EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
04.Pescuit
Volumul 01

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

04.   Pescuit

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1974

L 207

30

 

 

31974R1985

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1985/74 al Comisiei din 25 iulie 1974 privind modalitățile de fixare a prețurilor de referință și de stabilire a prețurilor franco la frontieră pentru crap

3

1976

L 020

48

 

 

31976R0110

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 110/76 al Consiliului din 19 ianuarie 1976 privind stabilirea, în sectorul produselor pescărești, a normelor generale referitoare la acordarea de restituiri la export și a criteriilor de fixare a valorii acestora

5

1978

L 093

12

 

 

31978R0686

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 686/78 al Comisiei din 6 aprilie 1978 privind stabilirea, în sectorul produselor pescărești, a dispozițiilor complementare referitoare la acordarea de restituiri la export

8

1978

L 378

1

 

 

31978R3179

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 al Consiliului din 28 decembrie 1978 privind semnarea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest

9

1978

L 378

2

 

 

21978A1024(01)

 

 

 

Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

10

1980

L 226

11

 

 

31980R2211

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2211/80 al Consiliului din 27 iunie 1980 privind încheierea Acordului în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Economică Europeană, Guvernul Danemarcei și Guvernul Insulelor Feroe

25

1980

L 226

33

 

 

31980R2213

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2213/80 al Consiliului din 27 iunie 1980 privind semnarea acordului între guvernul Republicii Guineea-Bissau și Comunitatea Economică Europeană referitor la pescuitul în largul coastei Guineei-Bissau și a două schimburi de scrisori aferente

26

1980

L 226

47

 

 

31980R2214

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2214/80 al Consiliului din 27 iunie 1980 privind încheierea Acordului în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

27

1981

L 069

1

 

 

31981R0654

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 654/81 al Consiliului din 10 martie 1981 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3179/78 privind încheierea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest

28

1981

L 227

21

 

 

31981D0608

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 iulie 1981 privind încheierea Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

32

1981

L 227

22

 

 

21980A1118(01)

 

 

 

Convenție privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

33

1982

L 234

8

 

 

31982D0531

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 iulie 1982 privind încheierea acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Senegal de modificare a acordului privind pescuitul în largul coastei Senegalului, semnat la 15 iunie 1979, și protocolul cu privire la acesta

40

1982

L 234

9

 

 

21982A0121(02)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Senegal de modificare a Acordului privind pescuitul în largul coastei Senegalului, semnat la 15 iunie 1979

41

1982

L 378

24

 

 

31982D0886

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 decembrie 1982 privind încheierea Convenției pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord

44

1982

L 378

25

 

 

21982A0302(01)

 

 

 

Convenția pentru conservarea somonului din Atlanticul de nord

45

1983

L 018

19

 

 

31983R0148

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 148/83 al Comisiei din 21 ianuarie 1983 privind aplicarea unui sistem de supraveghere a exporturilor anumitor produse pescărești

52

1983

L 084

1

 

 

31983R0707

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 707/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind încheierea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Guineea Bissau privind pescuitul în largul coastei Guineei Bissau

54

1983

L 111

1

 

 

31983R0971

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 971/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Revoluționare Guineea cu privire la pescuitul în largul coastei Guineei

62

1983

L 206

71

 

 

31983R2166

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2166/83 al Comisiei din 29 iulie 1983 privind instituirea unui sistem de licențe pentru anumite activități de pescuit efectuate într-o zonă situată la nord de Scoția (perimetrul Shetland)

63

1983

L 237

4

 

 

31983D0414

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 iulie 1983 privind aderarea Comunității la Convenția privind pescuitul și conservarea resurselor vii din Marea Baltică și Strâmtorile Beltul Mic și Beltul Mare, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Protocolul la Conferința reprezentanților statelor părți la convenție, semnat la Varșovia, la 11 noiembrie 1982

67

1983

L 237

5

 

 

21983A0826(02)

 

 

 

Convenție privind pescuitul și conservarea resurselor vii din Marea Baltică și Belts

68

1983

L 237

9

 

 

21983A0826(03)

 

 

 

Protocol la Conferința reprezentanților statelor parte la Convenția privind pescuitul și conservarea resurselor vii din Marea Baltică și Belts Varșovia, 9-11 noiembrie 1982

72

1983

L 276

1

 

 

31983R2807

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei din 22 septembrie 1983 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre

76

1983

L 371

39

 

 

31983D0653

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 1983 privind repartizarea posibilităților de capturare a heringului în Marea Nordului începând cu 1 ianuarie 1984

