EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_041_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 41

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 041

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 162

1

 

 

32005R0930

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 930/2005 al Comisiei din 6 iunie 2005 de modificare a anexelor I, II, III, V, VII și VIII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

3

2005

L 162

37

 

 

32005R0931

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 931/2005 al Comisiei din 6 iunie 2005 de modificare a anexelor I, II, III B și VI la Regulamentul (CE) Nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

39

2005

L 169

1

 

 

32005R0980

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate

60

2005

L 170

32

 

 

32005R1010

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1010/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 628/2005 de instituire a unui drept antidumping provizoriu la importurile de somon de crescătorie originar din Norvegia

103

2005

L 170

67

 

 

32005D0476

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 2005 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii referitor la metoda de calcul a drepturilor aplicate pentru orezul decorticat și de modificare a Deciziilor 2004/617/CE, 2004/618/CE și 2004/619/CE

106

2005

L 170

69

 

 

22005A0701(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind metoda de calculare a drepturilor aplicate pentru orezul decorticat

108

2005

L 177

19

 

 

32005R1084

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1084/2005 al Comisiei din 8 iulie 2005 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CEE) Nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

114

2005

L 182

11

 

 

32005D0492

 

 

 

Decizia Consiliului din 31 ianuarie 2005 privind semnarea unui acord privind cooperarea științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt

122

2005

L 182

12

 

 

22005A0713(01)

 

 

 

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt

123

2005

L 183

1

 

 

32005R1095

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 al Consiliului din 12 iulie 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de biciclete originare din Vietnam și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1524/2000 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză

131

2005

L 187

14

 

 

32005R1155

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1155/2005 al Comisiei din 18 iulie 2005 de modificare și de corectare a Regulamentului (CE) nr. 1419/2004 privind continuitatea aplicării acordurilor de finanțare multianuale și a acordurilor de finanțare anuale încheiate între, pe de o parte, Comisia Europeană, acționând în numele Comunității Europene și, pe de altă parte, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria și de introducere a unor derogări de la acordurile de finanțare multianuale și de la Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 2222/2000

167

2005

L 189

1

 

 

32005R1174

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză

169

2005

L 189

15

 

 

32005R1175

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1175/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit asupra importurilor de carbonat de bariu originar din Republica Populară Chineză

183

2005

L 190

27

 

 

32005D0567

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 iulie 2005 de suspendare a procedurii de examinare a barierelor în calea comerțului constând din măsuri impuse și practici comerciale aplicate de Republica Orientală Uruguay care constituie o barieră în calea comerțului cu whisky scoțian

192

2005

L 192

1

 

 

32005D0517

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind semnarea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Republica Albania de stabilire a principiilor generale ale participării Republicii Albania la programele comunitare

193

2005

L 192

2

 

 

22005A0722(01)

 

 

 

Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Republica Albania de stabilire a principiilor generale ale participării Republicii Albania la programele comunitare

194

2005

L 192

8

 

 

32005D0518

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind semnarea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Bosnia și Herțegovina de stabilire a principiilor generale ale participării Bosniei și Herțegovinei la programele comunitare

200

2005

L 192

9

 

 

22005A0722(02)

 

 

 

Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Bosnia și Herțegovina de stabilire a principiilor generale ale participării Bosniei și Herțegovinei la programele comunitare

201

2005

L 192

15

 

 

32005D0519

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind semnarea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Republica Croația de stabilire a principiilor generale ale participării Republicii Croația la programele comunitare

207

2005

L 192

16

 

 

22005A0722(03)

 

 

 

Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Republica Croația de stabilire a principiilor generale ale participării Republicii Croația la programele comunitare

208

2005

L 192

22

 

 

32005D0520

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind semnarea unui Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, pe de altă parte, privind un Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia de stabilire a principiilor generale ale participării Fostei Republici Iugoslave Macedonia la programele comunitare

214

2005

L 192

23

 

 

22005A0722(04)

 

 

 

Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, pe de altă parte, privind un Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia de stabilire a principiilor generale ale participării Fostei Republici Iugoslave Macedonia la programele comunitare

215

2005

L 192

28

 

 

32005D0521

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind semnarea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Serbia și Muntenegru de stabilire a principiilor generale ale participării Serbiei și Muntenegrului la programele comunitare

220

2005

L 192

29

 

 

22005A0722(05)

 

 

 

Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Serbia și Muntenegru de stabilire a principiilor generale ale participării Serbiei și Muntenegrului la programele comunitare

221

2005

L 192

78

 

 

32005D0524

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 iunie 2005 privind încheierea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Republica Albania de stabilire a principiilor generale ale participării Republicii Albania la programele comunitare

227

2005

L 192

80

 

 

32005D0525

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 iunie 2005 privind încheierea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Bosnia și Herțegovina de stabilire a principiilor generale ale participării Bosniei și Herțegovinei la programele comunitare

229

2005

L 192

82

 

 

32005D0526

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 iunie 2005 privind încheierea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Republica Croația de stabilire a principiilor generale ale participării Republicii Croația la programele comunitare

231

2005

L 192

84

 

 

32005D0527

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 iunie 2005 privind încheierea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Serbia și Muntenegru de stabilire a principiilor generale ale participării Serbiei și Muntenegrului la programele comunitare

233

2005

L 192

86

 

 

32005D0528

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 iunie 2005 privind încheierea unui Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, pe de altă parte, privind un Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia de stabilire a principiilor generale ale participării Fostei Republici Iugoslave Macedonia la programele comunitare

235

2005

L 197

31

 

 

32005D0578

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iulie 2005 de derogare de la Decizia 2001/822/CE a Consiliului cu privire la regulile de origine pentru carnea de scoici din genul Placopecten magellanicus din Saint-Pierre și Miquelon [notificată cu numărul C(2005) 2819]

237

2005

L 199

1

 

 

32005R1212

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 al Consiliului din 25 iulie 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv asupra importurilor de anumite articole turnate din fontă originare din Republica Populară Chineză

240

Top