EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_004_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 04

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 004

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1982

L 300

20

 

 

21982A0428(01)

 

 

 

Schimb de scrisori între Comunitățile Europene și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) de stabilire a modalităților de cooperare între cele două organizații

3

1982

L 300

23

 

 

21982A0607(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Consiliul Unității Economice Arabe (CUEA) și Comunitățile Europene

6

1982

L 357

20

 

 

31982D0854

 

 

 

Decizia Consiliului din 10 decembrie 1982 privind regimul aplicabil, în domeniile garanțiilor și finanțărilor la export, anumitor subcontracte care provin din alte state membre sau din țări care nu sunt membre ale Comunităților Europene

8

1983

C 248

2

 

 

21983A0916(02)

 

 

 

Schimb de scrisori care a avut loc între Comisie și Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu în vederea îmbunătățirii cooperării dintre cele două instituții

11

1983

L 067

1

 

 

31983D0101

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 februarie 1983 de încheiere a Protocolului privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră

14

1983

L 067

3

 

 

21983A0312(01)

 

 

 

Protocol privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră

16

1983

L 084

2

 

 

21983A0330(01)

 

 

 

Acord de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Guineea-Bissau privind pescuitul în largul coastelor Guineei-Bissau

24

1983

L 111

2

 

 

21983A0427(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Revoluționare Guineea privind pescuitul în largul coastelor Guineei

31

1983

L 150

1

 

 

31983R1457

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1457/83 al Consiliului din 26 mai 1983 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori privind articolul 10 din Acordul-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

46

1983

L 150

2

 

 

21983A0608(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori privind articolul 10 din Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

47

1983

L 260

19

 

 

31983D0473

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 1983 de stabilire a modalităților de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Comisia Internațională a Stării Civile

54

1983

L 260

20

 

 

21983A0921(01)

 

 

 

Scrisoare către domnul J. M. Bischoff, secretar general al Comisiei Internaționale a Stării Civile

55

1983

L 337

2

 

 

21983A1202(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori de modificare a tabelului II anexat la Protocolul nr. 2 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

58

1983

L 346

91

 

 

31983R3421

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3421/83 al Consiliului din 14 noiembrie 1983 de stabilire a unor modalități de aplicare a Acordului de comerț dintre Comunitate și China

63

1984

L 037

50

 

 

21984A0208(02)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Senegal de modificare, pentru a doua oară, a Acordului privind pescuitul în largul coastelor senegaleze, precum și a noului protocol la acord

65

1984

L 068

36

 

 

31984D0132

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 martie 1984 privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială ale Mării Mediterane

67

1984

L 153

1

 

 

31984R1591

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1591/84 al Consiliului din 4 iunie 1984 privind încheierea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Acordul de la Cartagina și țările membre ale acestuia – Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela – pe de altă parte

73

1984

L 153

2

 

 

21984A0608(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Acordul de la Cartagina și țările membre ale acestuia - Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela - pe de altă parte

74

1984

L 188

7

 

 

31984D0358

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 iunie 1984 privind încheierea Acordului de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase

84

1984

L 188

9

 

 

21984A0716(02)

 

 

 

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn)

86

1984

L 314

24

 

 

31984L0568

 

 

 

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1984 privind obligațiile reciproce ale organismelor de asigurare a creditelor la export ale statelor membre care acționează în numele sau cu sprijinul statului, ori ale serviciilor publice care acționează în locul acestor organisme, în cazul garantării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul sau mai multe state membre ale Comunităților Europene

94

1985

C 191

3

 

 

21985A0731(06)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și Guvernul Canadei de modificare a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și Guvernul Canadei din 6 octombrie 1959 privind utilizările energiei atomice în scopuri pașnice (85/C 191/03)

98

1985

L 026

1

 

 

31985R0226

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 226/85 al Consiliului din 29 ianuarie 1985 privind încheierea Acordului de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Arabă Yemen

103

1985

L 026

2

 

 

21985A0131(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Arabă Yemen

104

1985

L 081

1

 

 

31985R0743

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 743/85 al Consiliului din 21 martie 1985 privind încheierea Protocolului de extindere a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Filipine, Indonezia, Malaysia, Singapore și Thailanda, țări membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, la Brunei-Darussalam

107

1985

L 081

2

 

 

21985A0323(01)

 

 

 

Protocol de extindere a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Filipine, Indonezia, Malaysia, Singapore și Thailanda, țări membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, la Brunei-Darussalam

