Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_037_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 37

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 037

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 340

1

 

 

32004D0754

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 octombrie 2004 referitoare la încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului interimar privind comerțul și aspecte legate de comerț dintre Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte

3

2004

L 340

2

 

 

22004A1116(01)

 

 

 

Acord interimar privind comerțul și aspecte legate de comerț între Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte

4

2004

L 340

21

 

 

32004D0755

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 octombrie 2004 de aprobare a încheierii de către Comisie, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului Interimar privind comerțul și aspecte legate de comerț dintre Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte

25

2004

L 342

1

 

 

32004R1975

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1975/2004 al Consiliului din 15 noiembrie 2004 de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1676/2001 privind importurile de foi de polietilenă tereftalată (PET) originare, între altele, din India la importurile de foi de polietilenă tereftalată (PET) expediate din Brazilia sau Israel, indiferent dacă au fost sau nu declarate originare din aceste țări

26

2004

L 342

8

 

 

32004R1976

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1976/2004 al Consiliului din 15 noiembrie 2004 de extindere a dreptului compensatoriu definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2597/1999 privind importurile de benzi de polietilenă tereftalată (PET) originare din India la importul de benzi de polietilenă tereftalată (PET) expediate din Brazilia și din Israel, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări

33

2004

L 343

23

 

 

32004D0776

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2004 de acordare anumitor părți a unei scutiri de la extinderea pentru anumite piese componente de biciclete originare din Republica Populară Chineză, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a dreptului antidumping instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului și menținute de Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 al Consiliului și de ridicare a suspendării de la plata dreptului antidumping extins la anumite piese componente de biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordate anumitor părți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 [notificată cu numărul C(2004) 4383]

40

2004

L 344

24

 

 

32004R1996

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1996/2004 al Comisiei din 19 noiembrie 2004 de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de nitrat de amoniu originar din Federația Rusă și din Ucraina și de continuare a înregistrării acestor importuri

45

2004

L 349

17

 

 

32004D0793

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2004 de încheiere a procedurii de consultare cu Republica Togoleză prevăzute la articolul 96 din Acordul de la Cotonou

49

2004

L 355

4

 

 

32004R2052

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2052/2004 al Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind extinderea dreptului antidumping definitiv impus prin Regulamentul (CE) nr. 964/2003 privind importurile anumitor accesorii de țevărie, din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză, la importurile anumitor accesorii de țevărie din fier sau oțel expediate din Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară

55

2004

L 355

9

 

 

32004R2053

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2053/2004 al Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind extinderea dreptului antidumping definitiv impus prin Regulamentul (CE) nr. 964/2003 la importurile anumitor accesorii de țevărie din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză, la importurile anumitor accesorii de țevărie, din fier sau oțel, expediate din Sri Lanka, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară

60

2004

L 356

1

 

 

32004D0804(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 martie 2004 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Barbados, Belize, Republica Congo, Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Republica Coasta de Fildeș, Jamaica, Republica Kenya, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mauritius, Republica Suriname, Sfântul Christophe și Nevis, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Trinidad-Tobago, Republica Uganda, Republica Zambia și Republica Zimbabwe privind aderarea Republicii Mozambic la Protocolul nr. 3 privind zahărul ACP la anexa V la Acordul de parteneriat ACP-CE

65

2004

L 356

2

 

 

22004A1201(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Barbados, Belize, Republica Congo, Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Republica Coasta de Fildeș, Jamaica, Republica Kenya, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mauritius, Republica Suriname, Sfântul Christophe și Nevis, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Trinidad-Tobago, Republica Uganda, Republica Zambia și Republica Zimbabwe privind aderarea Republicii Mozambic la Protocolul nr. 3 privind zahărul ACP la anexa V la Acordul de parteneriat ACP-CE

66

2004

L 357

1

 

 

32004R2059

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2059/2004 al Consiliului din 4 octombrie 2004 de modificare a Deciziei nr. 1469/2002/CECO a Comisiei privind administrarea anumitor restricții la importul anumitor produse siderurgice din Kazahstan

72

2004

L 358

2

 

 

