EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_014_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 14

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 014

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1994

L 045

1

 

 

31994L0002

 

 

 

Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice de uz casnic

3

1994

L 100

1

 

 

31994L0009

 

 

 

Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

26

1994

L 100

37

 

 

31994L0011

 

 

 

Directiva 94/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatori

56

1994

L 100

42

 

 

31994L0012

 

 

 

Directiva 94/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului prin emisiile autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/220/CEE

61

1994

L 158

17

 

 

31994D0358

 

 

 

Decizia Consiliului din 16 iunie 1994 de acceptare, în numele Comunității Europene, a Convenției privind elaborarea unei farmacopei europene

72

1994

L 158

19

 

 

21994A0625(01)

 

 

 

Convenție privind elaborarea unei farmacopei europene

74

1994

L 158

22

 

 

21994A0625(02)

 

 

 

Protocol la convenția privind elaborarea unei farmacopei europene

77

1994

L 164

15

 

 

31994L0025

 

 

 

Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement

79

1994

L 181

31

 

 

31994L0032

 

 

 

A șaptesprezecea Directivă 94/32/CEE a Comisiei din 29 iunie 1994 de adaptare la progresul tehnic a Anexelor II, III, V, VI și VII ale Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice

108

1994

L 188

1

 

 

31994L0027

 

 

 

Directiva 94/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 de efectuare a celei de-a douăsprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

112

1994

L 195

1

 

 

31994L0020

 

 

 

Directiva 94/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind dispozitivele de cuplare mecanică ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și fixarea lor pe aceste vehicule

115

1994

L 237

1

 

 

31994L0034

 

 

 

Directiva 94/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 de modificare a Directivei 89/107/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare destinate consumului uman

175

1994

L 237

3

 

 

31994L0035

 

 

 

Directiva 94/35/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare

177

1994

L 237

13

 

 

31994L0036

 

 

 

Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare

187

1994

L 280

83

 

 

31994L0047

 

 

 

Directiva 94/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecția dobânditorilor în ceea ce privește anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe durată limitată a bunurilor imobile

204

1994

L 299

26

 

 

31994L0053

 

 

 

Directiva 94/53/CE a Comisiei din 15 noiembrie 1994 de modificare a articolului 2 din Directiva 93/91/CEE a Comisiei de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/316/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind amenajarea interioară a autovehiculelor (identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor)

209

1994

L 331

7

 

 

31994L0048

 

 

 

Directiva 94/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 decembrie 1994 de efectuare a celei de-a treisprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

210

1994

L 331

10

 

 

31994L0052

 

 

 

Directiva 94/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 decembrie 1994 de modificare pentru a doua oară a Directivei 88/344/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare

213

1994

L 354

1

 

 

31994L0068

 

 

 

Directiva 94/68/CE a Comisiei din 16 decembrie 1994 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/318/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor

214

1994

L 354

10

 

 

31994L0078

 

 

 

Directiva 94/78/CE a Comisiei din 21 decembrie 1994 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/549/CEE a Consiliului privind apărătorile de roți pentru autovehicule

223

1994

L 365

1

 

 

31994L0060

 

 

 

Directiva 94/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 de efectuare a celei de-a paisprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

229

1994

L 365

10

 

 

31994L0062

 

 

 

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

238

1995

L 035

1

 

 

31995R0297

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului din 10 februarie 1995 privind taxele datorate Agenției Europene pentru Evaluarea Medicamentelor

253

1995

L 052

1

 

 

31995L0001

 

 

 

Directiva 95/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 2 februarie 1995 privind viteza maximă constructivă, cuplul maxim și puterea maximă netă a autovehiculelor cu două sau trei roți

258

1995

L 055

5

 

 

31995R0540

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 540/95 al Comisiei din 10 martie 1995 de stabilire a procedurilor de comunicare a reacțiilor adverse neașteptate suspectate care nu sunt grave, care apar fie în Comunitate, fie într-o țară terță, la produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar autorizate în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 al Consiliului

298

Top