EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_08_004_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
08.Politica în domeniul concurenței
Volumul 04

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

08.   Politica în domeniul concurenței

Volumul 004

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

C 068

3

 

 

52001XC0302(01)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului și în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 447/98 al Comisiei (2001/C 68/03) (1)

3

2001

C 188

5

 

 

52001XC0704(01)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind restricțiile direct legate și necesare concentrărilor economice (2001/C 188/03) (1)

12

2001

C 320

5

 

 

52001XC1115(01)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de radiodifuziune (2001/C 320/04) (1)

19

2001

C 368

13

 

 

52001XC1222(03)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind acordurile de importanță minoră care nu restrâng în mod semnificativ concurența în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (de minimis) (2001/C 368/07) (2)

26

2002

C 070

8

 

 

52002XC0319(03)

 

 

 

Comunicarea Comisiei Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiții [notificată cu numărul C(2002) 315] (2002/C 70/04) (1)

29

2002

C 070

21

 

 

52002XC0319(04)

 

 

 

Comunicarea Comisiei Ajutor pentru salvare și restructurare și ajutor pentru închidere în sectorul siderurgic [notificată cu numărul C(2002) 315] (2002/C 70/05) (1)

43

2002

C 119

22

 

 

52002XC0522(04)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind stabilirea regulilor aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal [notificată cu numărul C(2002) 458] (2002/C 119/12) (1)

45

2003

C 116

3

 

 

52003XC0516(02)

 

 

 

Formular pentru depunerea plângerilor privind ajutorul de stat pretins ilegal (2003/C 116/03)

46

2003

C 263

3

 

 

52003XC1101(02)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind modificarea Cadrului multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiții (2002) cu privire la stabilirea unei liste de sectoare care întâmpină probleme structurale și asupra propunerii de măsuri adecvate în temeiul articolului 88 paragraful (1) din Tratatul CE privind sectorul autovehiculelor și sectorul fibrelor sintetice (2003/C 263/03) (1)

50

2003

C 297

6

 

 

52003XC1209(02)

 

 

 

Comunicarea C(2003) 4582 a Comisiei din 1 decembrie 2003 privind secretul profesional în deciziile din domeniul ajutorului de stat (2003/C 297/03)

52

2004

C 031

5

 

 

52004XC0205(02)

 

 

 

Orientări privind evaluarea concentrărilor orizontale în temeiul Regulamentului Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (2004/C 31/03)

56

2004

C 101

2

 

 

52004XC0427(01)

 

 

 

Comunicarea Comisiei Orientări privind aplicarea articolului 81 din Tratatul CE acordurilor de transfer de tehnologie (2004/C 101/02) (1)

70

2004

C 101

43

 

 

52004XC0427(02)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind cooperarea în cadrul rețelei autorităților de concurență (2004/C 101/03) (1)

111

2004

C 101

54

 

 

52004XC0427(03)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind cooperarea dintre Comisie și instanțele statelor membre ale Uniunii Europene în aplicarea articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (2004/C 101/04) (1)

122

2004

C 101

65

 

 

52004XC0427(04)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind examinarea de către Comisie a plângerilor depuse în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (2004/C 101/05) (1)

133

2004

C 101

78

 

 

52004XC0427(05)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind îndrumările informale referitoare la problemele noi care apar în cazuri individuale cu privire la articolele 81 și 82 din Tratatul CE (scrisori de îndrumare) (2004/C 101/06) (1)

146

2004

C 101

81

 

 

52004XC0427(06)

 

 

 

Comunicarea Comisiei Orientări privind conceptul de efect asupra comerțului din articolele 81 și 82 din tratat (2004/C 101/07) (1)

149

2004

C 101

97

 

 

52004XC0427(07)

 

 

 

Comunicarea Comisiei Orientări privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat (2004/C 101/08) (1)

165

2004

C 244

2

 

 

52004XC1001(01)

 

 

 

Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02) (1)

187

2004

C 307

12

 

 

52004XC1211(03)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind prelungirea aplicării Comunicării Comisiei adresate statelor membre în temeiul articolului 93 alineatul (1) din Tratatul CE privind aplicarea articolelor 92 și 93 din tratat în cazul asigurării creditelor de export pe termen scurt (2004/C 307/04) (1)

203

2005

C 056

24

 

 

52005XC0305(02)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind restricții direct legate și necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice (2005/C 56/03) (1)

204

2005

C 056

32

 

 

52005XC0305(03)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2005/C 56/04) (1)

212

2005

C 297

4

 

 

52005XC1129(01)

 

 

 

Cadru comunitar pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public (2005/C 297/04)

216

2005

C 325

7

 

 

52005XC1222(03)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind regulile de acces la dosarul Comisiei în cauzele în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE, articolelor 53, 54 și 57 din Acordul SEE și Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2005/C 325/07) (1)

220

2005

C 325

22

 

 

52005XC1222(07)

 

 

 

Comunicarea Comisiei adresată statelor membre de modificare a comunicării în temeiul articolului 93 alineatul (1) din Tratatul CE privind aplicarea articolelor 92 și 93 din tratat în cazul asigurării creditelor de export pe termen scurt (2005/C 325/11)

229

2006

C 054

13

 

 

52006XC0304(02)

 

 

 

Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (2006/C 54/08) (1)

231

2006

C 210

2

 

 

52006XC0901(01)

 

 

 

Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (2006/C 210/02) (1)

264

2007

L 999

804

 

 

32003R0001R(01)

 

 

 

RECTIFICĂRI Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 8, vol. 1 , p. 167)

269

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

 

(2)   (Text cu relevanță pentru SEE)

Top