94

1984

L 054

2

 

 

21984A0225(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Democrate São Tomé și Principe cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Principe

96

1984

L 073

28

 

 

31984R0671

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 671/84 al Comisiei din 15 martie 1984 privind cererile de finanțare a ajutoarelor acordate de către statele membre organizațiilor de producători în sectorul produselor pescărești

100

1984

L 188

1

 

 

31984R1966

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1966/84 al Consiliului din 28 iunie 1984 privind încheierea acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Ecuatoriale Guineea cu privire la pescuitul în largul coastei Guineei Ecuatoriale

105

1984

L 188

2

 

 

21984A0716(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Guineea Ecuatorială privind pescuitul în largul coastei Guineei Ecuatoriale

106

1984

L 318

23

 

 

31984R3440

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3440/84 al Comisiei din 6 decembrie 1984 referitor la fixarea de dispozitive la traule, năvoade daneze și plase de pescuit similare

111

1985

L 029

8

 

 

31985R0223

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 223/85 al Consiliului din 29 ianuarie 1985 privind încheierea acordului în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

116

1985

L 122

1

 

 

31985R1172

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1172/85 al Consiliului din 2 mai 1985 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, Guvernul Danemarcei și Guvernul Insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la pescuitul somonului în apele feroeze

117

1985

L 122

2

 

 

21985A0507(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul Național al Insulelor Feroe, pe de altă parte, privind pescuitul de somon în apele Insulelor Feroe

118

1985

L 149

1

 

 

31985R1554

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1554/85 al Consiliului din 4 iunie 1985 privind încheierea acordului între Comunitatea Economică Europeană și guvernul Republicii Seychelles privind pescuitul în largul apelor Republicii Seychelles

120

1985

L 179

2

 

 

31985R1899

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1899/85 al Consiliului din 8 iulie 1985 privind stabilirea dimensiunii minime a ochiurilor plasei de pescuit la morua pitică în partea de zonă a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est care se întinde dincolo de apele maritime cuprinse în jurisdicția de pescuit a părților contractante ale acestei convenții

121

1985

L 193

15

 

 

31985R2046

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2046/85 al Comisiei din 24 iulie 1985 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1985/74 privind modalitățile de fixare a prețurilor de referință și de stabilire a prețurilor franco la frontieră pentru crap

123

1985

L 297

1

 

 

31985R3117

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3117/85 al Consiliului din 4 noiembrie 1985 privind stabilirea normelor generale de acordare de compensații pentru sardine

124

1985

L 332

16

 

 

31985R3459

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3459/85 al Comisiei din 6 decembrie 1985 privind stabilirea normelor de aplicare în cazul acordării unei compensații pentru sardinele de Atlantic

126

1985

L 332

19

 

 

31985R3460

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3460/85 al Comisiei din 6 decembrie 1985 de stabilire a modalității de acordare a unei compensații pentru sardinele din Marea Mediterană

129

1985

L 336

20

 

 

31985R3531

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3531/85 al Comisiei din 12 decembrie 1985 privind stabilirea unor măsuri tehnice și de control cu privire la activitățile de pescuit desfășurate de navele aflate sub pavilionul Spaniei în apele celorlalte state membre, cu excepția Portugaliei

132

1985

L 339

29

 

 

31985R3561

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3561/85 al Comisiei din 17 decembrie 1985 privind informațiile legate de inspectarea activităților de pescuit efectuate de către autoritățile naționale de control

139

1985

L 351

63

 

 

31985R3703

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3703/85 al Comisiei din 23 decembrie 1985 de stabilire a modalității de aplicare a normelor comune de comercializare pentru anumiți pești proaspeți sau refrigerați

144

1985

L 360

1

 

 

31985R3715

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3715/85 al Comisiei din 27 decembrie 1985 privind stabilirea unor măsuri tehnice și de control referitoare la activitățile de pescuit desfășurate de navele aflate sub pavilionul Portugaliei în apele celorlalte state membre, cu excepția Spaniei

148

1985

L 360

7

 

 

31985R3716

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3716/85 al Comisiei din 27 decembrie 1985 de stabilire a unor măsuri tehnice și de control privind activitățile de pescuit desfășurate în apele Spaniei de către navele aflate sub pavilionul celorlalte state membre, cu excepția Portugaliei

154

1985

L 360

14

 

 

31985R3717

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3717/85 al Comisiei din 27 decembrie 1985 de stabilire a unor măsuri tehnice și de control referitoare la activitățile de pescuit desfășurate de navele aflate sub pavilionul Portugaliei în apele Spaniei

