EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_081_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 81

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 081

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 117

10

 

 

32003R0809

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 809/2003 al Comisiei din 12 mai 2003 de stabilire a măsurilor tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de prelucrare pentru materiile din categoria 3 și pentru gunoiul de grajd, folosite în instalațiile de compostare (1)

3

2003

L 117

12

 

 

32003R0810

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 810/2003 al Comisiei din 12 mai 2003 de stabilire a măsurilor tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de prelucrare pentru materiile din categoria 3 și gunoiul de grajd, folosite în instalațiile de obținere a biogazului (1)

5

2005

L 055

12

 

 

32005R0349

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului

7

2005

L 103

15

 

 

32005R0616

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 616/2005 al Comisiei din 21 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele pieței

21

2005

L 194

3

 

 

32005R1192

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1192/2005 al Comisiei din 25 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1915/83 privind anumite norme de aplicare referitoare la evidența contabilă în scopul stabilirii veniturilor exploatațiilor agricole

25

2005

L 212

16

 

 

32005R1346

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1346/2005 al Comisiei din 16 august 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2702/1999 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare a produselor agricole în țări terțe

26

2006

L 330

5

 

 

32006R1749

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1749/2006 al Comisiei din 27 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat

36

2006

L 384

1

 

 

32006R2011

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2011/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană, datorită aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

40

2006

L 384

8

 

 

32006R2012

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

47

2006

L 384

13

 

 

32006R2013

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2013/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 404/93, (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 247/2006 privind sectorul bananelor

52

2006

L 384

38

 

 

32006R2016

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2016/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de adaptare a mai multor regulamente privind organizarea comună a pieței vitivinicole în vederea aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

59

2006

L 384

48

 

 

32006R2019

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2019/2006 al Comisiei din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 327/98 și (CE) nr. 955/2005 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare la importul de orez

65

2006

L 384

54

 

 

32006R2020

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2020/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 cu privire la gestionarea contingentului tarifar OMC pentru untul din Noua Zeelandă

71

2006

L 384

61

 

 

32006R2021

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2021/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor de import pentru orezul originar din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) și din țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

78

2006

L 384

79

 

 

32006R2024

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2024/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2076/2002 și de la Deciziile 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE și 2005/864/CE privind continuarea utilizării produselor fitosanitare conținând anumite substanțe active care nu au fost incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ca urmare a aderării României (1)

87

2006

L 384

81

 

 

32006R2025

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2025/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționalității, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

89

2006

L 386

12

 

 

32006R1890

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1890/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului privind organizarea de anchete comunitare privind structura exploatațiilor agricole, în ceea ce privește pachetul financiar pentru perioada 2007-2009 și contribuția comunitară maximă pentru Bulgaria și România

93

2006

L 387

1

 

 

32006R1984

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1984/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

95

2006

L 397

22

 

 

32006D0965

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 90/424/CEE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar

105

2006

L 397

28

 

 

32006D0966

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2006 privind neînscrierea alaclorului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2006) 6567] (1)

111

2006

L 398

1

 

 

32006R1996

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1996/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de adaptare a mai multor regulamente referitoare la piața cerealelor și a orezului în vederea aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

114

2006

L 401

41

 

 

32006D0968

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce privește orientările și procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2006) 6522] (1)

153

2006

L 404

1

 

 

32006R1923

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1923/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1)

158

2006

L 407

133

 

 

32006R1936

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1936/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 701/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2286/2002 al Consiliului în ceea ce privește regimul aplicabil importului de anumite produse din sectorul cărnii de pasăre și ouălor originare din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP)

166

2006

L 407

156

 

 

32006R1939

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1939/2006 al Comisiei din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 462/2003 de stabilire a normelor pentru implementarea regimului aplicabil importurilor de anumite produse din carne de porc care provin din statele ACP

169

2006

L 408

1

 

 

32006R1961

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1961/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1396/98 de stabilire a normelor de aplicare în sectorul cărnii de pasăre a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia

173

2006

L 408

12

 

 

32006R1963

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1963/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1483/2006 în ceea ce privește cantitățile reglementate de invitația permanentă de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre

178

2006

L 408

19

 

 

32006R1964

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1964/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent de import de orez originar din Bangladesh, în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3491/90 al Consiliului

183

2006

L 408

27

 

 

32006R1965

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de adaptare a mai multor regulamente privind sectorul cărnii de vită și mânzat ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

189

2006

L 413

1

 

 

32006R1993

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1993/2006 al Comisiei din 21 decembrie 2006 de adoptare a măsurilor tranzitorii în ceea ce privește exporturile de lapte și de produse lactate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1282/2006, ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

207

2006

L 413

3

 

 

32006R1994

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1994/2006 al Comisiei din 27 decembrie 2006 privind deschiderea contingentelor tarifare comunitare pentru 2007 pentru animalele vii din speciile ovină și caprină și pentru carnea de animale din speciile ovină și caprină

209

2006

L 414

26

 

 

32006R2028

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2028/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 privind autorizarea ca aditiv în hrana animalelor a preparatului Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750, aparținând grupului de microorganisme (1)

213

2006

L 414

29

 

 

32006R2029

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2029/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 1538/91 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului privind normele de comercializare a cărnii de pasăre ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

216

2006

L 414

40

 

 

32006R2030

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2030/2006 al Comisiei din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1607/2000, (CE) nr. 1622/2000 și (CE) nr. 2729/2000 privind sectorul vitivinicol datorită aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

227

2006

L 414

43

 

 

