EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_005_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
05.Libera circulație a lucrătorilor și politica socială
Volumul 05

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

05.   Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

Volumul 005

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1997

L 046

20

 

 

31996L0097

 

 

 

Directiva 96/97/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 de modificare a Directivei 86/378/CEE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială

3

1997

L 102

32

 

 

31997D0255

 

 

 

Decizia Consiliului din 14 aprilie 1997 de modificare a Deciziei 91/116/CEE de constituire a Comitetului consultativ european pentru informația statistică în domeniile economic și social

8

1997

L 147

3

 

 

31997D0340

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 mai 1997 privind schimbul de informații referitor la asistența pentru repatrierea voluntară a resortisanților țărilor terțe

9

1997

L 176

1

 

 

31997R1290

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1290/97 al Consiliului din 27 iunie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

11

1997

L 184

31

 

 

31997L0038

 

 

 

Directiva 97/38/CE a Comisiei din 20 iunie 1997 de modificare a anexei C la Directiva 92/51/CEE a Consiliului privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

27

1998

L 010

22

 

 

31997L0074

 

 

 

Directiva 97/74/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind extinderea la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a aplicării Directivei 94/45/CE privind constituirea unui comitet european pentru întreprinderi sau a unei proceduri de informare și consultare a salariaților în întreprinderile sau grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

29

1998

L 010

24

 

 

31997L0075

 

 

 

Directiva 97/75/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 de modificare și extindere la Regatul Unit a Directivei 96/34/CE privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului încheiat de UNICE, CEIP și CES

31

1998

L 014

6

 

 

31997L0080

 

 

 

Directiva 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe motive de sex

32

1998

L 014

9

 

 

31997L0081

 

 

 

Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES

35

1998

L 077

3

 

 

31998R0577

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

41

1998

L 131

10

 

 

31998L0023

 

 

 

Directiva 98/23/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind extinderea la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a aplicării Directivei 97/81/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat cu UNICE, CEEP și ETUC

46

1998

L 131

11

 

 

31998L0024

 

 

 

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

47

1998

L 168

1

 

 

31998R1223

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1223/98 al Consiliului din 4 iunie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, lucrătorii care desfășoară activități independente și membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

60

1998

L 192

19

 

 

31998D0433

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iunie 1998 privind stabilirea unor criterii armonizate pentru acordarea de exceptări în conformitate cu articolul 9 din Directiva 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase [notificată cu numărul C(1998) 1758] (Text cu relevanță pentru SEE)

73

1998

L 205

66

 

 

31998L0052

 

 

 

Directiva 98/52/CE a Consiliului din 13 iulie 1998 privind extinderea aplicării la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a Directivei 97/80/CE privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe motive de sex

75

1998

L 209

1

 

 

31998R1606

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1606/98 al Consiliului din 29 iunie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, în vederea extinderii aplicării lor la regimurile speciale pentru funcționari

76

1998

L 209

46

 

 

31998L0049

 

 

 

Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității

91

1998

L 225

16

 

 

31998L0059

 

 

 

Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective

95

1998

L 225

27

 

 

31998D0500

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european [notificată cu numărul C (1998) 2334] (Text cu relevanță pentru SEE)

101

1999

L 038

1

 

 

31999R0307

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 307/1999 al Consiliului din 8 februarie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, în vederea extinderii acestor regimuri pentru a-i include și pe studenți

103

1999

L 045

54

 

 

31999D0141

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 februarie 1999 de modificare a Deciziei 91/544/CEE privind grupul de legătură pentru persoanele în vârstă [notificată cu numărul C(1999)211]

108

1999

L 063

6

 

 

31999R0530

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă

109

1999

L 164

1

 

 

31999R1399

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1399/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

115

1999

L 167

33

 

 

31999L0063

 

 

 

Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST)

124

1999

L 175

43

 

 

31999L0070

 

 

 

Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP

129

1999

L 201

77

 

 

31999L0042

 

 

 

Directiva 1999/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iunie 1999 de stabilire a unui mecanism de recunoaștere a calificărilor pentru activitățile profesionale reglementate de directivele privind măsuri de liberalizare și tranzitorii și de completare a sistemului general de recunoaștere a diplomelor

135

1999

L 203

28

 

 

31999R1726

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1726/1999 al Comisiei din 27 iulie 1999 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului referitor la statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea informațiilor referitoare la costul forței de muncă

152

2000

L 014

29

 

 

31999L0095

 

 

 

Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității

166

2000

L 023

57

 

 

31999L0092

 

 

 

Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

173

2000

L 029

21

 

 

32000D0098

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 ianuarie 2000 de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă

181

2000

L 054

42

 

 

32000L0005

 

 

 

Directiva 2000/5/CE a Comisiei din 25 februarie 2000 de modificare a anexelor C și D la Directiva 92/51/CEE a Consiliului privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

183

2000

L 055

53

 

 

32000R0452

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 452/2000 al Comisiei din 28 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului privind statistica structurii câștigurilor salariale și a costurilor forței de muncă în legătură cu raportul privind calitatea statisticilor referitoare la costurile forței de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

185

2000

L 142

47

 

 

32000L0039

 

 

 

Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

191

2000

L 154

34

 

 

32000D0407

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 iunie 2000 privind echilibrul între bărbați și femei în cadrul comitetelor și grupurilor de experți constituite de Comisie [notificată cu numărul C(2000) 1600]

195

2000

L 181

16

 

 

32000R1575

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1575/2000 al Comisiei din 19 iulie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate cu privire la codificarea care urmează a fi folosită pentru transmiterea datelor începând cu anul 2001

197

2000

L 228

18

 

 

32000R1897

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1897/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate cu privire la definiția operațională a șomajului

216

2000

L 229

3

 

 

32000R1916

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1916/2000 al Comisiei din 8 septembrie 2000 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului privind statisticile structurale referitoare la câștigurile salariale și costul forței de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea informațiilor despre structura câștigurilor salariale (Text cu relevanță pentru SEE)

220

2000

L 262

21

 

 

32000L0054

 

 

 

Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

232

Top