Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_12_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
12.Energie
Volumul 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

12.   Energie

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 011

37

 

 

31999D0037

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 noiembrie 1998 privind poziția Comunității Europene în privința normelor de desfășurare a procedurii de conciliere a diferendelor legate de tranzit, care trebuie adoptate de Conferința privind Carta EnergieiANEXĂ

3

1999

L 110

8

 

 

31999D0280

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere

11

1999

L 216

8

 

 

31999D0566

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere [notificată cu numărul C(1999) 1701] (1)

15

1999

L 315

1

 

 

31999R2587

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 2587/1999 al Consiliului din 2 decembrie 1999 de definire a proiectelor de investiții care se transmit Comisiei în conformitate cu articolul 41 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

20

2000

L 138

12

 

 

32000R1209

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1209/2000 al Comisiei din 8 iunie 2000 de definire a procedurilor de efectuare a comunicărilor prevăzute la articolul 41 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

23

2000

L 279

33

 

 

32000L0055

 

 

 

Directiva 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 de stabilire a cerințelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent

26

2001

L 031

21

 

 

32000L0084

 

 

 

Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 ianuarie 2001 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară

33

2001

L 209

32

 

 

32001D0595

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 iulie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Amendamentului la dispozițiile comerciale din Tratatul privind Carta Energiei

35

2001

L 283

33

 

 

32001L0077

 

 

 

Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricității produse din surse de energie regenerabile pe piața internă a electricității

36

2003

L 001

65

 

 

32002L0091

 

 

 

Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor

44

2003

L 176

1

 

 

32003R1228

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (1)

51

2003

L 176

37

 

 

32003L0054

 

 

 

Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE

61

2003

L 176

57

 

 

32003L0055

 

 

 

Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE

80

2003

L 192

15

 

 

32003R1352

 

 

 

Regulamentul (EURATOM) nr. 1352/2003 al Comisiei din 23 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1209/2000 de definire a procedurilor de efectuare a comunicărilor prevăzute la articolul 41 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

102

2003

L 296

34

 

 

32003D0796

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 noiembrie 2003 privind înființarea grupului european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor (1)

105

2004

L 052

50

 

 

32004L0008

 

 

 

Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei și de modificare a Directivei 92/42/CEE

107

2004

L 127

92

 

 

32004L0067

 

 

 

Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaz natural (1)

120

2004

L 233

3

 

 

32004R1223

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1223/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data aplicării anumitor dispoziții Sloveniei

125

2004

L 236

10

 

 

32004L0085

 

 

 

Directiva 2004/85/CE a Consiliului din 28 iunie 2004 de modificare a Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea anumitor dispoziții Estoniei

127

2005

L 054

1

 

 

32005R0302

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom

129

2005

L 108

64

 

 

32005D0336

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 aprilie 2005 de modificare a Deciziei Consiliului din 16 decembrie 1980 de constituire a Comitetului consultativ pentru programul de fuziune

199

2005

L 289

1

 

 

32005R1775

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 septembrie 2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (1)

201

2005

L 323

51

 

 

32005L0069

 

 

 

Directiva 2005/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 de modificare pentru a douăzeci și șaptea oară a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (hidrocarburi aromatice policiclice conținute în uleiurile de diluare și anvelope)

214

2006

L 011

6

 

 

32006R0066

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 66/2006 al Comisiei din 16 ianuarie 2006 privind exceptarea de la aplicarea normelor din capitolul referitor la aprovizionare în cazul transferului de cantități mici de minereuri, materii prime și produse fisionabile speciale

218

2006

L 114

64

 

 

32006L0032

 

 

 

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului (1)

222

2006

L 217

8

 

 

32006L0067

 

 

 

Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligația statelor membre de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere (Versiune codificată) (1)

244

2006

L 262

1

 

 

32006D1364

 

 

 

Decizia 1364/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru rețelele energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei 96/391/CE și a Deciziei 1229/2003/CE

252

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top