EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_12_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
12.Energie
Volumul 01

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

12.   Energie

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1958

P 017

406

 

 

31958R0003(01)

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 3 de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

3

1958

P 027

534

 

 

31958Q1101

 

 

 

Statutul Agenției de Aprovizionare a Euratom

11

1959

P 007

185

 

 

31959R0005

 

 

 

Regulamentul nr. 5 de modificare a listei B din anexa IV la tratat

17

1960

P 032

776

 

 

31960D0511

 

 

 

Decizie de stabilire a datei la care Agenția de Aprovizionare a Euratom își preia atribuțiile și de aprobare a Regulamentului privind compararea cererii și ofertei de minereuri, materii prime și produse fisionabile speciale adoptat de agenție la 5 mai 1960

18

1960

P 032

777

 

 

31960R0511

 

 

 

Regulament al Agenției de Aprovizionare a Comunității Europene a Energiei Atomice de determinare a normelor privind compararea cererii și ofertei de minereuri, materii prime și produse fisionabile speciale

19

1963

P 180

2849

 

 

31963R0007

 

 

 

Regulamentul nr. 7/63/Euratom al Consiliului din 3 decembrie 1963 privind regulamentul de procedură al Comitetului de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

21

1968

L 308

19

 

 

31968D0416

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 1968 privind încheierea și punerea în aplicare a acordurilor individuale dintre guverne cu privire la obligația statelor membre de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere

27

1971

L 016

14

 

 

31971D0057

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 ianuarie 1971 privind reorganizarea Centrului comun de cercetare nucleară (CCC)

28

1973

L 228

1

 

 

31973L0238

 

 

 

Directiva Consiliului din 24 iulie 1973 privind măsuri pentru atenuarea efectelor provocate de dificultățile în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere

31

1974

L 316

12

 

 

31974D0578

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 noiembrie 1974 de modificare a Deciziei din 13 ianuarie 1971 privind locul în care își desfășoară activitatea directorul general al Centrului comun de cercetare nucleară (CCC) și serviciile din cadrul acestuia

33

1975

L 193

37

 

 

31975R0701

 

 

 

Regulamentul Agenției de Aprovizionare a Comunității Europene a Energiei Atomice de modificare a Regulamentului de stabilire a normelor privind compararea cererii și ofertei de minereuri, materii prime și produse fisionabile speciale al Agenției de Aprovizionare din 5 mai 1960

34

1977

L 292

9

 

 

31977D0706

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 noiembrie 1977 de stabilire a unui obiectiv comunitar de reducere a consumului de energie primară în cazul apariției de dificultăți în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere

36

1978

L 052

32

 

 

31978L0170

 

 

 

Directiva Consiliului din 13 februarie 1978 privind randamentul generatoarelor de căldură pentru încălzirea localurilor și pentru producerea de apă caldă în imobilele neindustriale noi sau existente și izolația distribuției de căldură și de apă caldă menajeră în imobilele neindustriale noi

38

1978

L 065

16

 

 

21978A0116(01)

 

 

 

Modificarea Acordului de cooperare privind utilizarea energiei atomice în scopuri pașnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și Guvernul Canadei, din 6 octombrie 1959, sub forma unui schimb de scrisori

40

1979

L 183

1

 

 

31979D0639

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 iunie 1979 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 77/706/CEE a Consiliului

57

1982

L 116

18

 

 

31982D0269

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 aprilie 1982 de aprobare a încheierii de către Comisie a protocoalelor cu Regatul Suediei și Confederația Elvețiană de modificare a acordurilor de cooperare în domeniul fuziunii termonucleare controlate și al fizicii plasmei

68

1982

L 378

19

 

 

31982L0885

 

 

 

Directiva Consiliului din 10 decembrie 1982 de modificare a Directivei 78/170/CEE privind randamentul generatoarelor de căldură pentru încălzirea localurilor și pentru producerea de apă caldă în imobilele neindustriale noi sau existente și izolația distribuției de căldură și de apă caldă menajeră în imobilele neindustriale noi

69

1990

L 185

16

 

 

31990L0377

 

 

 

Directiva Consiliului din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie

74

1993

L 148

1

 

 

31993R1493

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 al Consiliului din 8 iunie 1993 privind transportul substanțelor radioactive între statele membre

83

1993

L 237

28

 

 

31993L0076

 

 

 

Directiva 93/76/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 de limitare a emisiilor de bioxid de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice (SAVE)

90

1993

L 277

32

 

 

31993L0087

 

 

 

Directiva 93/87/CEE a Comisiei din 22 octombrie 1993 de modificare a Directivei 90/377/CEE cu privire la localitățile și regiunile de anchetă din Republica Federală Germania

93

1994

L 365

24

 

 

31994L0063

 

 

 

Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților

94

1994

L 380

3

 

 

21994A1231(51)

 

 

 

Actul final al conferinței Cartei Europene a EnergieiTratatul privind Carta EnergieiProtocol la Carta energiei privind eficiența energetică și aspectele de mediu conexe

105

1995

L 310

5

 

 

31995R2964

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și a livrărilor de țiței în cadrul Comunității

221

1996

L 107

12

 

 

31996D0282

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 aprilie 1996 privind reorganizarea Centrului comun de cercetare

223

1996

L 236

36

 

 

31996L0057

 

 

 

Directiva 96/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 septembrie 1996 privind cerințele de randament energetic pentru frigidere, congelatoare electrice de uz casnic și combinații ale acestora

227

1996

L 326

13

 

 

31996R2386

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2386/96 al Comisiei din 16 decembrie 1996 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 al Consiliului din 22 aprilie 1996 privind notificarea proiectelor de investiții care prezintă interes pentru Comunitate în sectoarele petrolului, gazelor naturale și electricității la Comisie (1)

235

1997

L 296

32

 

 

21997A1030(01)

 

 

 

Acord de cooperare privind utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și Guvernul Republicii Argentina

243

1998

L 069

1

 

 

31998D0181

 

 

 

Decizia Consiliului și a Comisiei din 23 septembrie 1997 privind încheierea de către Comunitățile Europene a Tratatului privind Carta energiei și a Protocolului la Carta energiei privind eficiența energetică și aspectele conexe referitoare la mediu

253

1998

L 252

21

 

 

31998D0537

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 iulie 1998 de aprobare a textului Amendamentului la dispozițiile comerciale ale Tratatului privind Carta energiei și a aplicării acestuia cu titlu provizoriu, acceptat de către Conferința privind Carta energiei și Conferința internațională a semnatarilor Tratatului privind Carta energiei

256

1998

L 252

23

 

 

21998A0912(01)

 

 

 

Actul final al conferinȚei internaȚionale Și decizia conferinȚei privind carta energiei referitoare la modificarea dispoziȚiilor comerciale ale tratatului privind carta energiei

258

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top