EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_06_007_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
06.Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii
Volumul 07

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

06.   Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1993

L 141

27

 

 

31993L0022

 

 

 

Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare

3

2003

L 345

64

 

 

32003L0071

 

 

 

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (1)

23

2004

L 003

28

 

 

32004D0005

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului European al inspectorilor bancari (1)

49

2004

L 003

30

 

 

32004D0006

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului European al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (1)

51

2004

L 003

32

 

 

32004D0007

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2003 de modificare a Deciziei 2001/527/CE de instituire a Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (1)

53

2004

L 003

33

 

 

32004D0008

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2003 de modificare a Deciziei 2001/528/CE de instituire a Comitetului European pentru valori mobiliare (1)

54

2004

L 003

34

 

 

32004D0009

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului European pentru asigurări și pensii ocupaționale (1)

55

2004

L 003

36

 

 

32004D0010

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului bancar European (1)

57

2004

L 105

39

 

 

32004D0332

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 aprilie 2004 privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce privește controlul asigurării de răspundere civilă auto [notificată cu numărul C (2004) 1235] (1)

59

2004

L 149

1

 

 

32004R0809

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (1)

60

2004

L 162

70

 

 

32004L0072

 

 

 

Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte (1)

166

2004

L 390

38

 

 

32004L0109

 

 

 

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE

172

2005

L 007

7

 

 

32005D0015

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 ianuarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a procedurii prevăzute la articolul 30 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [notificată cu numărul C(2004) 5769] (1)

192

2005

L 079

9

 

 

32005L0001

 

 

 

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (1)

203

2005

L 149

14

 

 

32005L0014

 

 

 

Directiva 2005/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 de modificare a directivelor 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE și 90/232/CEE și a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto (1)

212

2005

L 257

127

 

 

32005L0051

 

 

 

Directiva 2005/51/CE a Comisiei din 7 septembrie 2005 de modificare a anexei XX la Directiva 2004/17/CE și a anexei VIII la Directiva 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind contractele de achiziții publice (1)

220

2005

L 315

16

 

 

32005D0849

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2005 privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului la controalele efectuate asupra asigurărilor de răspundere civilă auto [notificată cu numărul C(2005) 4580] (1)

222

2005

L 323

1

 

 

32005L0068

 

 

 

Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 92/49/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 98/78/CE și 2002/83/CE (1)

224

2005

L 323

55

 

 

32005L0075

 

 

 

Directiva 2005/75/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 de rectificare a Directivei 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

274

2005

L 333

28

 

 

32005R2083

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 al Comisiei din 19 decembrie 2005 de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în materie de proceduri de atribuire a contractelor de achiziții (1)

276

2006

L 114

60

 

 

32006L0031

 

 

 

Directiva 2006/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește anumite termene limită (1)

278

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top