EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_005_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
04.Pescuit
Volumul 05

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

04.   Pescuit

Volumul 005

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 192

4

 

 

31998R1449

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1449/98 al Comisiei din 7 iulie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului privind rapoartele de pescuit

3

1998

L 196

3

 

 

31998R1488

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1488/98 al Comisiei din 13 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2807/83 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre

8

1998

L 266

36

 

 

31998R2091

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2091/98 al Comisiei din 30 septembrie 1998 privind segmentarea flotei de pescuit și a activităților de pescuit comunitare în cadrul programelor orientative multianuale

10

1998

L 308

3

 

 

31998R2469

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2469/98 al Consiliului din 9 noiembrie 1998 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Gaboneză cu privire la pescuitul în largul coastei gaboneze

21

1998

L 308

4

 

 

21998A1118(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Gabon cu privire la pescuitul în largul coastei Gabonului

22

1998

L 358

5

 

 

31998R2846

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2846/98 al Consiliului din 17 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului

30

1999

L 018

3

 

 

31999R0149

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 149/1999 al Consiliului din 19 ianuarie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2027/95 de instituire a unui sistem de gestionare a efortului de pescuit referitor la anumite zone și resurse de pescuit comunitare

39

1999

L 038

6

 

 

31999R0308

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 308/1999 al Consiliului din 8 februarie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

43

1999

L 093

10

 

 

31999R0728

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 728/1999 al Comisiei din 7 aprilie 1999 de stabilire, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului, a unui termen de notificare pentru navele de pescuit comunitare care desfășoară activități de pescuit în Marea Baltică, în Skagerrak și Kattegat

47

1999

L 132

1

 

 

31999D0337

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 aprilie 1999 privind semnarea de către Comunitatea Europeană a Acordului referitor la programul internațional pentru conservarea delfinilor

48

1999

L 147

23

 

 

31999D0386

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 iunie 1999 privind aplicarea provizorie de către Comunitatea Europeană a Acordului referitor la programul internațional pentru protecția delfinilor

75

1999

L 167

5

 

 

31999R1447

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1447/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 privind stabilirea listei tipurilor de comportament care contravin grav normelor politicii comune a pescuitului

76

1999

L 167

7

 

 

31999R1448

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1448/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 privind stabilirea unor măsuri tranzitorii pentru gestionarea anumitor tipuri de pescuit în Mediterană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94

78

1999

L 168

1

 

 

31999R1459

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1459/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

80

1999

L 170

18

 

 

31999R1471

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1471/1999 al Comisiei din 5 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 347/96 de instituire a unui sistem de raportare rapidă cu privire la punerea în liberă circulație a somonului în cadrul Comunității Europene

85

1999

L 238

8

 

 

31999R1922

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1922/1999 al Comisiei din 8 septembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește condițiile în care vapoarele a căror lungime totală depășește opt metri pot fi autorizate să utilizeze traule cu palan în unele ape comunitare

93

1999

L 304

14

 

 

31999R2502

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2502/1999 al Comisiei din 26 noiembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2166/83 privind instituirea unui sistem de licențe pentru anumite activități de pescuit efectuate într-o zonă situată la nord de Scoția (perimetrul Shetland)

97

1999

L 328

9

 

 

31999R2723

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2723/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

98

1999

L 328

54

 

 

31999R2737

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2737/1999 al Comisiei din 21 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2807/83 de definire a normelor speciale de înregistrare a informațiilor referitoare la capturile de pește de către statele membre

101

1999

L 328

62

 

 

31999R2740

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2740/1999 al Comisiei din 21 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1447/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 privind stabilirea listei tipurilor de comportament care contravin grav normelor politicii comune a pescuitului

106

1999

L 331

59

 

 

31999R2762

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2762/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 de adaptare a nivelului maxim anual al efortului de pescuit pentru anumite locuri de pescuit

109

1999

L 337

1

 

 

31999R2791

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2791/1999 al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind stabilirea anumitor măsuri de control aplicabile în aria Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est

112

2000

L 017

22

 

 

32000R0104

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

121

2000

L 100

3

 

 

32000R0812

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 812/2000 al Consiliului din 17 aprilie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 de adoptare a unor măsuri tehnice de conservare a resurselor de pește în Marea Mediterană și a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

152

2000

L 105

15

 

 

32000R0908

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 908/2000 al Comisiei din 2 mai 2000 privind normele de calculare a ajutoarelor acordate de statele membre organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii

154

2000

L 128

1

 

 

32000R1085

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1085/2000 al Comisiei din 15 mai 2000 privind stabilirea anumitor norme de punere în aplicare a măsurilor de control aplicabile în zona Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est

157

2000

L 144

1

 

 

32000R1262

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1262/2000 al Consiliului din 8 iunie 2000 privind stabilirea anumitor măsuri de control pentru navele sub pavilionul părților necontractante la Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)

200

2000

L 148

1

 

 

32000R1298

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1298/2000 al Consiliului din 8 iunie 2000 de modificare pentru a cincea oară a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

204

2000

L 176

1

 

 

32000R1543

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului

206

2000

L 197

35

 

 

32000D0487

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 iulie 2000 privind aprobarea de către Comunitatea Europeană a modificării Acordului de instituire a Comisiei generale a pescuitului pentru Marea Mediterană în vederea constituirii unui buget autonom pentru această organizație

223

2000

L 227

11

 

 

32000R1886

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1886/2000 al Comisiei din 6 septembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind extinderea la țările nemembre a anumitor norme adoptate de organizațiile de producători din sectorul pescuitului

236

2000

L 230

5

 

 

32000R1924

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1924/2000 al Comisiei din 11 septembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea unei recunoașteri speciale organizațiilor de producători din sectorul pescuitului pentru îmbunătățirea calității produselor acestora

238

2000

L 230

7

 

 

32000R1925

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1925/2000 al Comisiei din 11 septembrie 2000 privind stabilirea datelor de referință pentru cursurile de schimb aplicabile la calculul anumitor sume prevăzute de mecanismele Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

240

2000

L 280

37

 

 

32000R2438

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2438/2000 al Comisiei din 3 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 908/2000 privind normele de calculare a ajutoarelor acordate de statele membre organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii

244

2000

L 289

8

 

 

32000R2508

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2508/2000 al Comisiei din 15 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind programele operaționale din sectorul pescuitului

245

2000

L 289

11

 

 

32000R2509

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2509/2000 al Comisiei din 15 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea compensației financiare pentru retragerea anumitor produse pescărești

248

2000

L 292

5

 

 

32000R2549

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2549/2000 al Consiliului din 17 noiembrie 2000 privind instituirea unor măsuri tehnice suplimentare destinate reconstituirii rezervelor de cod în Marea Irlandei (diviziunea CIEM VII a)

253

2000

L 292

7

 

 

32000R2550

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2550/2000 al Consiliului din 17 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 de adoptare a unor măsuri tehnice de conservare a resurselor de pește în Marea Mediterană

255

2000

L 298

1

 

 

32000R2578

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2578/2000 al Consiliului din 17 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2406/96 privind stabilirea standardelor comune de comercializare pentru anumite produse pescărești

257

2000

L 314

10

 

 

32000R2722

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2722/2000 al Comisiei din 13 decembrie 2000 privind stabilirea condițiilor în care Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP) poate contribui la eradicarea riscurilor patologice în acvacultură

260

Top