

35

 

 

31997D0264

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 aprilie 1997 privind recunoașterea procedurilor de certificare în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1836/93 al Consiliului din 29 iunie 1993 care permite participarea voluntară a societăților comerciale din sectorul industrial la un sistem comunitar de management și audit ecologic (1)

3

1997

L 116

31

 

 

31997L0016

 

 

 

Directiva 97/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 aprilie 1997 de efectuare a celei de-a cincisprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

5

1997

L 118

1

 

 

31997L0017

 

 

 

Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie 1997 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic (1)

9

1997

L 125

1

 

 

31997L0019

 

 

 

Directiva 97/19/CE a Comisiei din 18 aprilie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/221/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la rezervoarele de carburant lichid și la dispozitivele de protecție spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

34

1997

L 125

21

 

 

31997L0020

 

 

 

Directiva 97/20/CE a Comisiei din 18 aprilie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 72/306/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva emisiilor de poluanți provenind de la motoare diesel destinate propulsiei vehiculelor (1)

54

1997

L 125

31

 

 

31997L0021

 

 

 

Directiva 97/21/CE a Comisiei din 18 aprilie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 80/1269/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la puterea motoarelor autovehiculelor (1)

64

1997

L 169

74

 

 

31997L0037

 

 

 

Directiva 97/37/CE a Comisiei din 19 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a anexelor I și II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile produselor textile (1)

74

1997

L 171

1

 

 

31997L0028

 

 

 

Directiva 97/28/CE a Comisiei din 11 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/756/CEE a Consiliului privind instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

76

1997

L 171

11

 

 

31997L0029

 

 

 

Directiva 97/29/CE a Comisiei din 11 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/757/CEE a Consiliului privind catadioptrii autovehiculelor și ai remorcilor acestora (1)

86

1997

L 171

25

 

 

31997L0030

 

 

 

Directiva 97/30/CE a Comisiei din 11 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/758/CEE a Consiliului privind lămpile de gabarit, lămpile de poziție față, lămpile de poziție spate și lămpile de stop ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

100

1997

L 171

49

 

 

31997L0031

 

 

 

Directiva 97/31/CE a Comisiei din 11 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/760/CEE a Consiliului privind dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1)

124

1997

L 171

63

 

 

31997L0032

 

 

 

Directiva 97/32/CE a Comisiei din 11 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/539/CEE a Consiliului privind lămpile de mers înapoi ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

138

1997

L 177

15

 

 

31997L0039

 

 

 

Directiva 97/39/CE a Comisiei din 24 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/443/CEE a Consiliului din 26 iunie 1975 privind marșarierul și vitezometrul autovehiculelor (1)

152

1997

L 181

1

 

 

31997L0023

 

 

 

Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune

159

1997

L 183

12

 

 

31997D1336

 

 

 

Decizia nr. 1336/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1997 privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene

214

1997

L 196

77

 

 

31997L0045

 

 

 

A douăzeci și una directivă 97/45/CE a Comisiei din 14 iulie 1997 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, VI și VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

223

1997

L 198

27

 

 

31997D0462

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iunie 1997 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește panourile din lemn (1)

225

1997

L 198

31

 

 

31997D0463

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iunie 1997 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ancorele din material plastic utilizate la beton și zidărie (1)

230

1997

L 198

33

 

 

31997D0464

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iunie 1997 privind procedura de atestare a conformității produselor de construcție în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește produsele de construcție pentru instalațiile de epurare a apelor uzate (1)

233

1997

L 208

44

 

 

31997D0486

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune a cerințelor generale de racordare aplicabile interfeței echipamentelor terminale pentru conectare la liniile închiriate analogice cu două fire destinate furnizării unei rețele deschise (ONP) (1)

238

1997

L 208

47

 

 

31997D0487

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 asupra reglementării tehnice comune privind cerințele generale de conectare a echipamentelor terminale la liniile analogice închiriate pe patru fire care fac obiectul clauzei rețelei deschise (ONP – Open Network Provision) (1)

241

1997

L 215

41

 

 

31997D0520

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare aplicabile interfeței echipamentelor terminale pentru conectarea la linii închiriate digitale nestructurate ONP de 2048 kbit/s (Amendamentul 1) (1)

243

1997

L 215

44

 

 

31997D0521

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare aplicabile interfeței echipamentelor terminale pentru conectarea la linii închiriate digitale structurate ONP de 2048 kbit/s (1)

246

1997

L 215

46

 

 

31997D0522

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare aplicabile interfeței echipamentelor terminale pentru conectarea la linii închiriate digitale nerestricționate ONP de 64 kbit/s (Amendamentul 1) (1)

248

1997

L 215

48

 

 

31997D0523

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele generale de racordare aplicabile echipamentelor terminale în cazul standardului European de radiocomunicație digitală fără fir (DECT) (ediția 2) (1)

251

1997

L 215

50

 

 

31997D0524

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele aplicațiilor de telefonie pentru racordarea la standardul European de radiocomunicație digitală fără fir (DECT) (ediția 2) (1)

254

1997

L 215

52

 

 

31997D0525

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele de racordare pentru echipamentele terminale destinate aplicațiilor cu profil de acces generic (GAP) ale standardului European de radiocomunicație fără fir (DECT) (1)

257

1997

L 222

10

 

 

31997L0048

 

 

 

Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenților materialelor și a obiectelor din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare (1)

260

1997

L 223

18

 

 

31997D0544

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind echipamentele terminale destinate conectării la rețele publice de date cu circuite comutate și la circuite închiriate ONP folosind o interfață de tipul conform cu Recomandarea X.21 a CCITT (1)

266

1997

L 223

21

 

 

31997D0545

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1997 de stabilire a unei reglementări tehnice comune privind cerințele generale de racordare aplicabile echipamentelor terminale de date (ETD) pentru conectare la rețelele publice de date cu comutare de pachete (RPDCP), cu ofertă de interfețe de tip conform cu Recomandarea X.25 a CCITT (1)

269

1997

L 229

9

 

 

31997D0555

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1997 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește tipuri de ciment, var de construcție și alți lianți hidraulici (1)

272

1997

L 229

14

 

 

31997D0556

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1997 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește sistemele/ansamblurile compozite pentru izolarea termică exterioară cu tencuială (ETICS) (1)

278

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top