Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_04_005_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
04 Kalastus
Nide 05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

04 Kalastus - Nide 05

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 005 0007
 

31993R0025

 

Komission asetus (ETY) N:o 25/93, annettu 8 päivänä tammikuuta 1993, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tonnikala- ja boniittilajien säilykkeiden tuontiasiakirjojen myöntämisestä (93/25/ETY)

3

 
1993 L 042 0020
 

31993R0372

 

Komission asetus (ETY) N:o 372/93, annettu 18 päivänä helmikuuta 1993, säilyketeollisuuteen 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1992 välisenä ajanjaksona toimitetusta tonnikalasta, keltaevätonnikalaa lukuun ottamatta, tuottajajärjestöille myönnettävästä tasaushyvityksestä (93/372/ETY)

4

 
1993 L 056 0001
 

31993R0519

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 519/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Viron tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä (93/519/ETY)

6

 
1993 L 056 0002
 

21993A0309(01)

 

Euroopan talousyhteisön ja Viron tasavallan välisiä kalastussuhteita koskeva sopimus

7

 
1993 L 056 0005
 

31993R0520

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 520/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Latvian tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä (93/520/ETY)

10

 
1993 L 056 0006
 

21993A0309(02)

 

Euroopan talousyhteisön ja Latvian tasavallan välisiä kalastussuhteita koskeva sopimus

11

 
1993 L 056 0009
 

31993R0521

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 521/93, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Liettuan tasavallan välisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä (93/521/ETY)

14

 
1993 L 056 0010
 

21993A0309(03)

 

Euroopan talousyhteisön ja Liettuan tasavallan välisiä kalastussuhteita koskeva sopimus

15

 
1993 L 123 0001
 

31993R1210

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/93, annettu 17 päivänä toukokuuta 1993, tietyistä Antarktiksen kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2245/85 muuttamisesta (93/1210/ETY)

18

 
1993 L 124 0051
 

31993D0322

 

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä toukokuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 18 päivän tammikuuta 1993 ja 17 päivän tammikuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (93/322/ETY:)

21

 
1993 L 124 0052
 

21993A0520(01)

 

Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 18 päivän tammikuuta 1993 ja 17 päivän tammikuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty SOPIMUS

22

 
1993 L 136 0013
 

31993R1378

 

Komission asetus (ETY) N:o 1378/93, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1993, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annettuun asetukseen (ETY) N:o 55/87 liitetyn luettelon muuttamisesta (93/1378/ETY)

23

 
1993 L 161 0001
 

31993R1737

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1737/93, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen kalastusta ja meriympäristöä koskevan sopimuksen tekemisestä (93/1737/ETY)

27

 
1993 L 161 0002
 

21993A0702(01)

 

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välinen kalastusta ja meriympäristöä koskeva sopimus

28

 
1993 L 163 0021
 

31993R1792

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1792/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993, eräiden tonnikala-, boniitti- ja sardiinilajien säilykkeiden yhteisön tuontijärjestelmän soveltamisen yksityiskohtaisista erityissäännöistä ja kyseisten tuotteiden sallituista tuontimääristä vuodelle 1993 annetun asetuksen (ETY) N:o 3900/92 muuttamisesta sekä tuontiasiakirjojen myöntämistä koskevien erityissäännösten antamisesta (93/1792/ETY)

30

 
1993 L 166 0031
 

31993D0383

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1993, merellisten biotoksiinien valvonnan vertailulaboratorioista (93/383/ETY:)

32

 
1993 L 176 0001
 

31993R1935

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1935/93, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1993, tiettyjen tuoreiden tai jäähdytettyjen kalojen kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 103/76 muuttamisesta (93/1935/ETY)

35

 
1993 L 185 0007
 

31993R2038

 

Komission asetus (ETY) N:o 2038/93, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993, Kanariansaarille sijoittautuneita pääjalkaisten tuottajia koskevan erityistoimenpiteen käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1658/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (93/2038/ETY)

42

 
1993 L 186 0001
 

31993R2018

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2018/93 annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimia koskevien tilastojen toimittamisesta (93/2018/ETY)

44

 
1993 L 191 0001
 

31993R2104

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2104/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 muuttamisesta (93/2104/ETY)

64

 
1993 L 191 0133
 

31993D0420

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993, Bulgariassa esiintyvää suu- ja sorkkatautia koskevista suojatoimenpiteistä, päätösten 93/372/ETY ja 92/325/ETY muuttamisesta ja päätöksen 91/536/ETY kumoamisesta (93/420/ETY:)

