EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_003_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
07.Politica în domeniul transporturilor
Volumul 03

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

07.   Politica în domeniul transporturilor

Volumul 003

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1993

L 194

5

 

 

31993R2158

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2158/93 al Comisiei din 28 iulie 1993 privind aplicarea modificărilor la Convenția internațională din 1974 privind siguranța vieții pe mare și la Convenția internațională din 1973 privind prevenirea poluării cauzate de nave, în înțelesul Regulamentului (CEE) nr. 613/91 al Consiliului

3

1993

L 278

1

 

 

31993R3089

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3089/93 al Consiliului din 29 octombrie 1993 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 privind codul de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare

5

1993

L 279

1

 

 

31993R3118

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993 de stabilire a condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot să opereze servicii de transporturi rutiere naționale de marfă în interiorul unui stat membru

14

1993

L 311

1

 

 

31993L0092

 

 

 

Directiva 93/92/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roți

30

1993

L 311

76

 

 

31993L0093

 

 

 

Directiva 93/93/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind masa și dimensiunile autovehiculelor cu două sau trei roți

105

1993

L 311

83

 

 

31993L0094

 

 

 

Directiva 93/94/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate la vehiculele cu două sau trei roți

112

1993

L 329

63

 

 

31993D0704

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1993 privind crearea unei baze de date comunitare asupra accidentelor rutiere

118

1994

L 092

13

 

 

31994R0792

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 792/94 al Comisiei din 8 aprilie 1994 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului transportatorilor rutieri de mărfuri care activează în nume propriu

121

1994

L 319

1

 

 

31994R2978

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2978/94 al Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind punerea în aplicare a Rezoluției OMI A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului cisternelor pentru balast de la bordul petrolierelor cu balast separat

122

1994

L 319

7

 

 

31994L0055

 

 

 

Directiva 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase

128

1994

L 319

14

 

 

31994L0056

 

 

 

Directiva 94/56/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă

136

1994

L 319

20

 

 

31994L0057

 

 

 

Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele și standardele comune pentru organismele cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime

142

1994

L 337

86

 

 

31994L0072

 

 

 

Directiva 94/72/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994 de modificare a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere

150

1994

L 350

9

 

 

31994R3315

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3315/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3118/93 privind stabilirea condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot desfășura servicii naționale de transport rutier de mărfuri pe teritoriul unui stat membru

151

1995

L 143

70

 

 

31995L0018

 

 

 

Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare

155

1995

L 157

1

 

 

31995L0021

 

 

 

Directiva 95/21/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind punerea în aplicare, în ceea ce privește navele care fac escală în porturile comunitare sau în apele care intră sub jurisdicția statelor membre, a standardelor internaționale privind siguranța maritimă, prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă de la bordul navelor (controlul statului de port)

160

1995

L 249

35

 

 

31995L0050

 

 

 

Directiva 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase

179

1995

L 256

8

 

 

31995R2479

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2479/95 al Comisiei din 25 octombrie 1995 de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (Text cu relevanță SEE)

186

1995

L 281

1

 

 

31995L0028

 

 

 

Directiva 95/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind reacția la foc a materialelor utilizate în amenajarea interioară a unor categorii de autovehicule

187

1995

L 320

25

 

 

31995L0064

 

 

 

Directiva 95/64/CE a Consiliului din 8 decembrie 1995 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri

217

1996

L 145

10

 

 

31996L0035

 

 

 

Directiva 96/35/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind desemnarea și calificarea profesională a consilierilor pe probleme de siguranță a transportului rutier, feroviar și naval de mărfuri periculoase

233

1996

L 175

34

 

 

31996D0427

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 iulie 1996 privind o derogare de la dispozițiile anexei III la Directiva 91/439/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

239

1996

L 196

8

 

 

31996L0040

 

 

 

Directiva 96/40/CE a Comisiei din 25 iunie 1996 de instituire a unui model comun de carte de identitate pentru inspectorii care desfășoară controlul de stat în port (Text cu relevanță pentru SEE)

240

Top