EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_050_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 50

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 050

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 275

1

 

 

32006R1472

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1472/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit asupra importurilor de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Republica Populară Chineză și din Vietnam

3

2006

L 286

19

 

 

32006D0695

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 iulie 2006 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Maldive privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

44

2006

L 286

20

 

 

22006A1017(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Maldive privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

45

2006

L 287

3

 

 

32006R1551

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1551/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 de instituire a unui drept antidumping provizoriu la importurile de anumite căpșuni congelate originare din Republica Populară Chineză

52

2006

L 288

30

 

 

32006D0700

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 septembrie 2006 cu privire la semnarea, în numele Comunității, a Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) dintre Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte

79

2006

L 293

15

 

 

32006D0714

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 octombrie 2006 de suspendare a drepturilor antidumping definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 215/2002 privind importurile de feromolibden originare din Republica Populară Chineză

80

2006

L 294

2

 

 

32006R1583

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1583/2006 al Consiliului din 23 octombrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de etanolamine originare din Statele Unite ale Americii

82

2006

L 294

51

 

 

32006D0716

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 martie 2006 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului între Comunitatea Europeană și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

97

2006

L 294

52

 

 

22006A1025(01)

 

 

 

Acord între Consiliul de Miniștri al Republicii Albania și Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

98

2006

L 300

1

 

 

32006R1616

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006 al Consiliului din 23 octombrie 2006 privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, precum și a Acordului interimar între Comunitatea Europeană și Republica Albania

106

2006

L 300

13

 

 

32006R1620

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1620/2006 al Comisiei din 30 octombrie 2006 de instituire a unui drept antidumping provizoriu pentru importurile de mese de călcat originare din Republica Populară Chineză și din Ucraina

110

2006

L 300

45

 

 

32006D0734

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 iunie 2005 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Chile privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

140

2006

L 300

46

 

 

22006A1031(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Chile privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

141

2006

L 300

53

 

 

32006D0735

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 iunie 2005 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Chile privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

149

2006

L 302

43

 

 

32006R1630

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1630/2006 al Comisiei din 31 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 933/2002 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare aplicabile pentru anumite produse agricole originare din Elveția și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 851/95

150

2006

L 303

1

 

 

32006D0709

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 aprilie 2004 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

152

2006

L 303

7

 

 

32006D0710

 

 

 

Decizia Consiliului și a Comisiei din 25 septembrie 2006 privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și de cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

154

2006

L 303

8

 

 

32006D0711

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 aprilie 2004 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

155

2006

L 303

13

 

 

32006D0712

 

 

 

Decizia Consiliului și a Comisiei din 25 septembrie 2006 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană (2006/712/CE, Euratom) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

156

2006

L 306

3

 

 

32006R1635

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1635/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 737/90 al Consiliului privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl

157

2006

L 310

1

 

 

32006R1638

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat

164

2006

L 311

1

 

 

32006R1650

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1650/2006 al Consiliului din 7 noiembrie 2006 de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentului (CE) nr. 769/2002 privind importurile de cumarină originare din Republica Populară Chineză la importurile de cumarină expediată din Indonezia sau Malaysia, indiferent dacă a fost sau nu declarată ca originară din Indonezia sau Malaysia

178

2006

L 311

6

 

 

32006R1651

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1651/2006 al Consiliului din 7 noiembrie 2006 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile la importul de biciclete originare din Republica Populară Chineză

183

2006

L 311

8

 

 

32006R1652

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1652/2006 al Consiliului din 7 noiembrie 2006 de încheiere a reexaminării noului exportator din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 de instituire a unor drepturi antidumping definitive la importurile de fibre sintetice discontinue din poliester, originare, printre altele, din Republica Populară Chineză

185

2006

L 312

45

 

 

32006D0768

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2003/583/CE privind realocarea fondurilor primite de Banca Europeană de Investiții pentru operațiunile efectuate în Republica Democrată Congo în cadrul celui de-al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea și al șaselea FED

190

2006

L 313

5

 

 

32006D0772

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 noiembrie 2006 privind scutirea anumitor părți de la extinderea la anumite piese de bicicletă a dreptului antidumping instituit pentru bicicletele originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, și de ridicare a suspendării plății dreptului antidumping extins la anumite piese de bicicletă originare din Republica Populară Chineză acordate unor părți în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

192

2006

L 319

37

 

 

32006D0789

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2006 privind procedurile de consultare și de informare în domeniile asigurării creditului, al garanțiilor și al creditelor financiare (Versiune codificată)

202

2006

L 319

46

 

 

32006D0790

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 noiembrie 2006 privind deschiderea unei proceduri de soluționare a litigiilor împotriva Indiei în conformitate cu Înțelegerea privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor și alte dispoziții relevante ale OMC cu privire la un obstacol în calea comerțului constituit de menținerea de către India a unui drept suplimentar aplicat vinurilor și spirtoaselor importate și a unui drept suplimentar adițional asupra spirtoaselor importate, precum și de menținerea de către statul indian Tamil Nadu a interdicției de vânzare de vinuri și spirtoase importate

212

2006

L 327

1

 

 

32006R1717

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate

215

2006

L 330

18

 

 

32006D0848

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 iulie 2006 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

226

2006

L 330

19

 

 

22006A1128(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Orientală Uruguay asupra anumitor aspecte ale serviciilor aeriene

227

2006

L 332

18

 

 

32006R1756

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1756/2006 al Consiliului din 28 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție

236

2006

L 335

1

 

 

32006R1758

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1758/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 privind punerea în aplicare a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Malaysia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiunilor în listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în contextul aderării acestora la Uniunea Europeană și de modificare a anexei I la regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

237

2006

L 335

38

 

 

32006D0862

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 mai 2006 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Malaysia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiunilor în listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în contextul aderării acestora la Uniunea Europeană

239

2006

L 335

40

 

 

22006A1201(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Malaysia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiunilor în listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în contextul aderării acestora la Uniunea Europeană

241

2006

L 335

42

 

 

32006D0863

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2004/793/CE de încheiere a procedurii de consultare cu Republica Togo în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou

243

2006

L 337

5

 

 

32006R1785

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1785/2006 al Comisiei din 4 decembrie 2006 de stabilire a normelor de gestionare și de repartizare a contingentelor textile instituite pentru anul 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

246

2006

L 337

12

 

 

32006R1786

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1786/2006 al Comisiei din 4 decembrie 2006 de modificare a anexelor III B, IV și VI la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului în ceea ce privește contingentele textile aplicabile în 2007

253

2006

L 337

45

 

 

32006D0874

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2006 referitoare la aderarea Comunității la Regulamentul nr. 107 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind dispozițiile uniforme referitoare la omologarea vehiculelor de categoria M2 sau M3 cu privire la construirea generală a acestora (1)

258

2006

L 338

1

 

 

32006D0854

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2006 de aprobare, în numele Comunității Europene, a introducerii unor modificări la anexele V și VIII la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile comerțului cu animale vii și produse de origine animală [notificată cu numărul C(2006) 3327] (1)

259

2006

L 338

3

 

 

22006A1205(02)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori de încheiere a unui acord cu Noua Zeelandă privind introducerea unor modificări în anexele V și VIII la Acordul între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

261

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top