EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_038_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 38

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 038

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 388

1

 

 

32004D0896

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de stabilizare și asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

3

2004

L 389

1

 

 

32004R2257

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2257/2004 al Consiliului din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3906/89, (CE) nr. 1267/1999, (CE) nr. 1268/1999 și (CE) nr. 2666/2000 pentru a lua în considerare statutul de țară candidată al Croației

5

2004

L 395

56

 

 

32004R2268

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2268/2004 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de carbură de tungsten și carbură de tungsten topită originare din Republica Populară Chineză

9

2004

L 396

18

 

 

32004R2272

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2272/2004 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 769/2002 pentru importurile de cumarină originară din Republica Populară Chineză la importurile de cumarină expediată din India sau din Thailanda, indiferent că a fost sau nu declarată originară din aceste țări

21

2005

L 001

15

 

 

32005D0003

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 ianuarie 2005 de acceptare a unui angajament oferit în cadrul anchetei privind eludarea măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 769/2002 al Consiliului asupra importurilor de cumarină originară din Republica Populară Chineză prin importuri de cumarină expediată din India sau din Thailanda, fie că a fost sau nu declarată originară din respectivele țări

31

2005

L 002

4

 

 

32005D0004

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Organizația pentru eliberarea Palestinei (OLP), care acționează pe seama Autorității palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, cu privire la măsurile de liberalizare reciproce și înlocuirea protocoalelor 1 și 2 la Acordul de asociere interimar CE-Autoritatea palestiniană

33

2005

L 002

6

 

 

22005A0105(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, acționând în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, cu privire la măsurile reciproce de liberalizare și la înlocuirea protocoalelor 1 și 2 la Acordul de asociere interimar CE-Autoritatea Palestiniană

35

2005

L 004

12

 

 

32005D0009

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 decembrie 2004 privind o poziție comună a Comunității referitoare la o decizie a Comitetului mixt pentru agricultură de modificare a apendicelui 1 litera B punctul 9 la anexa 7 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole

41

2005

L 008

12

 

 

32005D0016

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2003/631/CE de adoptare a unor măsuri privind Liberia în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE într-un caz de urgență specială

44

2005

L 015

10

 

 

22005A0119(01)

 

 

 

Convenția privind consolidarea Comisiei interamericane pentru tonul tropical instituite prin Convenția din 1949 dintre Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica (Convenția Antigua)

47

2005

L 019

1

 

 

32005R0083

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 83/2005 al Consiliului din 18 ianuarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2604/2000 privind importurile de polietilenă tereftalată originară, printre altele, din Republica Coreea și din Taiwan

63

2005

L 019

9

 

 

32005R0084

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 84/2005 al Consiliului din 18 ianuarie 2005 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 de instituire a unui drept definitiv antidumping asupra importurilor de sisteme de telecamere originare din Japonia

71

2005

L 019

53

 

 

32005D0035

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 decembrie 2004 privind semnarea și aprobarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, precum și semnarea memorandumului de înțelegere care îl însoțește

77

2005

L 019

55

 

 

22005A0121(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului

79

2005

L 023

17

 

 

32005D0045

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole transformate

94

2005

L 023

19

 

 

22005A0126(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole transformate

96

2005

L 024

8

 

 

32005R0117

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 117/2005 al Comisiei din 26 ianuarie 2005 de instituire a supravegherii comunitare a importurilor de anumite produse de încălțăminte originare din anumite țări terțe

126

2005

L 025

16

 

 

32005R0128

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 128/2005 al Comisiei din 27 ianuarie 2005 de instituire a unui drept antidumping provizoriu asupra transpaletelor manuale și asupra componentelor esențiale ale acestora, originare din Republica Populară Chineză

134

2005

L 026

1

 

 

32005D0040

 

 

 

Decizia Consiliului și a Comisiei din 13 decembrie 2004 privind încheierea Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte

155

2005

L 026

221

 

 

32005D0041

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 decembrie 2004 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

157

2005

L 027

4

 

 

32005R0145

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 145/2005 al Comisiei din 28 ianuarie 2005 privind instituirea unui drept antidumping provizoriu la importurile de carbonat de bariu originar din Republica Populară Chineză

158

2005

L 030

6

 

 

32005R0179

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 179/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1917/2000 în ceea ce privește transmiterea de date către Comisie

178

2005

L 031

30

 

 

32005D0089

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 septembrie 2004 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui Protocol la Acordul Euro-mediteranean dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace

179

2005

L 032

3

 

 

22005A0204(02)

 

 

 

ANEXĂ

180

2005

L 033

8

 

 

32005R0206

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 206/2005 al Comisiei din 4 februarie 2005 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de somon de crescătorie

214

2005

L 345

23

 

 

22005A1228(01)

 

 

 

Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

236

Top