EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_030_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 30

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 030

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 269

6

 

 

32002R1779

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1779/2002 al Comisiei din 4 octombrie 2002 privind Nomenclatura țărilor și a teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele sale membre (1)

3

2002

L 274

1

 

 

32002R1799

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1799/2002 al Consiliului din 8 octombrie 2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv pentru importurile de fibre discontinue din poliester originare din Belarus

12

2002

L 278

19

 

 

32002D0800

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2002 de modificare a Deciziei 98/508/CE privind încheierea unui Acord privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje între Comunitatea Europeană și Australia

28

2002

L 278

20

 

 

32002D0801

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2002 de modificare a Deciziei 98/509/CE privind încheierea unui Acord privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă

29

2002

L 278

21

 

 

32002D0802

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2002 de modificare a Deciziei 98/566/CE privind încheierea unui Acord de recunoaștere reciprocă între Comunitatea Europeană și Canada

30

2002

L 278

22

 

 

32002D0803

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2002 de modificare a Deciziei 1999/78/CE privind încheierea unui Acord de recunoaștere reciprocă între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii

31

2002

L 278

23

 

 

32002D0804

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2002 de modificare a Deciziei 2001/747/CE privind încheierea Acordului de recunoaștere reciprocă dintre Comunitatea Europeană și Japonia

32

2002

L 281

15

 

 

32002D0818

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 octombrie 2002 privind practicile comerciale menținute de Coreea care afectează schimburile de nave comerciale, adoptată în temeiul dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 3652]

33

2002

L 299

53

 

 

32002D0853

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 privind poziția Comunității Europene în ceea ce privește adaptarea la progresul tehnic a Regulamentelor nr. 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 și 113 ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite

36

2002

L 305

1

 

 

32002R1972

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1972/2002 al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 384/96 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

38

2002

L 305

4

 

 

32002R1973

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1973/2002 al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2026/97 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

41

2002

L 305

20

 

 

32002D0877

 

 

 

Decizia Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a unui acord sub forma unui memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei privind acordurile din domeniul accesului pe piață al produselor textile și de îmbrăcăminte

43

2002

L 305

22

 

 

22002A1107(01)

 

 

 

Acord sub forma unui memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei privind acordurile din domeniul accesului pe piață al produselor textile și de îmbrăcăminte, parafat la Brasilia la 8 august 2002

45

2002

L 322

32

 

 

32002D0924

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 iulie 1999 privind încheierea a două acorduri de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei în domeniul securității nucleare și în domeniul fuziunii nucleare controlate [notificată cu numărul C(1999) 2405]

80

2002

L 322

33

 

 

22002A1127(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei în domeniul securității nucleare

81

2002

L 322

40

 

 

22002A1127(02)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei în domeniul fuziunii nucleare controlate

89

2002

L 323

1

 

 

32002R2093

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2093/2002 al Consiliului din 26 noiembrie 2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit asupra importurilor de fire texturate din poliester (PTY) originare din India

97

2002

L 323

21

 

 

32002R2094

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2094/2002 al Consiliului din 26 noiembrie 2002 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv la importurile de fir continuu texturat din poliester originar din India și de închidere a procedurii privind importurile de fir continuu texturat din poliester originar din Indonezia

117

2002

L 337

55

 

 

32002D0971

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 noiembrie 2002 de autorizare a statelor membre să ratifice sau să adere, în interesul Comunității Europene, la Convenția internațională din 1996 privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive (Convenția HNS)Convenția internațională din 1996 privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive (convenția SPN)

134

2002

L 341

63

 

 

32002D0981

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 noiembrie 2002 privind încheierea unui Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, privind Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

161

2002

L 341

64

 

 

22002A1217(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, privind Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

162

2002

L 342

1

 

 

32002D0970

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 noiembrie 2002 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului internațional privind cacaua din 2001Acordul Internațional Privind cacaua din 2001 TRADUCERE

166

2002

L 348

3

 

 

32002R2285

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2285/2002 al Consiliului din 10 decembrie 2002 privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul de parteneriat ACP-CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3705/90

194

2002

L 348

5

 

 

32002R2286

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002 al Consiliului din 10 decembrie 2002 de stabilire a regimului aplicabil produselor agricole și mărfurilor rezultate din transformarea acestora, originare din Țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1706/98

196

2002

L 348

82

 

 

32002R2304

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2304/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a Deciziei 2001/822/CE a Consiliului privind asocierea țărilor și a teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (decizie de asociere peste mări)

233

2002

L 349

100

 

 

32002D1001

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitatea Europeană și Ucraina

245

2002

L 352

1

 

 

32002D0979

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 noiembrie 2002 privind semnarea și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale unui Acord de constituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

248

2002

L 358

125

 

 

32002R2385

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2385/2002 al Comisiei din 30 decembrie 2002 de prelungire și de modificare a supravegherii comunitare prealabile a anumitor produse siderurgice originare din anumite țări terțe

250

2003

L 001

26

 

 

32003R0002

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2248/2001 privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, și de aplicare a Acordului interimar dintre Comunitatea Europeană și Republica Croația

253

2003

L 001

30

 

 

32003R0003

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 153/2002 privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, precum și a Acordului interimar dintre Comunitatea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

257

2003

L 007

58

 

 

32003R0044

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 44/2003 al Comisiei din 10 ianuarie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2584/2000 privind instituirea unui sistem de comunicare a informațiilor cu privire la anumite livrări de carne de vită, mânzat și porc pe cale rutieră către teritoriul Federației Ruse

261

2003

L 023

1

 

 

32003R0138

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 138/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

263

2003

L 023

9

 

 

32003R0142

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 142/2003 al Comisiei din 27 ianuarie 2003 de închidere a procedurilor de salvgardare privind anumite produse siderurgice și de prevedere a rambursării anumitor drepturi

266

2003

L 023

24

 

 

32003D0057

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 ianuarie 2003 de suspendare a obligațiilor care revin Comunității în cadrul Anexei sectoriale privind siguranța electrică la Acordul de recunoaștere reciprocă dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii

275

2003

L 183

11

 

 

32003D0520

 

 

 

Decizia Consiliului din 16 iunie 2003 de încheiere a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Japoniei privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale

278

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top