EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_06_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
06.Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii
Volumul 02

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

06.   Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1991

L 373

29

 

 

31991L0672

 

 

 

Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare

3

1991

L 374

7

 

 

31991L0674

 

 

 

Directiva Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare

7

1991

L 374

32

 

 

31991L0675

 

 

 

Directiva Consiliului din 19 decembrie 1991 de instituire a unui comitet de asigurări

32

1992

L 074

1

 

 

31992R0684

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind normele comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul

34

1992

L 076

14

 

 

31992L0013

 

 

 

Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor

43

1992

L 209

1

 

 

31992L0050

 

 

 

Directiva 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii

50

1992

L 228

1

 

 

31992L0049

 

 

 

Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE (a treia directivă privind asigurarea generală)

53

1992

L 240

1

 

 

31992R2407

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licențele operatorilor de transport aerieni

76

1992

L 364

7

 

 

31992R3577

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim)

83

1993

L 129

25

 

 

31993D0327

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 mai 1993 privind definirea condițiilor în care entitățile contractante care exploatează zone geografice în scopul prospectării sau al extragerii de petrol, gaz, cărbune sau altor combustibili solizi trebuie să comunice Comisiei informații cu privire la contractele pe care le atribuie

87

1993

L 141

1

 

 

31993L0006

 

 

 

Directiva 93/6/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit

89

1993

L 146

1

 

 

31993R1461

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1461/93 al Consiliului din 8 iunie 1993 privind accesul ofertanților din Statele Unite ale Americii la contractele de achiziții publice

116

1993

L 165

1

 

 

31993L0016

 

 

 

Directiva 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare

139

1994

L 135

5

 

 

31994L0019

 

 

 

Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor

163

1994

L 164

3

 

 

31994L0022

 

 

 

Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

173

1995

L 134

25

 

 

31995D0215

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 mai 1995 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind achizițiile publice

179

1995

L 168

7

 

 

31995L0026

 

 

 

Directiva 95/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 de modificare a Directivelor 77/780/CEE și 89/646/CEE în domeniul instituțiilor de credit, a Directivelor 73/239/CEE și 92/49/CEE în domeniul asigurării generale, a Directivelor 79/267/CEE și 92/96/CEE în domeniul asigurării de viață, a Directivei 93/22/CEE în domeniul întreprinderilor de investiții și a Directivei 85/611/CEE în domeniul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în vederea consolidării supravegherii prudențiale

180

1995

L 183

4

 

 

31995R1836

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1836/95 al Consiliului din 24 iulie 1995 de completare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 1461/93 privind accesul ofertanților din Statele Unite ale Americii la contractele de achiziții publice

187

1996

L 124

1

 

 

31996L0026

 

 

 

Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupația de operator de transport rutier de marfă și operator de transport rutier de călători și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor operatori de transport dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional

196

1996

L 175

7

 

 

31996R1356

 

 

 

Regulamentul NR. 1356/96/CE al Consiliului din 8 iulie 1996 privind normele comune aplicabile transportului de mărfuri sau de călători pe căile navigabile interioare între statele membre în vederea instituirii libertății de a furniza aceste servicii de transport

206

1996

L 235

31

 

 

31996L0050

 

 

 

Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate

208

1997

L 043

25

 

 

31997L0005

 

 

 

Directiva 97/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind transferurile de fonduri transfrontaliere

216

1997

L 084

22

 

 

31997L0009

 

 

 

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori

222

1997

L 202

60

 

 

31997L0036

 

 

 

Directiva 97/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1997 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune

232

1997

L 291

35

 

 

31997L0050

 

 

 

Directiva 97/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 1997 de modificare a Directivei 93/16/CEE privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare

243

1997

L 321

30

 

 

31997D0784

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 aprilie 1997 privind încheierea unui Acord privind achizițiile publice în domeniul telecomunicațiilor și a unui acord sub forma unui memorandum între Comunitatea Europeană și Republica Coreea privind achizițiile publice efectuate de operatori de telecomunicații privați

246

1997

L 321

32

 

 

21997A1122(01)

 

 

 

MEMORANDUM

248

Top