108

1985

L 175

36

 

 

31985D0336

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 iunie 1985 privind o completare, în ceea ce privește cadmiul, la anexa IV la Convenția privind protecția Rinului împotriva poluării chimiceANEXĂ

113

1985

L 250

1

 

 

31985R2616

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2616/85 al Consiliului din 16 septembrie 1985 privind încheierea unui Acord de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Populară Chineză

116

1985

L 250

2

 

 

21985A0919(01)

 

 

 

Acord de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Populară Chineză

117

1985

L 309

22

 

 

31985D0504

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 noiembrie 1985 privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind regimul comercial al supelor, sosurilor și condimentelor

123

1985

L 309

23

 

 

21985A1121(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind regimul comercial al supelor, sosurilor și condimentelor

124

1985

L 313

5

 

 

31985D0507

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 noiembrie 1985 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare științifică și tehnică dintre Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană

128

1986

L 035

9

 

 

31986D0028

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 ianuarie 1986 de aprobare a încheierii de către Comisie a unui memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării fuziunii

129

1986

L 035

10

 

 

21986A0211(01)

 

 

 

Memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Comisia Comunităților Europene și Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării fuziunii

130

1986

L 108

1

 

 

31986R1196

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1196/86 al Consiliului din 22 aprilie 1986 privind încheierea Acordului de cooperare comercială, economică și de dezvoltare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islamică Pakistan

133

1986

L 108

2

 

 

21986A0425(01)

 

 

 

Acord de cooperare comercială, economică și de dezvoltare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islamică Pakistan

134

1986

L 155

9

 

 

21986A0610(01)

 

 

 

Protocol de reînnoire a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Thailandei privind producția, comercializarea și schimburile comerciale de manioc

142

1986

L 165

1

 

 

31986R1909

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1909/86 al Consiliului din 16 iunie 1986 de introducere a supravegherii pentru importurile de anumite produse originare din Statele Unite ale Americii

145

1986

L 172

1

 

 

31986R2009

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2009/86 al Consiliului din 24 iunie 1986 privind încheierea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și țările părți la Tratatul general privind integrarea economică central-americană (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua) și Panama, pe de altă parte

148

1986

L 172

2

 

 

21986A0630(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și țările părți la Tratatul general de integrare economică central-americană (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua) și Panama, pe de altă parte

149

1986

L 181

1

 

 

31986D0277

 

 

 

Decizia Consiliului din 12 iunie 1986 privind încheierea Protocolului la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, cu privire la finanțarea pe termen lung a Programului comun de monitorizare continuă și evaluare a transportului poluanților atmosferici pe distanțe lungi în Europa (EMEP)

160

1986

L 181

2

 

 

21986A0704(01)

 

 

 

Protocolul Convenției din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung a Programului comun de monitorizare continuă și evaluare a transportului poluanților atmosferici pe distanțe lungi în Europa (EMEP)

161

1986

L 328

21

 

 

21986A1122(03)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori cu privire la produsele neagricole și produsele agricole transformate care nu intră sub incidența Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

165

1986

L 328

39

 

 

21986A1122(05)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori cu privire la produsele neagricole și produsele agricole transformate care nu intră sub incidența Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

174

1987

L 029

10

 

 

21987A0130(03)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Guineea de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Revoluționare Guineea privind pescuitul în largul coastelor Guineei, semnat la Conakry, la 7 februarie 1983

184

1987

L 071

36

 

 

31987D0183

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 martie 1987 privind încheierea definitivă în numele Comunității Europene a Energiei Atomice a acordurilor-cadru de cooperare științifică și tehnică între Comunitățile Europene și Regatul Suediei, Confederația Elvețiană, Republica Finlanda, Regatul Norvegiei și Republica Austria

191

1987

L 098

11

 

 

21987A0410(04)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Mozambic privind pescuitul în largul coastelor Mozambicului, parafat la Bruxelles, la 11 decembrie 1986, pentru perioada care începe la 1 ianuarie 1987

192

1987

L 098

12

 

 

21987A0410(05)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Mozambic privind relațiile în domeniul pescuitului

193

1987

L 134

2

 

 

21987A0522(01)

 

 

 

Convenție privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri

206

1987

L 146

3

 

 

21987A0606(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Gambia cu privire la pescuitul în largul coastelor Gambiei

260

Top