EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_006_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
07.Politica în domeniul transporturilor
Volumul 06

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

07.   Politica în domeniul transporturilor

Volumul 006

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 034

1

 

 

31997L0070

 

 

 

Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai mare

3

1998

L 107

4

 

 

31998L0020

 

 

 

Directiva 98/20/CE a Consiliului din 30 martie 1998 de modificare a Directivei 92/14/CEE privind limitarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții II capitolul II, volumul I din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, ediția a II-a (1988)

29

1998

L 133

19

 

 

31998L0025

 

 

 

Directiva 98/25/CE a Consiliului din 27 aprilie 1998 de modificare a Directivei 95/21/CE privind punerea în aplicare, în ceea ce privește navele care fac escală în porturile comunitare sau în apele care intră sub jurisdicția statelor membre, a standardelor internaționale privind siguranța maritimă, prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă de la bordul navelor (controlul statului de port)

35

1998

L 144

1

 

 

31998L0018

 

 

 

Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

37

1998

L 163

1

 

 

31998R1172

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri

52

1998

L 174

1

 

 

31998D0385

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 mai 1998 privind regulile de aplicare a Directivei 95/64/CE a Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul maritim de mărfuri și călători [notificată cu numărul C (1998) 1275] (Text cu relevanță pentru SEE)

66

1998

L 184

40

 

 

31998L0042

 

 

 

Directiva 98/42/CE a Comisiei din 19 iunie 1998 de modificare a Directivei 95/21/CE a Consiliului privind aplicarea, în cazul navelor care fac escală în porturile Comunității sau care navighează pe apele aflate sub jurisdicția statelor membre, a standardelor internaționale referitoare la siguranța pe mare, prevenirea poluării și la condițiile de viață și de muncă la bordul navelor (controlul statului de port) (Text cu relevanță pentru SEE)

118

1998

L 188

35

 

 

31998L0041

 

 

 

Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității

125

1998

L 194

15

 

 

31998D0434

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iunie 1998 privind Acordul dintre Comunitatea Europeană, Agenția Spațială Europeană și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene cu privire la o contribuție europeană la dezvoltarea unui sistem global de navigație prin satelit (SGNS)

130

1998

L 194

16

 

 

21998A0710(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană, Agenția Spațială Europeană și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene privind contribuția europeană la dezvoltarea unui sistem global de navigație prin satelit (GNSS)

131

1998

L 268

10

 

 

31998R2121

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2121/98 al Comisiei din 2 octombrie 1998 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 684/92 și (CE) nr. 12/98 ale Consiliului privind documentele pentru transportul călătorilor cu autocarul și autobuzul (Text cu relevanță SEE)

140

1998

L 274

1

 

 

31998R2135

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2135/98 al Consiliului din 24 septembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și a Directivei 88/599/CEE privind aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85

156

1998

L 299

1

 

 

31998R2411

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2411/98 al Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind recunoașterea în cadrul traficului intracomunitar a semnului distinctiv al statului membru în care sunt înmatriculate autovehiculele și remorcile acestora

177

1998

L 315

14

 

 

31998L0085

 

 

 

Directiva 98/85/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1998 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele marine (Text cu relevanță pentru SEE)

180

1999

L 011

25

 

 

31998L0091

 

 

 

Directiva 98/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind autovehiculele și remorcile acestora destinate transportului rutier de mărfuri periculoase și de modificare a Directivei 70/156/CEE privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora

201

1999

L 040

1

 

 

31999R0323

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 323/1999 al Consiliului din 8 februarie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 privind codul de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare (SIR)

214

1999

L 040

36

 

 

31999L0007

 

 

 

Directiva 1999/7/CE a Comisiei din 26 ianuarie 1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/311/CEE a Consiliului privind echipamentele de direcție pentru autovehicule și remorcile acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

222

1999

L 083

48

 

 

31999L0019

 

 

 

Directiva 1999/19/CE a Comisiei din 18 martie 1999 de modificare a Directivei 97/70/CE a Consiliului de instituire a unui regim armonizat privind siguranța navelor de pescuit cu o lungime egală sau mai mare de 24 de metri (Text cu relevanță pentru SEE)

232

1999

L 090

1

 

 

31999R0718

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 al Consiliului din 29 martie 1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

234

1999

L 102

64

 

 

31999R0805

 

 

 

Regulamentul nr. 805/1999 al Comisiei din 16 aprilie 1999 de stabilire a anumitor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

239

Top