EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_007_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
07.Politica în domeniul transporturilor
Volumul 07

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

07.   Politica în domeniul transporturilor

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 104

13

 

 

31999L0023

 

 

 

Directiva 1999/23/CE a Comisiei din 9 aprilie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 93/33/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție destinate prevenirii utilizării neautorizate a vehiculelor cu motor cu două sau cu trei roți (Text cu relevanță pentru SEE)

3

1999

L 104

16

 

 

31999L0024

 

 

 

Directiva 1999/24/CE a Comisiei din 9 aprilie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 93/32/CEE a Consiliului privind dispozitivele de susținere pentru pasageri montate pe vehiculele cu motor cu două roți (Text cu relevanță pentru SEE)

6

1999

L 104

19

 

 

31999L0025

 

 

 

Directiva 1999/25/CE a Comisiei din 9 aprilie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 93/34/CEE a Consiliului privind inscripționările legale pentru vehiculele cu motor cu două sau trei roți (Text cu relevanță pentru SEE)

9

1999

L 118

32

 

 

31999L0026

 

 

 

Directiva 1999/26/CE a Comisiei din 20 aprilie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 93/94/CEE a Consiliului privind spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roți (Text cu relevanță pentru SEE)

12

1999

L 118

53

 

 

31999L0028

 

 

 

Directiva 1999/28/CE a Comisiei din 21 aprilie 1999 de modificare a anexei la Directiva 92/14/CEE a Consiliului privind limitarea exploatării avioanelor care intră sub incidența anexei 16 volumul 1 capitolul 2 partea a II-a la Convenția privind aviația civilă internațională, ediția a II-a (1988) (Text cu relevanță pentru SEE)

16

1999

L 138

1

 

 

31999L0035

 

 

 

Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri

18

1999

L 138

20

 

 

31999L0036

 

 

 

Directiva 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile

37

1999

L 138

57

 

 

31999L0037

 

 

 

Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

74

1999

L 142

26

 

 

31999L0052

 

 

 

Directiva 1999/52/CE a Comisiei din 26 mai 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 96/96/CE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la controlul tehnic al autovehiculelor și al remorcilor acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

83

1999

L 180

47

 

 

31999D0461

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 iunie 1999 privind publicarea listei navelor de pasageri existente din clasa A și B, comunicată de Grecia în conformitate cu Directiva 98/18/CE a Consiliului, cărora li se poate aplica derogarea prevăzută la articolul 6 alineatul (3) litera (g) [notificată sub numărul C(1999) 1712] (Text cu relevanță pentru SEE)

86

1999

L 187

42

 

 

31999L0062

 

 

 

Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

88

1999

L 326

39

 

 

31999R2691

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2691/1999 al Comisiei din 17 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1172/98 al Consiliului privind datele statistice referitoare la transporturile rutiere de mărfuri (Text cu relevanță pentru SEE)

97

1999

L 331

67

 

 

31999L0097

 

 

 

Directiva 1999/97/CE a Comisiei din 13 decembrie 1999 de modificare a Directivei 95/12/CE a Consiliului privind aplicarea la navele care fac escală în porturile Comunității sau în apele aflate sub jurisdicția statelor membre a normelor internaționale referitoare la securitatea maritimă, la prevenirea poluării și la condițiile de viață și de muncă la bordul navelor (controlul statului de port) (Text cu relevanță pentru SEE)

100

2000

L 091

1

 

 

32000D0275

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 martie 2000 privind echivalența între anumite categorii de permise de conducere [Notificată cu numărul C(2000)511] (Text cu relevanță pentru SEE)

104

2000

L 106

21

 

 

32000L0009

 

 

 

Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind instalațiile pe cablu care transportă persoane

154

2000

L 118

41

 

 

32000L0018

 

 

 

Directiva 2000/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2000 privind exigențele minime aplicabile examinării consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar și pe căile navigabile al mărfurilor periculoase

182

2000

L 132

1

 

 

32000D0363

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2000 privind normele de aplicare a Directivei nr. 95/64/CE a Consiliului privind raportările statistice ale transporturilor navale de mărfuri și pasageri [notificată sub numărul C (2000) 1134] (Text cu relevanță pentru SEE)

185

2000

L 203

1

 

 

32000L0030

 

 

 

Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate

230

2000

L 237

45

 

 

32000L0056

 

 

 

Directiva 2000/56/CE a Comisiei din 14 septembrie 2000 de modificare a Directivei 91/439/CEE a Consiliului privind permisele de conducere (Text cu relevanță pentru SEE)

238

Top