EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_007_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1985

L 002

11

 

 

31985L0001

 

 

 

Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 de modificare a Directivei 80/181/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură

3

1985

L 004

20

 

 

31985L0010

 

 

 

Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 de modificare a Directivei 75/106/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de volum, a unor lichide preambalate

5

1985

L 030

33

 

 

31985D0071

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1984 privind lista substanțelor chimice notificate conform Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase

7

1985

L 090

1

 

 

31985L0205

 

 

 

Directiva Comisiei din 18 februarie 1985 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 71/127/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la oglinzile retrovizoare ale autovehiculelor

9

1985

L 224

40

 

 

31985L0391

 

 

 

A șasea Directivă a Comisiei din 16 iulie 1985 de adaptare la progresul tehnic a Anexelor II, III, IV, V și VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice

38

1985

L 269

56

 

 

31985L0467

 

 

 

Directiva Consiliului din 1 octombrie 1985 de efectuare a celei de-a șasea modificări a Directivei 76/769/CEE (PCB/PCT) privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

40

1985

L 295

30

 

 

31985L0490

 

 

 

A Patra Directivă a Comisiei din 11 octombrie 1985 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la metodele de analiză necesare pentru controlul compoziției produselor cosmetice

43

1985

L 308

12

 

 

31985L0503

 

 

 

Prima Directivă a Comisiei din 25 octombrie 1985 privind metodele de analiză pentru cazeinele și cazeinații comestibili

59

1985

L 372

14

 

 

31985L0572

 

 

 

Directiva Consiliului din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanți utilizați pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare

72

1985

L 375

1

 

 

31985L0610

 

 

 

Directiva Consiliului din 20 decembrie 1985 de efectuare a celei de-a șaptea modificări (azbest) a Directivei 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

80

1985

L 380

1

 

 

31985L0647

 

 

 

Directiva Comisiei din 23 decembrie 1985 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 71/320/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sistemele de frânare ale anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora

82

1986

L 080

55

 

 

31986L0096

 

 

 

Directiva Consiliului din 18 martie 1986 de modificare a Directivei 80/232/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la gama cantităților nominale și a capacităților nominale permise pentru anumite produse preambalate

122

1986

L 138

40

 

 

31986L0179

 

 

 

A șaptea Directivă a Comisiei din 28 februarie 1986 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, IV și V la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice

124

1986

L 149

38

 

 

31986L0199

 

 

 

A opta Directivă a Comisiei din 26 martie 1986 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, IV și VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire laprodusele cosmetice

133

1986

L 152

48

 

 

31986L0217

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 mai 1986 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la manometrele pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor

141

1986

L 186

19

 

 

31986L0297

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 mai 1986 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor agricole și ale tractoarelor forestiere pe roți și la protecția acestora

145

1986

L 186

26

 

 

31986L0298

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 mai 1986 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust

152

1986

L 240

1

 

 

31986L0415

 

 

 

Directiva Consiliului din 24 iulie 1986 cu privire la instalarea, amplasarea, funcționarea și identificarea comenzilor tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

190

1986

L 243

29

 

 

31986L0424

 

 

 

Prima Directivă a Comisiei din 15 iulie 1986 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor în vederea analizei chimice a cazeinelor și cazeinaților alimentari

208

1986

L 327

49

 

 

31986L0562

 

 

 

Directiva Comisiei din 6 noiembrie 1986 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 71/127/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la oglinzile retrovizoare ale autovehiculelor

213

1986

L 344

24

 

 

31986L0594

 

 

 

Directiva Consiliului din 1 decembrie 1986 privind zgomotul emis de aparatele electrocasnice și propagat în aer

214

1987

L 024

36

 

 

31987L0054

 

 

 

Directiva Consiliului din 16 decembrie 1986 privind protecția juridică a topografiilor produselor din materiale semiconductoare

218

1987

L 036

31

 

 

31987D0095

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea în domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor

223

1987

L 056

20

 

 

31987L0137

 

 

 

A noua Directivă a Comisiei din 2 februarie 1987 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, IV, V și VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice

230

1987

L 057

56

 

 

31987L0143

 

 

 

Directiva Comisiei din 10 februarie 1987 de modificare a primei Directive 80/1335/CEE privind apropierea legislației statelor membre cu privire la metodele de analiză necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetice

232

1987

L 085

40

 

 

31987L0217

 

 

 

Directiva Consiliului din 19 martie 1987 privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu azbest

233

1987

L 113

57

 

 

31987L0250

 

 

 

Directiva Comisiei din 15 aprilie 1987 privind menționarea tăriei alcoolice în volume în etichetarea băuturilor alcoolice destinate consumatorului final

239

1987

L 192

43

 

 

31987L0354

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1987 de modificare a anumitor directive privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produsele industriale în ceea ce privește siglele distinctive atribuite statelor membre

241

1987

L 192

46

 

 

31987L0355

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1987 de modificare a Directivei 71/316/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și pentru metodele de control metrologic

244

1987

L 192

49

 

 

31987L0357

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1987 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pot pune în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor

246

1987

L 192

51

 

 

31987L0358

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1987 de modificare a Directivei 70/156/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora

248

1987

L 196

85

 

 

31987L0372

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1987 privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice

252

Top