32006R2031

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de adaptare a unor regulamente privind piața zahărului datorită aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

230

2007

L 007

15

 

 

32007D0009

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/779/CE privind anumite măsuri de sănătate animală pentru protecția împotriva bolii veziculoase a porcului în Italia [notificată cu numărul C(2006) 6574] (1)

245

2007

L 007

21

 

 

32007D0012

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/363/CE privind anumite măsuri de sănătate animală de protecție împotriva pestei porcine africane în Sardinia (Italia) [notificată cu numărul C(2006) 6729] (1)

247

2007

L 007

23

 

 

32007D0013

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de adaptare a Deciziei 2002/459/CE în ceea ce privește completările care trebuie efectuate la lista unităților din rețeaua informatizată Traces având în vedere aderarea Bulgariei și a României [notificată cu numărul C(2006) 6810] (1)

249

2007

L 007

28

 

 

32007D0014

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2002/613/CE în ceea ce privește centrele de colectare a materialului seminal de animale din specia porcină autorizate în Canada [notificată cu numărul C(2006) 6812] (1)

254

2007

L 007

30

 

 

32007D0015

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de aprobare a planurilor de monitorizare pentru depistarea reziduurilor sau a substanțelor în animalele vii și în produsele de origine animală prezentate de Bulgaria și România în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 6815] (1)

256

2007

L 007

31

 

 

32007D0016

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii aplicabile în schimburile intracomunitare de material seminal, ovule și embrioni de la speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină obținute în Bulgaria și în România [notificată cu numărul C(2006) 6823] (1)

257

2007

L 007

33

 

 

32007D0017

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de aprobare a planurilor de autorizare a unităților pentru schimburile intracomunitare de păsări și de ouă destinate incubației în conformitate cu Directiva 90/539/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 6842] (1)

259

2007

L 007

36

 

 

32007D0018

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de aprobare a planurilor de intervenție pentru combaterea febrei aftoase în conformitate cu Directiva 2003/85/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 6855] (1)

262

2007

L 007

38

 

 

32007D0019

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de aprobare a planurilor de intervenție pentru combaterea pestei porcine clasice în conformitate cu Directiva 2001/89/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 6858] (1)

265

2007

L 007

44

 

 

32007D0021

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/760/CE în ceea ce privește anumite măsuri de protecție referitoare la prezența gripei aviare puternic patogene și importurile de păsări, altele decât păsările de curte, în Comunitate [notificată cu numărul C(2006) 6969] (1)

268

2007

L 007

46

 

 

32007D0022

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2006/875/CE de aprobare a programelor pentru eradicarea și monitorizarea bolilor de animale, a anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) și a programelor de prevenire a zoonozelor prezentate de statele membre pentru anul 2007 [notificată cu numărul C(2006) 6971]

270

2007

L 008

9

 

 

32007D0023

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a anexei VII apendicele B din Actul de aderare din 2005 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii, laptelui și peștelui din România [notificată cu numărul C(2006) 6801] (1)

271

2007

L 008

26

 

 

32007D0024

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de aprobare a planurilor de urgență pentru combaterea gripei aviare și a bolii Newcastle [notificată cu numărul C(2006) 6806] (1)

288

2007

L 008

29

 

 

32007D0025

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate [notificată cu numărul C(2006) 6958] (1)

291

2007

L 008

35

 

 

32007D0026

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei și României în ceea ce privește anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2006) 6960] (1)

297

2007

L 008

45

 

 

32007D0027

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de adoptare a anumitor măsuri tranzitorii privind livrările de lapte crud unităților de prelucrare și prelucrarea acestui lapte crud în România având în vedere cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 6963] (1)

307

2007

L 008

51

 

 

32007D0028

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește zonele de protecție și de supraveghere pentru febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2006) 6970] (1)

313

2007

L 008

57

 

 

32007D0029

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru anumite produse de origine animală introduse în Bulgaria și România din țări terțe înainte de 1 ianuarie 2007, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 7019] (1)

319

2007

L 008

59

 

 

32007D0030

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru comercializarea anumitor produse de origine animală obținute în Bulgaria și România [notificată cu numărul C(2006) 7028] (1)

321

2007

L 008

61

 

 

32007D0031

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește expedierea, din Bulgaria spre alte state membre, a anumitor produse din sectorul cărnii și al laptelui reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 7029] (1)

323

2007

L 021

16

 

 

32007R0088

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 88/2007 al Comisiei din 12 decembrie 2006 privind normele speciale de aplicare a regimului restituirilor la export pentru cerealele exportate sub formă de paste făinoase care intră sub incidența codurilor NC 19021100 și 190219 (versiune codificată)

328

2007

L 032

161

 

 

32007D0066

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2006 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivei 66/401/CEE a Consiliului privind creșterea greutății maxime a loturilor anumitor semințe de plante furajere [notificată cu numărul C(2006) 6572] (1)

338

2007

L 032

164

 

 

32007D0067

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2006 de autorizare a statelor membre să prelungească autorizațiile provizorii acordate pentru noua substanță activă tritosulfuron [notificată cu numărul C(2006) 6573] (1)

341

2007

L 032

167

 

 

32007D0069

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2006 privind autorizarea României de a amâna aplicarea anumitor dispoziții ale Directivei 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește comercializarea semințelor anumitor soiuri de plante agricole [notificată cu numărul C(2006) 6568] (1)

342

2007

L 032

177

 

 

32007D0071

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2006 de instituire a unui grup științific de experți pentru denumirile de origine, indicațiile geografice și specialitățile tradiționale garantate

349

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top