EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_10_003_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
10.Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor
Volumul 03

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

10.   Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

Volumul 003

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 359

1

 

 

31998R2866

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie între moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro

3

2000

L 167

1

 

 

32000R1478

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1748/2000 al Consiliului din 19 iunie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 privind ratele de conversie între euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro

5

2002

L 168

43

 

 

32002L0047

 

 

 

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară

6

2002

L 179

1

 

 

32002R1221

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice

14

2002

L 286

11

 

 

32002R1889

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1889/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 448/98 al Consiliului de completare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) în cadrul Sistemului european de conturi naționale și regionale (SEC) (1)

19

2002

L 347

42

 

 

32002D0990

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2002 care aduce clarificări suplimentare anexei A la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului în ceea ce privește principiile de măsurare a prețurilor și a volumelor în conturile naționale [notificată cu numărul C(2002) 5054] (1)

21

2003

L 158

55

 

 

32003D0475

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Deciziei 2000/604/CE a Consiliului privind componența și statutul Comitetului de politică economică

39

2003

L 158

58

 

 

32003D0476

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iunie 2003 privind revizuirea statutului Comitetului economic și financiar

42

2003

L 169

6

 

 

32003R1210

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96

45

2003

L 180

1

 

 

32003R1267

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului cu privire la termenul pentru transmiterea principalelor agregate ale conturilor naționale, la derogările privind transmiterea principalelor agregate ale conturilor naționale și la transmiterea datelor privind ocuparea forței de muncă în ore lucrate (1)

64

2003

L 264

12

 

 

32003R1799

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1799/2003 al Consiliului din 13 octombrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

86

2003

L 318

9

 

 

32003R2119

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2119/2003 al Comisiei din 2 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96

88

2003

L 330

7

 

 

32003R2204

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2204/2003 al Comisiei din 17 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

90

2004

L 081

1

 

 

32004R0501

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind conturile financiare trimestriale pentru administrația publică (1)

93

2004

L 163

100

 

 

32004R0924

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 924/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

98

2004

L 180

9

 

 

32004R0979

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 979/2004 al Comisiei din 14 mai 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

100

2004

L 207

10

 

 

32004R1086

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1086/2004 al Comisiei din 9 iunie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

111

2004

L 233

1

 

 

32004R1222

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială

114

2004

L 244

47

 

 

32004D0548

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 mai 2004 privind poziția Comunității asupra unui acord privind relațiile monetare cu Principatul Andorra

116

2004

L 285

6

 

 

32004R1566

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1566/2004 al Comisiei din 31 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96

119

2004

L 332

15

 

 

32004D0750

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 octombrie 2004 privind deschiderea negocierilor referitoare la un acord privind relațiile monetare cu Principatul Andorra

123

2004

L 373

1

 

 

32004R2182

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro

124

2004

L 373

7

 

 

32004R2183

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2183/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind extinderea la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro

130

2004

L 381

33

 

 

22004A1228(02)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

131

2005

L 114

11

 

 

32005D0357

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea unui acord între Comunitate și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

150

2005

L 174

1

 

 

32005R1055

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice

152

2005

L 174

5

 

 

32005R1056

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1056/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii deficitului excesiv

156

2005

L 230

7

 

 

32005R1450

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1450/2005 al Comisiei din 5 septembrie 2005 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții speciale în relațiile economice și financiare cu Irak

161

2005

L 274

9

 

 

32005R1708

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei din 19 octombrie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 (1)

164

2005

L 337

1

 

 

32005R2103

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2103/2005 al Consiliului din 12 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3605/93 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv

166

2005

L 346

1

 

 

32005R2169

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2169/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 privind introducerea monedei euro

172

2006

L 036

40

 

 

32006D0075

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006 de modificare și prelungire a Deciziei 2001/923/CE de instituire a unui program de schimburi, asistență și formare pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul Pericle)

177

2006

L 036

42

 

 

32006D0076

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Deciziei 2006/75/CE de modificare și extindere a Deciziei 2001/923/CE privind instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul Pericles)

179

2006

L 122

3

 

 

32006R0701

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 701/2006 al Consiliului din 25 aprilie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 în ceea ce privește acoperirea temporală a colectării prețurilor în indicele armonizat al prețurilor de consum (1)

180

2006

L 195

1

 

 

32006R1086

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1086/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 privind ratele de conversie dintre moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro

182

2006

L 195

25

 

 

32006D0495

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 iulie 2006 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007

183

2006

L 219

23

 

 

32006D0558

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 august 2006 de actualizare a anexelor la acordul monetar între Guvernul Republicii Franceze, în numele Comunității Europene, și Guvernul Alteței Sale Serene, Prințul de Monaco

186

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top