EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_017_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
07.Politica în domeniul transporturilor
Volumul 17

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

07.   Politica în domeniul transporturilor

Volumul 017

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 305

4

 

 

32006L0089

 

 

 

Directiva 2006/89/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2006 de adaptare, pentru a șasea oară, la progresul tehnic a Directivei 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase (1)

3

2006

L 305

6

 

 

32006L0090

 

 

 

Directiva 2006/90/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2006 de adaptare, pentru a șaptea oară, la progresul tehnic a Directivei 96/49/CE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul feroviar de mărfuri periculoase (1)

5

2006

L 330

16

 

 

32006L0120

 

 

 

Directiva 2006/120/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2006 de rectificare și de modificare a Directivei 2005/30/CE de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 97/24/CE și 2002/24/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roți (1)

7

2006

L 341

3

 

 

32006R1794

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (1)

9

2006

L 358

36

 

 

32006R1862

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1862/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranța aeriană (1)

24

2006

L 374

1

 

 

32006L0093

 

 

 

Directiva 2006/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988) (versiune codificată) (1)

26

2006

L 374

5

 

 

32006L0094

 

 

 

Directiva 2006/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport rutier de mărfuri (versiune codificată) (1)

30

2006

L 377

1

 

 

32006R1899

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1899/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (1)

35

2006

L 377

176

 

 

32006R1900

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile

210

2006

L 394

1

 

 

32006R1891

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2038/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 (1)

212

2006

L 403

18

 

 

32006L0126

 

 

 

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată) (1)

216

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top