32004R2068

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2068/2004 al Consiliului din 29 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție

74

2004

L 358

10

 

 

32004D0823

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind aderarea Republicii Moldova la Acordul pentru crearea unui Centru pentru știință și tehnologie în Ucraina, încheiat la 25 octombrie 1993 între Canada, Suedia, Ucraina și Statele Unite ale Americii

76

2004

L 359

11

 

 

32004R2074

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 al Consiliului din 29 noiembrie 2004 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză

78

2004

L 359

32

 

 

32004D0828

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 noiembrie 2004 privind semnarea și aprobarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, precum și semnarea memorandumului de înțelegere care îl însoțește

90

2004

L 359

33

 

 

22004A1204(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

91

2004

L 360

4

 

 

32004R2080

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2080/2004 al Comisiei din 6 decembrie 2004 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 2298/2001 de stabilire a normelor privind exportul produselor livrate cu titlu de ajutor alimentar, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei

104

2004

L 361

3

 

 

32004R2088

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2088/2004 al Comisiei din 7 decembrie 2004 privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 2497/2001 și a Regulamentului (CE) nr. 2597/2001 în ceea ce privește contingentele tarifare aplicabile anumitor pești și produse pescărești originare din Croația și anumitor vinuri originare din Croația, din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din Slovenia

106

2004

L 362

28

 

 

32004D0843

 

 

 

Decizia 2004/843/PESC a Consiliului din 26 iulie 2004 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate

113

2004

L 362

29

 

 

22004A1209(01)

 

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate

114

2004

L 370

1

 

 

32004R2143

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2143/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 74/2004 al Consiliului de instituire a unui drept compensatoriu definitiv la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din India

118

2004

L 370

78

 

 

32004D0860

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 octombrie 2004 referitoare la semnarea, în numele Comunității Europene, și la aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen

121

2004

L 373

44

 

 

32004D0881

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2004 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Chile referitor la modificările aduse apendicelui I la Acordul privind comerțul cu băuturi spirtoase și băuturi aromatizate anexat la Acordul de asociere dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, ca urmare a extinderii

123

2004

L 373

45

 

 

22004A1221(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Chile privind modificarea apendicelui I la Acordul privind comercializarea băuturilor spirtoase și a băuturilor aromatizate anexat la Acordul de asociere dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

124

2004

L 374

1

 

 

32004R2200

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2200/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3030/93 și (CE) nr. 3285/94 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

131

2004

L 375

19

 

 

32004D0889

 

 

 

Decizia Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind încheierea Acordului de cooperare și asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal dintre Comunitatea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze

159

2004

L 375

20

 

 

22004A1223(01)

 

 

 

Acord de cooperare și asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze

160

2004

L 378

1

 

 

32004D0869

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 februarie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Tratatului internațional privind resursele fitogenetice pentru alimentație și agriculturăTratat internațional privind resursele fitogenetice pentru alimentație și agricultură

167

2004

L 378

22

 

 

32004D0870

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 aprilie 2004 privind încheierea unui acord de cooperare între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan

188

2004

L 378

23

 

 

22004A1223(03)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind parteneriatul și dezvoltarea

189

2004

L 379

83

 

 

32004D0897

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 noiembrie 2004 privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi și aprobarea, precum și semnarea memorandumului de înțelegere însoțitor

205

2004

L 379

84

 

 

22004A1224(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

206

2004

L 381

32

 

 

32004D0903

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 noiembrie 2004 privind semnarea și aprobarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, precum și semnarea memorandumului de înțelegere care îl însoțește

227

2004

L 384

1

 

 

32004R2222

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2222/2004 al Consiliului din 19 noiembrie 2004 privind administrarea importurilor anumitor produse siderurgice provenind din Ucraina (1)

228

2004

L 384

22

 

 

32004D0895

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2004 privind încheierea unui Acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Ucrainei privind comerțul cu anumite produse siderurgice

249

2004

L 386

1

 

 

32004R2216

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2216/2004 al Comisiei din 21 decembrie 2004 privind un sistem de registre standardizat și securizat în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)

250

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top