EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_027_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 27

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 027

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 102

1

 

 

32002R0658

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 658/2002 al Consiliului din 15 aprilie 2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia

3

2002

L 112

34

 

 

32002D0312

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 aprilie 2002 privind acceptarea, în numele Comunității Europene, a Acordului de stabilire a mandatului Grupului internațional de studiu privind iuta din 2001

14

2002

L 112

35

 

 

22002A0427(01)

 

 

 

Acord de stabilire a mandatului Grupului internațional de studiu privind iuta, 2001

15

2002

L 114

1

 

 

32002D0309

 

 

 

Decizia Consiliului și a Comisiei privind Acordul de cooperare științifică și tehnologică din 4 aprilie 2002 privind încheierea a șapte acorduri cu Confederația Elvețiană

25

2002

L 114

73

 

 

22002A0430(02)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian

30

2002

L 114

91

 

 

22002A0430(03)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători

50

2002

L 114

369

 

 

22002A0430(05)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității

95

2002

L 114

430

 

 

22002A0430(06)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice

159

2002

L 123

1

 

 

32002R0769

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 769/2002 al Consiliului din 7 mai 2002 de instituire a dreptului antidumping definitiv pentru importurile de cumarină originară din Republica Populară Chineză

201

2002

L 128

29

 

 

32002R0797

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 797/2002 al Comisiei din 14 mai 2002 de modificare a anexelor III și VIII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

210

2002

L 129

1

 

 

32002D0357

 

 

 

Decizia Consiliului și a Comisiei din 26 martie 2002 cu privire la încheierea Acordului euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

218

2002

L 130

1

 

 

32002D0358

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acestaProtocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

220

2002

L 144

22

 

 

32002R0933

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 933/2002 al Comisiei din 31 mai 2002 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare aplicabile pentru anumite produse agricole originare din Elveția și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 851/95

240

2002

L 146

1

 

 

32002R0888

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 888/2002 al Comisiei din 24 mai 2002 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

243

2002

L 149

3

 

 

32002R0963

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 963/2002 al Consiliului din 3 iunie 2002 de stabilire a unor dispoziții tranzitorii privind măsurile antidumping și compensatorii adoptate în temeiul deciziilor nr. 2277/96/CECO și nr. 1889/98/CECO ale Comisiei, precum și cererile, plângerile și anchetele antidumping și compensatorii în curs privitoare la aceste decizii

265

Top