EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_051_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 51

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 051

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 339

36

 

 

32006D0880

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2006 privind acordarea unui ajutor financiar excepțional din partea Comunității pentru Kosovo

3

2006

L 341

31

 

 

32006D0882

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2006 privind încheierea unui Protocol de modificare a Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, privind un contingent tarifar pentru importul de zahăr și de produse pe bază de zahăr originare din Croația sau din Comunitate

6

2006

L 341

33

 

 

22006A1207(01)

 

 

 

Protocol de modificare a Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, privind un contingent tarifar pentru importul de zahăr și de produse pe bază de zahăr originare din Croația sau din Comunitate

8

2006

L 341

39

 

 

32006D0884

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a poziției Comunității cu privire la o decizie a Comitetului mixt instituit în conformitate cu Acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de conformitate pentru echipamentele maritime, de stabilire a regulamentului de procedură

12

2006

L 343

85

 

 

32006D0890

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 decembrie 2006 referitoare la încheierea, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a unui acord-cadru referitor la un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federația Rusă și a protocolului la acordul-cadru referitor la un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federația Rusă privind acțiunile în justiție, procedurile judiciare și despăgubirea [notificată cu numărul C(2006) 5219]

16

2006

L 346

26

 

 

32006D0906

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2006 de definire a poziției de adoptat, în numele Comunității, în cadrul Comitetului pentru ajutorul alimentar în ceea ce privește prelungirea Convenției privind ajutorul alimentar din 1999

27

2006

L 346

28

 

 

32006D0908

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 decembrie 2006 privind prima tranșă din a treia contribuție comunitară la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Fondul privind realizarea unei structuri de protecție la Cernobâl

28

2006

L 346

30

 

 

32006D0909

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 decembrie 2006 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei referitor la ajustările preferințelor comerciale în sectorul brânzei în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European (1)

30

2006

L 346

33

 

 

32006D0910

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 decembrie 2006 privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii de reînnoire a programului de cooperare în domeniul învățământului superior și al învățământului și formării profesionale

31

2006

L 346

34

 

 

22006A1209(02)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii de reînnoire a programului de cooperare în domeniul învățământului superior și al învățământului și formării profesionale

32

2006

L 349

3

 

 

32006R1818

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1818/2006 al Comisiei din 11 decembrie 2006 privind punerea în aplicare a sistemului de gestionare a limitei cantitative de clorură de potasiu legate de măsurile antidumping aplicabile importurilor de clorură de potasiu originară din Belarus

39

2006

L 349

47

 

 

32006D0914

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2006 referitoare la încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind revizuirea valorii contribuției financiare a Norvegiei prevăzută în Acordul între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind participarea Norvegiei la lucrările Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

51

2006

L 349

49

 

 

22006A1212(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind revizuirea valorii contribuției financiare a Norvegiei prevăzută în Acordul între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind participarea Norvegiei la lucrările Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

53

2006

L 354

56

 

 

32006D0928

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției [notificată cu numărul C(2006) 6569]

55

2006

L 354

58

 

 

32006D0929

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progreselor realizate de Bulgaria în vederea atingerii unor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate [notificată cu numărul C(2006) 6570]

58

2006

L 355

4

 

 

32006R1840

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1840/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 74/2004 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din India

61

2006

L 355

91

 

 

32006D0930

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina în ceea ce privește modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polonia, Republicii Slovenia și Republicii Slovacia, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană

63

2006

L 355

92

 

 

22006A1215(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina privind modificarea concesiunilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană

64

2006

L 358

51

 

 

32006D0942

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iulie 2006 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Barbados, Belize, Republica Congo, Republica Coasta de Fildeș, Republica Insulelor Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mauritius, Republica Mozambic, Republica Uganda, Saint Kitts și Nevis, Republica Surinam, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Trinidad și Tobago, Republica Zambia și Republica Zimbabwe privind prețurile garantate pentru zahărul din trestie, pentru perioada de livrare 2005-2006 și a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica India privind prețurile garantate pentru zahărul din trestie, pentru perioada de livrare 2005-2006

67

2006

L 358

60

 

 

32006D0943

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 noiembrie 2006 privind aplicarea provizorie a Acordului de instituire a Organizației Internaționale ITER pentru Energia prin Fuziune în scopul punerii în aplicare comune a proiectului ITER și a Acordului privind privilegiile și imunitățile Organizației Internaționale ITER pentru Energia prin Fuziune în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER [notificată cu numărul C(2006) 5557]

69

2006

L 358

62

 

 

22006A1216(03)

 

 

 

Acord privind instituirea Organizației Internaționale ITER pentru Energia prin Fuziune în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER

71

2006

L 358

81

 

 

22006A1216(04)

 

 

 

Înțelegere privind aplicarea provizorie a acordului privind instituirea organizației internaționale ITER pentru energia prin fuziune în scopul punerii în aplicare comune a proiectului ITER

90

2006

L 358

82

 

 

22006A1216(05)

 

 

 

Acord privind privilegiile și imunitățile Organizației Internaționale pentru Energia de Fuziune ITER în vederea punerii în aplicare în comun a proiectului ITER

91

2006

L 360

1

 

 

32006R1870

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1870/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006 privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitate și Republica Kazahstan

96

2006

L 360

21

 

 

32006R1871

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1871/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006 privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitate și Ucraina

115

2006

L 360

41

 

 

32006R1872

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1872/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006 privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitate și Federația Rusă

135

2006

L 364

68

 

 

32006R1888

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1888/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping provizoriu privind importurile anumitor preparate sau conserve de porumb zaharat boabe originare din Thailanda

155

2006

L 365

1

 

 

32006R1909

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1909/2006 al Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 de instituire a unui drept definitiv antidumping asupra importurilor de sisteme de telecamere originare din Japonia

180

2006

L 365

7

 

 

32006R1910

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1910/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv asupra importurilor de sisteme de telecamere originare din Japonia ca urmare a reexaminării în temeiul expirării măsurilor, efectuată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului

186

2006

L 365

26

 

 

32006R1911

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1911/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de soluții de uree și de azotat de amoniu originare din Algeria, Belarus, Rusia și Ucraina, în urma unei reexaminări în temeiul expirării măsurilor, efectuate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

205

2006

L 365

76

 

 

32006R1915

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1915/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de prelungire a supravegherii comunitare prealabile a importului anumitor produse siderurgice originare din anumite țări terțe

229

2006

L 365

86

 

 

32006D0978

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 privind acordarea regimului special de stimulente pentru dezvoltarea durabilă și buna guvernare către Republica El Salvador după 1 ianuarie 2007

231

2006

L 378

41

 

 

32006R1905

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

232

2006

L 379

11

 

 

32006R1999

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1999/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping provizoriu asupra importului anumitor șei originare din Republica Populară Chineză

263

2006

L 379

65

 

 

32006R2005

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2005/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de instituire a unor drepturi antidumping provizorii pentru importurile de fibre sintetice discontinue din poliester originare din Malaiezia și Taiwan

289

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top