EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_06_003_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
06.Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii
Volumul 03

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

06.   Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

Volumul 003

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 004

1

 

 

31998R0011

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 11/98 al Consiliului din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 privind normele comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul

3

1998

L 015

14

 

 

31997L0067

 

 

 

Directiva 97/67/CE a parlamentului European și a consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului

12

1998

L 077

36

 

 

31998L0005

 

 

 

Directiva 98/5/CE a parlamentului European și a consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea

24

1998

L 119

15

 

 

31998L0021

 

 

 

Directiva 98/21/CE a Comisiei din 8 aprilie 1998 de modificare a Directivei 93/16/CEE a Consiliului privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare (Text cu relevanță pentru SEE)

32

1998

L 166

45

 

 

31998L0026

 

 

 

Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare

33

1998

L 204

13

 

 

31998L0031

 

 

 

Directiva 98/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de modificare a Directivei 93/6/CEE a Consiliului privind adecvarea capitalului întreprinderilor de investiții și instituțiilor de credit

39

1998

L 204

29

 

 

31998L0033

 

 

 

Directiva 98/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de modificare a articolului 12 din Directiva 77/780/CEE a Consiliului privind inițierea activității instituțiilor de credit și exercitarea acesteia, a articolelor 2, 5, 6, 7 și 8 și a anexelor II și III la Directiva 89/647/CEE a Consiliului privind o rată de solvabilitate a instituțiilor de credit și a articolului 2 și a anexei II la Directiva 93/6/CEE a Consiliului privind adecvarea capitalurilor întreprinderilor de investiții și ale instituțiilor de credit

52

1998

L 253

24

 

 

31998L0063

 

 

 

Directiva 98/63/CE a Comisiei din 3 septembrie 1998 de modificare a Directivei 93/16/CEE a Consiliului privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare (Text cu relevanță pentru SEE)

60

1998

L 277

17

 

 

31998L0076

 

 

 

Directiva 98/76/CE a Consiliului din 1 octombrie 1998 de modificare a Directivei 96/26/CE privind accesul la profesiunea de operator de transport rutier de marfă și de operator de transport rutier de călători și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare pentru a facilita acestor operatori de transport dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional

63

1998

L 320

54

 

 

31998L0084

 

 

 

Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiate pe aceste servicii

73

1998

L 330

1

 

 

31998L0078

 

 

 

Directiva nr. 98/78/CE a parlamentului European și a consiliului din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de asigurare parte a unui grup de asigurare

77

1999

L 139

25

 

 

31999L0046

 

 

 

Directiva 1999/46/CE a Comisiei din 21 mai 1999 de modificare a Directivei 93/16/CEE a Consiliului privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare (Text cu relevanță pentru SEE)

89

1999

L 154

1

 

 

31999R1225

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1225/1999 al comisiei din 27 mai 1999 privind definițiile caracteristicilor statisticii serviciilor de asigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

91

1999

L 154

46

 

 

31999R1226

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1226/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 privind derogările care trebuie acordate pentru statistica serviciilor de asigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

136

1999

L 154

75

 

 

31999R1227

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1227/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor serviciilor de asigurare (Text cu relevanță SEE)

165

1999

L 154

91

 

 

31999R1228

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1228/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de asigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

181

2000

L 126

1

 

 

32000L0012

 

 

 

Directiva nr. 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit

198

Top