Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_008_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
05.Libera circulație a lucrătorilor și politica socială
Volumul 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

05.   Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

Volumul 008

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 255

22

 

 

32005L0036

 

 

 

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

3

2005

L 255

160

 

 

32005L0045

 

 

 

Directiva 2005/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre și de modificare a Directivei 2001/25/CE (1)

124

2005

L 279

11

 

 

32005R1737

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1737/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1726/1999 privind definirea și transmiterea informațiilor referitoare la costul forței de muncă (1)

128

2005

L 279

32

 

 

32005R1738

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1738/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1916/2000 privind definirea și transmiterea informațiilor despre structura câștigurilor salariale (1)

149

2006

L 032

15

 

 

32006R0198

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 198/2006 al Comisiei din 3 februarie 2006 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi (1)

164

2006

L 036

3

 

 

32006R0207

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 207/2006 al Comisiei din 7 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității

183

2006

L 038

36

 

 

32006L0015

 

 

 

Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE (1)

205

2006

L 055

9

 

 

32006R0341

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 341/2006 al Comisiei din 24 februarie 2006 de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc pentru 2007 privind accidentele de muncă și problemele de sănătate la locul de muncă prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 384/2005 (1)

209

2006

L 102

1

 

 

32006R0561

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (1)

214

2006

L 114

1

 

 

32006R0629

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 629/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 (1)

227

2006

L 114

38

 

 

32006L0025

 

 

 

Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) [A nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

235

2006

L 121

30

 

 

32006R0698

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 698/2006 al Comisiei din 5 mai 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului în ceea ce privește evaluarea calității statisticilor structurale ale costului forței de muncă și ale câștigurilor salariale (1)

256

2006

L 204

23

 

 

32006L0054

 

 

 

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)

262

2006

L 215

26

 

 

32006D0544

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iulie 2006 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

276

2006

L 315

1

 

 

32006D1672

 

 

 

Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress

278

2006

L 363

416

 

 

32006L0109

 

 

 

Directiva 2006/109/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a Directivei 94/45/CE privind instituirea comitetelor europene de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, datorită aderării Bulgariei și României

286

2006

L 392

1

 

 

32006R1992

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (1)

288

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top