EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_048_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 48

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 048

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 041

1

 

 

32006D0067

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 2005 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei cu privire la măsurile reciproce de liberalizare, de modificare a Acordului de asociere CE-Iordania, precum și de înlocuire a anexelor I, II, III și IV și a protocoalelor 1 și 2 la respectivul acord

3

2006

L 041

3

 

 

22006A0213(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind măsurile reciproce de liberalizare și de modificare a Acordului de asociere CE-Iordania, precum și de înlocuire a anexelor I, II, III și IV și a protocoalelor 1 și 2 la respectivul acord

5

2006

L 231

2

 

 

22006A0824(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Chile privind modificările la apendicele I, II, III și IV la Acordul privind comerțul cu vin anexat la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

43

2006

L 243

21

 

 

32006D0592

 

 

 

Decizia Consiliului din 5 mai 2006 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Singapore privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

176

2006

L 243

22

 

 

22006A0906(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Singapore privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

177

2006

L 244

1

 

 

32006R1322

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1322/2006 al Consiliului din 1 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1470/2001 privind instituirea unui drept antidumping definitiv instituit la importurile de lămpi fluorescente compacte cu balast electronic integrat (LFC) originare din Republica Populară Chineză

187

2006

L 247

30

 

 

42006D0610

 

 

 

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 17 iulie 2006 referitoare la aplicarea provizorie a acordului intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor comunitare în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul CE

192

2006

L 247

32

 

 

42006A0909(01)

 

 

 

Acord intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor comunitare în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul CE

194

2006

L 247

46

 

 

42006D0611

 

 

 

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 10 aprilie 2006 privind aplicarea provizorie a acordului intern de modificare a acordului intern din 18 septembrie 2000 referitor la măsurile care trebuie luate și procedurile care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE

208

2006

L 247

48

 

 

42006A0909(02)

 

 

 

Acord intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, de modificare a acordului intern din 18 septembrie 2000 privind măsurile care trebuie luate și procedurile care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE

210

2006

L 250

10

 

 

32006R1350

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1350/2006 al Comisiei din 13 septembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping provizoriu la importurile de anumiți electrozi de tungsten originari din Republica Populară Chineză

218

2006

L 251

1

 

 

32006R1338

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1338/2006 al Consiliului din 8 septembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu impus pentru importurile de piei chamois originare din Republica Populară Chineză

242

2006

L 253

1

 

 

32006R1368

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1368/2006 al Consiliului din 27 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1035/2001 de stabilire a unui sistem de documentare a capturilor pentru speciile Dissostichus spp.

247

2006

L 255

3

 

 

32006R1377

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1377/2006 al Comisiei din 18 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante

253

2006

L 261

26

 

 

32006D0635

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 aprilie 2005 privind încheierea, prin semnare, a unui Acord de cooperare în domeniul utilizărilor pașnice ale energiei nucleare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei

255

2006

L 261

27

 

 

22006A0922(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei în domeniul utilizărilor pașnice ale energiei nucleare

256

2006

L 262

24

 

 

32006D0616

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului, în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a articolelor 179 și 181a din Tratatul de instituire a Comunității Europene

261

2006

L 262

34

 

 

32006D0617

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului, în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a părții a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene

271

2006

L 262

44

 

 

32006D0618

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului, în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a articolelor 179 și 181a din Tratatul de instituire a Comunității Europene

281

2006

L 262

51

 

 

32006D0619

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și de copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a părții a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene

288

Top