161

1985

L 360

20

 

 

31985R3718

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3718/85 al Comisiei din 27 decembrie 1985 de stabilire a unor măsuri tehnice și de control referitoare la activitățile de pescuit desfășurate de navele aflate sub pavilionul Spaniei în apele Portugaliei

167

1985

L 360

26

 

 

31985R3719

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3719/85 al Comisiei din 27 decembrie 1985 de stabilire a unor măsuri tehnice și de control referitoare la activitățile de pescuit în apele Portugaliei desfășurate de navele aflate sub pavilionul celorlalte state membre, cu excepția Spaniei

173

1985

L 363

26

 

 

31985R3781

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3781/85 al Consiliului din 31 decembrie 1985 de stabilire a unor măsuri referitoare la operatorii care nu respectă unele dispoziții privind activitățile de pescuit stabilite prin actul de aderare a Spaniei și Portugaliei

176

1986

L 031

13

 

 

31986R0254

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 254/86 al Comisiei din 4 februarie 1986 de stabilire a normelor de aplicare în cazul suprimării progresive a restricțiilor cantitative aplicabile în statele membre, altele decât Spania și Portugalia, pentru conservele de sardine și ton provenind din Spania

178

1986

L 055

103

 

 

31986R0568

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 568/86 al Consiliului din 24 februarie 1986 privind aplicarea protocolului nr. 4 anexat actului de aderare a Spaniei și a Portugaliei referitor la mecanismul de completare a încărcăturii în cadrul acordurilor de pescuit încheiate de Comunitate cu țări terțe

180

1986

L 073

26

 

 

21986A0318(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Democrate Madagascar privind pescuitul în largul coastei Madagascarului

183

1986

L 130

21

 

 

31986R1482

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1482/86 al Comisiei din 15 mai 1986 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3717/85 de stabilire a unor măsuri tehnice și de control referitoare la activitățile de pescuit desfășurate de navele aflate sub pavilionul Portugaliei în apele Spaniei

190

1986

L 130

23

 

 

31986R1483

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1483/86 al Comisiei din 15 mai 1986 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3718/85 de stabilire a unor măsuri tehnice și de control referitoare la activitățile de pescuit desfășurate de navele aflate sub pavilionul Spaniei în apele Portugaliei

192

1986

L 162

33

 

 

31986D0238

 

 

 

Decizia Consiliului din 9 iunie 1986 privind aderarea Comunității la Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic, modificată prin protocolul anexat la Actul Final al Conferinței miniștrilor plenipotențiari ai statelor participante la Convenție, semnat la Paris la 10 iulie 1984Convenția internațională pentru conservarea tonului de AtlanticActul final al Conferinței plenipotențiarilor din statele parte la Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic (Paris, 9 ș i 10 iulie 1984)Protocol anexat la Actul Final al Conferinței plenipotențiarilor statelor părți la Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic (Paris, 9-10 iulie 1984)

194

1986

L 274

1

 

 

31986R2930

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al Consiliului din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit

203

1987

L 029

9

 

 

31987R0253

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 253/87 al Consiliului din 19 ianuarie 1987 privind încheierea acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Guineea de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Revoluționare Guineea cu privire la pescuitul în largul coastei Guineei, semnat la Conakry în data de 7 februarie 1983

205

1987

L 050

13

 

 

31987R0493

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 493/87 al Comisiei din 18 februarie 1987 de stabilire a normelor pentru repararea prejudiciului cauzat de încetarea anumitor activități de pescuit

206

1987

L 090

27

 

 

31987R0954

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 954/87 al Comisiei din 1 aprilie 1987 privind eșantionarea capturilor pentru determinarea procentajului de specii țintă și specii protejate în cadrul pescuitului efectuat cu plase cu ochiuri mici

208

1987

L 090

29

 

 

31987R0955

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 955/87 al Comisiei din 1 aprilie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3440/84 referitor la fixarea de dispozitive la traule, năvoade daneze și plase de pescuit similare

210

1987

L 132

9

 

 

31987R1381

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1381/87 al Comisiei din 20 mai 1987 privind stabilirea modalităților specifice de marcare și documentare a navelor de pescuit

211

1987

L 132

11

 

 

31987R1382

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1382/87 al Comisiei din 20 mai 1987 privind modalitățile de aplicare legate de inspecția navelor de pescuit

213

1987

L 135

29

 

 

31987D0277

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 mai 1987 privind repartizarea posibilităților de captură a codului în regiunea Spitzberg și a Insulei Urșilor și în diviziunea 3M, definită de convenția NAFO

