Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_008_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
04.Pescuit
Volumul 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

04.   Pescuit

Volumul 008

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 357

30

 

 

32004D0815

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2004 de modificare a declarației Comunității Europene privind exercitarea competențelor și a dreptului de vot prezentată Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană

3

2004

L 365

12

 

 

32004R2103

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2103/2004 al Comisiei din 9 decembrie 2004 referitor la transmiterea datelor privind anumite zone de pescuit din apele occidentale și Marea Baltică

5

2004

L 365

19

 

 

32004R2104

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2104/2004 al Comisiei din 9 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 al Consiliului privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice

12

2004

L 369

49

 

 

32004R2140

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2140/2004 al Comisiei din 15 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1245/2004 în ceea ce privește cererile de licențe de pescuit în apele din zona economică exclusivă a Groenlandei

15

2004

L 396

1

 

 

32004R2269

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2269/2004 al Consiliului din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2340/2002 și 2347/2002 privind posibilitățile de pescuit al speciilor de adâncime pentru noile state membre care au aderat în 2004

19

2005

C 310

10

 

 

52005XC1208(03)

 

 

 

Comunicarea Comisiei privind prelungirea cadrului comunitar pentru ajutoare de stat pentru cercetare și dezvoltare (2005/C 310/08) (1)

22

2005

L 015

9

 

 

32005D0026

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind consolidarea Comisiei interamericane pentru tonul tropical instituită prin Convenția din 1949 între Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica (Convenția de la Antigua)

23

2005

L 032

1

 

 

32005D0075

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004 privind aderarea Comunității la Convenția privind conservarea și gestionarea rezervelor de pești mari migratori din Oceanul Pacific de Vest și Central

24

2005

L 056

8

 

 

32005R0356

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 356/2005 al Comisiei din 1 martie 2005 de stabilire a normelor detaliate pentru marcarea și identificarea uneltelor pentru pescuitul pasiv și a traulelor laterale

26

2005

L 074

5

 

 

32005R0448

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 448/2005 al Comisiei din 15 martie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3880/91 al Consiliului privind prezentarea de statistici nominale referitoare la capturile de pește realizate de către statele membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Est (1)

30

2005

L 076

1

 

 

32005D0213

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 ianuarie 2005 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire, pentru perioada 1 iulie 2004 - 30 iunie 2007, a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Coasta de Fildeș cu privire la pescuitul în largul Coastei de Fildeș

53

2005

L 076

4

 

 

22005A0322(02)

 

 

 

Protocol de stabilire, pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2004 și 30 iunie 2007, a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Coasta de Fildeș cu privire la pescuitul în largul Coastei de Fildeș

55

2005

L 094

1

 

 

32005R0555

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 555/2005 al Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea Protocolului de stabilire, pentru perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2006, a posibilităților de pescuit ton și a contribuției financiare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Democrată Madagascar privind pescuitul în largul coastelor Madagascarului

67

2005

L 128

1

 

 

32005R0768

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului

69

2005

L 132

15

 

 

32005R0790

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 790/2005 al Comisiei din 25 mai 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2406/96 al Consiliului privind stabilirea standardelor comune de comercializare pentru anumite produse pescărești

83

2005

L 156

1

 

 

32005R0919

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 919/2005 al Consiliului din 13 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 de interzicere a importurilor de ton obez din Atlantic originar din Cambodgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 826/2004 de interzicere a importului de ton roșu originar din Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și a Regulamentului (CE) nr. 828/2004 de interzicere a importului de pește spadă originar din Sierra Leone

85

2005

L 164

1

 

 

32005R0953

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 953/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 cu privire la încheierea Protocolului de stabilire, pentru perioada 1 iulie 2004 - 30 iunie 2007, a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Coasta de Fildeș privind pescuitul în largul Coastei de Fildeș

87

2005

L 203

3

 

 

32005R1281

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1281/2005 al Comisiei din 3 august 2005 privind gestionarea licențelor de pescuit și informațiile minimale pe care acestea trebuie să le conțină

89

2005

L 206

21

 

 

32005D0606

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 august 2005 prin care se declară începerea activității Consiliului consultativ regional pentru rezervele de pește pelagic în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului

92

2005

L 252

2

 

 

32005R1568

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1568/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 în ceea ce privește protejarea recifelor de corali aflate la mare adâncime împotriva efectelor pescuitului în anumite zone ale oceanului Atlantic

