EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_024_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 24

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 024

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 111

16

 

 

22001A0420(01)

 

 

 

Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole din sud-estul Oceanului Atlantic

3

2001

L 118

47

 

 

32001D0332

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 februarie 2001 privind încheierea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Populară Bangladesh privind parteneriatul și dezvoltarea

16

2001

L 118

48

 

 

22001A0427(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană și Republica Populară Bangladesh privind parteneriatul și dezvoltarea

17

2001

L 120

33

 

 

32001D0334

 

 

 

Decizia Consiliului din 9 aprilie 2001 de încheiere a consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

27

2001

L 127

11

 

 

32001R0901

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 901/2001 al Consiliului din 7 mai 2001 privind instituirea unui drept antidumping definitiv la importurile de uree originară din Rusia

30

2001

L 134

40

 

 

32001D0379

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 aprilie 2001 de aprobare, în numele Comunității Europene, a Protocolului Convenției din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi cu privire la metale greleProtocolul convenției din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi cu privire la metale grele

39

2001

L 142

7

 

 

32001D0404

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 pentru modificarea concesiilor cu privire la usturoi prevăzute de lista CXL anexată la GATT

64

2001

L 142

8

 

 

22001A0529(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 în vederea modificării concesiilor privind usturoiul, prevăzute în Lista CXL anexată la GATT

65

2001

L 145

1

 

 

32001R1035

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1035/2001 al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unui sistem de documentare a capturilor pentru speciile Dissostichus

67

2001

L 148

78

 

 

32001D0411

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 martie 2001 de aprobare a încheierii de către Comisie a unui Acord de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, reprezentată de Comisie, și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii în domeniul cercetării și dezvoltării energiei de fuziune

76

2001

L 148

79

 

 

32001D0412

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 martie 2001 privind încheierea acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, reprezentată de Comisie, și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii în domeniul cercetării și dezvoltării energiei de fuziune [notificată cu numărul C(2001) 735]

77

2001

L 148

80

 

 

22001A0601(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, reprezentată de Comisia Comunităților Europene, și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii în domeniul cercetării și dezvoltării energiei de fuziune

78

2001

L 151

34

 

 

32001D0421

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a unui schimb de scrisori care consemnează înțelegerea privind aderarea Republicii Coreea la înțelegerea privind principiile de cooperare internațională în activitățile de cercetare și de dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricație inteligente, între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii, Japonia, Australia, Canada și țările membre ale AELS, Norvegia și Elveția

84

2001

L 151

35

 

 

22001A0607(01)

 

 

 

Schimb de scrisori de consemnare a Înțelegerii privind aderarea Republicii Coreea la Înțelegerea dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii, Japonia, Australia, Canada, Norvegia și Elveția privind principiile de cooperare internațională în materie de activități de cercetare și dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricație inteligente IMS

85

2001

L 167

20

 

 

32001D0473

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 aprilie 2001 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Chile de adăugare a unui protocol privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal la Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

90

2001

L 167

21

 

 

22001A0622(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Chile de adăugare a unui protocol privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal la Acordul-cadru de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

91

2001

L 182

58

 

 

32001D0503

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 iunie 2001 privind acțiunile de informare și de publicitate care trebuie întreprinse de țările beneficiare privind asistența furnizată prin instrumentul structural de preaderare (ISPA)

97

2001

L 183

34

 

 

32001D0506

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 iunie 2001 de aderare a Comunității Europene la Regulamentul nr. 104 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea marcajelor retro-reflectorizante pentru vehicule grele și lungi și pentru remorcile acestora

101

2001

L 183

35

 

 

32001D0507(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 iunie 2001 de aderare a Comunității Europene la Regulamentul nr. 109 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea producției de anvelope reșapate pentru vehicule comerciale și remorcile acestora

102

2001

L 183

36

 

 

32001D0508

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 iunie 2001 de aderare a Comunității Europene la Regulamentul nr. 106 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea anvelopelor pentru vehicule agricole și remorcile acestora

103

2001

L 183

37

 

 

32001D0509

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 iunie 2001 referitoare la aderarea Comunității Europene la Regulamentul nr. 108 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea producției de anvelope reșapate pentru autovehicule și remorcile acestora

104

2001

L 195

8

 

 

32001R1470

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1470/2001 al Consiliului din 16 iulie 2001 privind instituirea unui drept antidumping definitiv și perceperea cu titlu definitiv a dreptului provizoriu instituit la importurile de lămpi fluorescente compacte cu balast electronic integrat (LFC) originare din Republica Populară Chineză

105

2001

L 201

10

 

 

32001R1515

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001 al Consiliului din 23 iulie 2001 privind măsurile pe care Comunitatea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții

112

2001

L 211

1

 

 

32001R1601

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1601/2001 al Consiliului din 2 august 2001 privind instituirea unui drept antidumping definitiv și perceperea cu titlu definitiv a dreptului antidumping provizoriu instituit la importurile anumitor cabluri din fier sau din oțel originare din Republica Cehă, Rusia, Thailanda și Turcia

114

2001

L 213

111

 

 

32001D0594

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iunie 2001 privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană și Republica Turcia privind participarea Republicii Turcia la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediuAcord între Comunitatea Europeană și Republica Turcia privind participarea Republicii Turcia la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu

133

2001

L 224

3

 

 

32001R1669

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1669/2001 al Comisiei din 20 august 2001 de modificare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului privind statistica de comerț exterior (1)

142

2001

L 227

1

 

 

32001R1676

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1676/2001 al Consiliului din 13 august 2001 privind instituirea unui drept antidumping definitiv și perceperea cu titlu definitiv a dreptului provizoriu instituit la importurile de benzi de polietilenă tereftalată originare din India și din Republica Coreea

143

2001

L 231

13

 

 

32001D0657

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 august 2001 de derogare de la definirea conceptului de produse originare pentru a ține cont de situația specială din Saint-Pierre și Miquelon în ceea ce privește fileurile congelate de cod, sebastă de mare, cambulă de Baltica și halibut negru de la codul 030420 din NC [notificată cu numărul C(2001) 2462] (1)

157

2001

L 248

1

 

 

32001R1824

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1824/2001 al Consiliului din 12 septembrie 2001 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de brichete de buzunar cu piatră și gaz, de unică folosință, originare din Republica Populară Chineză și expediate sau originare din Taiwan și la importurile anumitor brichete de buzunar cu piatră și gaz, reîncărcabile, originare din Republica Populară Chineză și expediate sau originare din Taiwan

160

2001

L 273

6

 

 

32001R2020

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2020/2001 al Comisiei din 15 octombrie 2001 privind Nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele membre (1)

173

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top