217

1987

L 146

1

 

 

31987R1580

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1580/87 al Consiliului din 2 iunie 1987 privind încheierea unui Acord între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Gambia cu privire la pescuitul în largul Gambiei și de adoptare a dispozițiilor de aplicare a acestuia

219

1987

L 153

7

 

 

31987R1638

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1638/87 al Consiliului din 9 iunie 1987 privind dimensiunea minimă a ochiurilor năvoadelor marine folosite la pescuitul putasuului în partea zonei acoperite de Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est care se întinde dincolo de apele maritime aflate sub jurisdicția de pescuit a părților contractante ale convenției

221

1987

L 201

1

 

 

31987R2143

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2143/87 al Consiliului din 13 iulie 1987 privind încheierea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Mozambic privind relațiile în domeniul pescuitului

222

1987

L 314

17

 

 

31987R3252

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3252/87 al Consiliului din 19 octombrie 1987 privind coordonarea și promovarea cercetării în sectorul pescuitului

223

1987

L 337

1

 

 

31987R3544

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3544/87 al Consiliului din 23 noiembrie 1987 privind încheierea acordului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Democrate São Tomé și Principe cu privire la pescuitul în largul Republicii São Tomé și Principe, semnat la Bruxelles în data de 1 februarie 1984

226

1987

L 341

1

 

 

31987R3620

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3620/87 al Consiliului din 30 noiembrie 1987 privind încheierea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Republicii Populare Angola privind pescuitul în largul Angolei

228

1987

L 373

6

 

 

31987R3940

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3940/87 al Comisiei din 21 decembrie 1987 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 103/76, (CEE) nr. 104/76, (CEE) nr. 105/76, (CEE) nr. 2203/82 și (CEE) nr. 3117/85 ale Consiliului și a Regulamentelor (CEE) nr. 3321/82, (CEE) nr. 3510/82, (CEE) nr. 3598/83, (CEE) nr. 3611/84, (CEE) nr. 254/86 și (CEE) nr. 314/86 ale Comisiei

229

1987

L 388

1

 

 

31987R4143

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 4143/87 al Consiliului din 14 decembrie 1987 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islamică Mauritania privind pescuitul în largul coastei Mauritaniei și adoptarea dispozițiilor pentru aplicarea acestuia

238

1988

L 175

1

 

 

31988R1956

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1956/88 al Consiliului din 9 iunie 1988 de stabilire a normelor de aplicare a programului de inspecție comună internațională adoptat de către Organizația pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

240

1988

L 257

20

 

 

31988R2868

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2868/88 al Comisiei din 16 septembrie 1988 privind stabilirea normelor de aplicare a programului de inspecție comună internațională adoptat de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

258

1989

L 053

34

 

 

31989R0473

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 473/89 al Comisiei din 24 februarie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2807/83 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre

260

1989

L 151

22

 

 

31989R1544

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1544/89 al Comisiei din 2 iunie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3460/85 de stabilire a modalității de acordare a unei compensații pentru sardinele din Marea Mediterană

261

1989

L 203

21

 

 

31989R2122

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2122/89 al Comisiei din 14 iulie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3440/84 cu privire la fixarea de dispozitive pe năvoade, taliene daneze și plase similare

262

1989

L 212

79

 

 

31989R2136

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului din 21 iunie 1989 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardine

264

1989

L 342

11

 

 

31989R3506

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3506/89 al Comisiei din 23 noiembrie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3703/85 de stabilire a modalităților de aplicare referitoare la normele comune de comercializare pentru anumiți pești proaspeți sau refrigerați

267

1990

L 125

27

 

 

31990R1237

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1237/90 al Consiliului din 25 aprilie 1990 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Sierra Leone privind pescuitul în largul coastelor Republicii Sierra Leone

269

1990

L 212

1

 

 

31990R2321

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2321/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Capului Verde privind pescuitul în largul coastelor Capului Verde

270

1990

L 353

57

 

 

31990D0655

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 decembrie 1990 de modificare a Deciziei 87/277/CEE privind repartizarea posibilităților de captură a codului în regiunea Spitzberg și a Insulei Urșilor și în diviziunea 3M, definită de convenția NAFO

272

1990

L 379

24

 

 

31990R3941

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3941/90 al Consiliului din 19 decembrie 1990 privind încheierea acordului între Comunitatea Economică Europeană și Republica Unită Tanzania cu privire la pescuitul în largul Tanzaniei

274

Top