EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_008_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 08

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 008

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1993

L 275

1

 

 

31993R3030

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

3

1993

L 295

4

 

 

31993R3275

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3275/93 al Consiliului din 29 noiembrie 1993 de interzicere a aprobării cererilor privind contractele și tranzacțiile a căror executare a fost afectată de Rezoluția nr. 883 (1993) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și de rezoluțiile conexe

99

1993

L 309

1

 

 

31993D0626

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 octombrie 1993 privind încheierea Convenției privind diversitatea biologicăConvenția privind diversitatea biologică

102

1994

L 033

1

 

 

31994D0068

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 decembrie 1993 privind încheierea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozonAmendament la protocolul de la montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon

122

1994

L 033

11

 

 

31994D0069

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 decembrie 1993 privind încheierea Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climaticeConvenȚia-cadru a organizației naȚiunilor unite privind schimbările climatice

132

1994

L 064

1

 

 

31994R0500

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 500/94 al Consiliului din 21 februarie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind aplicarea provizorie a Acordului de înființare a unui Centru Internațional pentru Știință și Tehnologie

151

1994

L 064

2

 

 

21994A0308(01)

 

 

 

Protocol privind aplicarea provizorie a Acordului de înființare a unui Centru Internațional pentru Știință și Tehnologie

152

1994

L 064

3

 

 

31994R0501

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 501/94 al Comisiei din 2 martie 1994 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Protocolului privind aplicarea provizorie a Acordului de înființare a unui Centru Internațional pentru Știință și Tehnologie

153

1994

L 066

1

 

 

31994R0520

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 520/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind instituirea unei proceduri comunitare de administrare a contingentelor cantitative

154

1994

L 067

1

 

 

31994R0517

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

160

1994

L 067

89

 

 

31994R0519

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 519/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1765/82, (CEE) nr. 1766/82 și (CEE) nr. 3420/83

237

1994

L 073

2

 

 

21994A0316(01)

 

 

 

Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice, 1974 (Convenția de la Helsinki)

251

1994

L 073

19

 

 

31994D0157

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 februarie 1994 privind încheierea, în numele Comunității, a Convenției privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice (Convenția de la Helsinki, revizuită în 1992)

269

1994

L 073

20

 

 

21994A0316(02)

 

 

 

Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice, 1992

270

Top