EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_040_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 40

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 040

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 124

21

 

 

32005D0371

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 martie 2005 privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Albania privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală

3

2005

L 124

22

 

 

22005A0517(02)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Albania privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală

4

2005

L 124

41

 

 

32005D0372

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 martie 2005 referitoare la încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Democrată Socialistă Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

27

2005

L 124

43

 

 

22005A0517(03)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Democrată Socialistă Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

29

2005

L 126

12

 

 

32005R0750

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 750/2005 al Comisiei din 18 mai 2005 privind Nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului dintre statele membre (1)

51

2005

L 128

19

 

 

32005R0771

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 771/2005 al Comisiei din 20 mai 2005 de instituire a unui drept antidumping provizoriu la importurile anumitor elemente de fixare din oțel inoxidabil și părțile acestora, originare din Republica Populară Chineză, Indonezia, Taiwan, Thailanda și Vietnam

61

2005

L 128

71

 

 

32005D0388

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 mai 2005 privind măsurile necesare în cazul unei bariere în calea comerțului constând în practici comerciale menținute de Brazilia, care afectează comerțul cu anvelope reșapate [notificată cu numărul C(2005) 1302]

93

2005

L 131

1

 

 

32005R0778

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 778/2005 al Consiliului din 23 mai 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv pentru importurile de oxid de magneziu originar din Republica Populară Chineză

95

2005

L 131

18

 

 

32005R0779

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 779/2005 al Consiliului din 23 mai 2005 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de carbură de siliciu originară din Ucraina

112

2005

L 135

12

 

 

32005D0398

 

 

 

Decizia Consiliului din 10 mai 2005 privind încheierea unui acord de cooperare între Comunitatea Europeană și Principatul Andorra

116

2005

L 135

14

 

 

22005A0528(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană și Principatul Andorra

118

2005

L 143

11

 

 

32005R0858

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 858/2005 al Comisiei din 6 iunie 2005 de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de clorură de potasiu originară din Republica Belarus și din Federația Rusă și de înregistrare a importurilor originare din Republica Belarus și Federația Rusă

123

2005

L 143

27

 

 

32005D0419

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 noiembrie 2002 privind încheierea unui Acord de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Guvernul Republicii Kazahstan în domeniul fuziunii nucleare controlate [notificată cu numărul C(2002) 4572]

128

2005

L 143

28

 

 

22005A0607(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Guvernul Republicii Kazahstan și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în domeniul fuziunii nucleare controlate

129

2005

L 144

11

 

 

32005R0862

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 862/2005 al Comisiei din 7 iunie 2005 de instituire a unor drepturi antidumping provizorii pentru importurile de politetrafluoroetilenă (PTFE) granulată originară din Rusia și Republica Populară Chineză

136

2005

L 144

42

 

 

32005D0423

 

 

 

Decizia Consiliului din 10 mai 2005 privind încheierea unui Protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace

162

2005

L 145

1

 

 

32005R0866

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 866/2005 al Consiliului din 6 iunie 2005 de extindere a măsurilor antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1470/2001 pentru importurile de lămpi fluorescente compacte cu balast electronic integrat (LFC) originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediat din Republica Socialistă Vietnam, Republica Islamică Pakistan și Republica Filipine

163

2005

L 147

1

 

 

32005D0416

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 mai 2005 de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite produse chimice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Deciziilor 2000/657/CE, 2001/852/CE și 2003/508/CE (1)

178

2005

L 156

19

 

 

42005D0446

 

 

 

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliul din 30 mai 2005 de stabilire a termenului limită de angajare a fondurilor celui de-al nouălea fond European de dezvoltare (FED)

253

2005

L 160

1

 

 

32005R0945

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 945/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 658/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia și a Regulamentului (CE) nr. 132/2001 privind instituirea unui drept antidumping definitiv la importurile de nitrat de amoniu originar, printre altele, din Ucraina, în urma unei reexaminări intermediare parțiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

255

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top