76

 
1993 L 197 0008
 

31993R2210

 

Komission asetus (ETY) N:o 2210/93, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1993, yhteiseen kalastus- ja vesiviljelytuotealaan liittyvien tietojen antamisesta (93/2210/ETY)

78

 
1993 L 202 0031
 

31993D0436

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1993, Chilestä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista (93/436/ETY)

100

 
1993 L 231 0014
 

31993R2507

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2507/93, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, toisaalta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja toisaalta Puolan tasavallan välisessä väliaikaisessa sopimuksessa säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunatärkkelyksen osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1995/92 muuttamisesta (93/2507/ETY)

111

 
1993 L 246 0006
 

31993R2718

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2718/93, annettu 28 päivänä syyskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjä kalastusoikeuksia ja taloudellista korvausta ajanjaksolle 18 päivästä tammikuuta 1993 17 päivään tammikuuta 1996 koskevan pöytäkirjan tekemisestä (93/2718/ETY)

113

 
1993 L 261 0001
 

31993R2847

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93, annettu 12 päivänä lokakuuta 1993, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä (93/2847/ETY)

118

 
1993 L 297 0025
 

31993D0619

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 1993, tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta (93/619/EY:)

134

 
1993 L 299 0001
 

31993R3329

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3329/93, annettu 29 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Dominican liittovaltion hallituksen välisen kalastusta koskevan sopimuksen tekemisestä (93/3329/EY)

136

 
1993 L 299 0002
 

21993A1204(01)

 

Euroopan talousyhteisön ja Dominican liittovaltion hallituksen välinen kalastusta koskeva sopimus - Euroopan talousyhteisön ja Dominican liittovaltion hallituksen välinen molempien sopimuspuolten kalastusalusten vastavuoroisen vesille pääsyn edellytyksiä koskeva pöytäkirja

137

 
1993 L 310 0019
 

31993R3407

 

Komission asetus (EY) N:o 3407/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, yksityiskohtaisista säännöistä luettelon laatimiseksi kokonaispituudeltaan kahdeksan metriä ylittävistä aluksista, joilla on lupa kalastaa kielikampelaa tietyillä yhteisön vyöhykkeillä kokonaispituudeltaan yhdeksän metriä ylittävien puomitroolien avulla, annetun asetuksen (ETY) 3554/90 muuttamisesta (93/3407/EY)

143

 
1993 L 310 0027
 

31993R3410

 

Komission asetus (EY) N:o 3410/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annetun asetuksen (ETY) 55/87 muuttamisesta (93/3410/EY)

145

 
1993 L 318 0001
 

31993R3447

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3447/93, annettu 28 päivänä syyskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan välisiä merikalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä (93/3447/EY)

146

 
1993 L 318 0002
 

21993A1220(01)

 

Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan välisiä merikalastussuhteita koskeva sopimus - Kirjeenvaihto - Pöytäkirja N:o 1: Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan hallituksen välisiä merikalastussuhteita koskevassa sopimuksessa määrätty taloudellinen tuki ja kalastusmahdollisuudet

147

 
1993 L 320 0008
 

31993R3515

 

Komission asetus (ETY) N:o 3515/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, tietyille kalastustuotteille maksettavan siirtotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 joulukuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 3901/92 muuttamisesta (93/3515/ETY)

163

 
1993 L 320 0010
 

31993R3516

 

Komission asetus (ETY) N:o 3516/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn mekanismeista johtuvien tiettyjen määrien laskemisessa sovellettavista maatalouden muunto- kurssin määräytymisperusteista (93/3516/ETY)

165

 
1993 L 320 0013
 

31993R3517

 

Komission asetus (ETY) N:o 3517/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, tietyistä kalastustuotteista maksettavan taloudellisen korvauksen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3902/92 muuttamisesta (93/3517/ETY)

168

 
1993 L 340 0001
 

31993R3675

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3675/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen kalastussuhteita koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (93/3675/EY)

170

 
1993 L 341 0042
 

31993R3680

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3680/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa määritetyn sääntelyalueen kalavarojen tietyistä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteistä (93/3680/EY)

184

 
1993 L 341 0093
 

31993R3690

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3690/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi (93/3690/EY)

195

 
1993 L 346 0001
 

31993R3699

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3699/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä (93/3699/EY)

198

 
1993 L 346 0019
 

31993D0739

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen kalastusta koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (93/739/EY:)

211

 
1993 L 346 0020
 

21993A1231(10)

 

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty kalastusta koskeva sopimus

212

Top