93

2005

L 252

6

 

 

32005R1570

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1570/2005 al Comisiei din 27 septembrie 2005 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 2104/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 al Consiliului privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice

95

2005

L 252

8

 

 

32005D0669

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 septembrie 2005 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori privind punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federală Islamică a Comorelor privind pescuitul în largul coastelor Republicii Comorelor pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2010

97

2005

L 252

10

 

 

22005A0928(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori privind punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Federală Islamică a Insulelor Comore privind pescuitul în largul Insulelor Comore pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2010

99

2005

L 252

11

 

 

22005A0928(02)

 

 

 

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Federală Islamică a Insulelor Comore privind pescuitul în largul Insulelor Comore pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2010

100

2005

L 267

26

 

 

32005D0703

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 octombrie 2005 de modificare a Deciziei 2000/439/CE privind o contribuție financiară comunitară la cheltuielile suportate de țările membre în activitatea de culegere a datelor și pentru finanțarea studiilor și proiectelor pilot destinate realizării politicii comune a pescuitului

116

2005

L 290

10

 

 

32005R1804

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1804/2005 al Comisiei din 3 noiembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2807/83 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre

117

2005

L 290

12

 

 

32005R1805

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1805/2005 al Comisiei din 3 noiembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 356/2005 de stabilire a normelor detaliate pentru marcarea și identificarea uneltelor de pescuit pasive și a traulelor laterale

119

2005

L 340

3

 

 

32005R2115

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unui plan de redresare pentru halibutul negru în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

121

2005

L 345

5

 

 

32005R2166

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

125

2005

L 348

4

 

 

22005A1230(03)

 

 

 

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Seychelles privind pescuitul în largul coastelor Republicii Seychelles, pentru perioada cuprinsă între 18 ianuarie 2005 și 17 ianuarie 2011

131

2005

L 349

1

 

 

32005R2187

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98

153

2006

L 002

4

 

 

32006D0002

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 2005 de modificare a Deciziei 2004/465/CE privind contribuția financiară a Comunității la programele de control al pescuitului ale statelor membre

176

2006

L 021

1

 

 

32006R0115

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 115/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind încheierea Protocolului de stabilire, pentru perioada 18 ianuarie 2005 - 17 ianuarie 2011, a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Seychelles privind pescuitul în largul coastelor Republicii Seychelles

178

2006

L 065

1

 

 

32006R0388

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaia

180

2006

L 066

50

 

 

32006D0191

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 martie 2006 de declarare a consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică funcțional în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului

184

2006

L 105

33

 

 

32006R0563

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 563/2006 al Consiliului din 13 martie 2006 referitor la încheierea Acordului de parteneriat între Comunitatea Europeană și Insulele Solomon privind pescuitul în largul Insulelor Solomon

185

2006

L 105

34

 

 

22006A0413(01)

 

 

 

Acord de parteneriat între Comunitatea Europeană și Insulele Solomon privind pescuitul în largul Insulelor Solomon

186

2006

L 105

39

 

 

22006A0413(02)

 

 

 

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a plăților prevăzute de Acordul de parteneriat dintre Comunitatea Europeană și Insulele Solomon privind pescuitul în largul Insulelor Solomon

191

2006

L 130

7

 

 

32006R0742

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 742/2006 al Comisiei din 17 mai 2006 de adaptare a unor cote de pescuit pentru 2006 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit

206

2006

L 141

1

 

 

32006R0764

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 764/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

216

2006

L 141

4

 

 

22006A0529(01)

 

 

 

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

219

2006

L 144

15

 

 

32006R0802

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 802/2006 al Comisiei din 30 mai 2006 de stabilire a coeficienților de conversie aplicabili peștilor din genurile Thunnus și Euthynnus

253

2006

L 151

1

 

 

32006R0805

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 805/2006 al Consiliului din 25 aprilie 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Comunitatea Europeană și Statele Federate ale Microneziei privind pescuitul în Statele Federate ale Microneziei

257

2006

L 151

3

 

 

22006A0606(01)

 

 

 

Acord de parteneriat între Comunitatea Europeană și Statele Federate ale Microneziei privind pescuitul în Statele Federate ale Microneziei

259

2006

L 151

8

 

 

22006A0606(02)

 

 

 

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat între Comunitatea Europeană și Statele Federate ale Microneziei privind pescuitul în Statele Federate ale Microneziei

264

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top