Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_077_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 77

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 077

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 314

3

 

 

32006R1677

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1677/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 în ceea ce privește data depunerii cererilor de drepturi de import pentru perioada contingentului tarifar 1 ianuarie-31 decembrie 2007

3

2006

L 314

4

 

 

32006R1678

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1678/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2005 privind alte moduri de eliminare și utilizare a subproduselor de origine animală (1)

4

2006

L 314

7

 

 

32006R1679

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1679/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

7

2006

L 314

14

 

 

32006R1681

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1681/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de whisky irlandez pentru perioada 2006/2007

13

2006

L 314

16

 

 

32006R1682

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1682/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de whisky scoțian pentru perioada 2006/2007

15

2006

L 314

18

 

 

32006R1683

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1683/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind măsurile tranzitorii care trebuie adoptate în ceea ce privește schimburile comerciale cu produse agricole ca urmare a aderării Bulgariei și României

17

2006

L 314

33

 

 

32006D0775

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 noiembrie 2006 de modificare a anexei D la Directiva 95/70/CE a Consiliului în ceea ce privește lista bolilor exotice ale moluștelor supuse măsurilor de control armonizate la nivel comunitar [notificată cu numărul C(2006) 5309] (1)

21

2006

L 314

39

 

 

32006D0778

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind cerințele minime pentru colectarea de informații cu ocazia inspecțiilor la locurile de producție ale anumitor animale de crescătorie [notificată cu numărul C(2006) 5384] (1)

23

2006

L 314

48

 

 

32006D0779

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind măsurile tranzitorii de sănătate animală pentru combaterea pestei porcine clasice în România [notificată cu numărul C(2006) 5387] (1)

32

2006

L 320

1

 

 

32006R1662

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1662/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1)

34

2006

L 320

11

 

 

32006R1663

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1663/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (1)

44

2006

L 320

13

 

 

32006R1664

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1664/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce privește dispozițiile de aplicare privind anumite produse de origine animală destinate consumului uman și de abrogare a anumitor dispoziții de aplicare (1)

46

2006

L 320

46

 

 

32006R1665

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1665/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne (1)

79

2006

L 320

47

 

 

32006R1666

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1666/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului (1)

80

2006

L 320

53

 

 

32006D0766

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești [notificată cu numărul C(2006) 5171] (1)

83

2006

L 320

58

 

 

32006D0767

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Deciziilor 2003/804/CE și 2003/858/CE ale Comisiei în ceea ce privește cerințele de certificare aplicabile moluștelor vii și peștilor vii de acvacultură, precum și produselor derivate destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2006) 5167] (1)

88

2006

L 321

11

 

 

32006R1713

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 al Comisiei din 20 noiembrie 2006 de eliminare a prefinanțării restituirilor la export pentru produsele agricole

91

2006

L 321

17

 

 

32006R1714

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1714/2006 al Comisiei din 20 noiembrie 2006 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007, a repartizării cantității de 5000 de tone de fibre scurte de in și de fibre de cânepă în cantități naționale garantate între Danemarca, Grecia, Irlanda, Italia și Luxemburg

97

2006

L 324

8

 

 

32006D0797

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2006 privind neînscrierea sulfamatului de amoniu, hexaconazolului, tetratiocarbonatului de sodiu și 8-hidroxi-chinolinei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate produselor fitosanitare care conțin aceste substanțe active [notificată cu numărul C(2006) 5535] (1)

98

2006

L 325

6

 

 

32006R1729

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1729/2006 al Comisiei din 23 noiembrie 2006 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală în ceea ce privește firocoxibul și triclabendazolul (1)

101

2006

L 325

9

 

 

32006R1730

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1730/2006 al Comisiei din 23 noiembrie 2006 privind autorizarea acidului benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana animalelor (1)

104

2006

L 325

12

 

 

32006R1731

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei din 23 noiembrie 2006 privind normele speciale de aplicare a restituirilor la export pentru anumite conserve de carne de vită și mânzat

107

2006

L 325

35

 

 

32006D0800

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2006 privind aprobarea planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porci sălbatici și de vaccinare de urgență a acestor porci împotriva respectivei boli în Bulgaria [notificată cu numărul C(2006) 5468] (1)

110

2006

L 328

14

 

 

32006L0088

 

 

 

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură

113

2006

L 328

57

 

 

32006D0782

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 octombrie 2006 de modificare a Deciziei 90/424/CEE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar

156

2006

L 329

7

 

 

32006R1741

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei din 24 noiembrie 2006 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirii speciale la export pentru carnea dezosată de masculi adulți din specia bovină, plasată sub regim de antrepozit vamal înainte de export

158

2006

L 329

13

 

 

32006R1742

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1742/2006 al Comisiei din 24 noiembrie 2006 de deschidere și de administrare a contingentelor tarifare comunitare pentru vinurile originare din Republica Albania

164

2006

L 329

16

 

 

32006R1743

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1743/2006 al Comisiei din 24 noiembrie 2006 privind autorizarea permanentă a unui aditiv din hrana animalelor (1)

167

2006

L 329

19

 

 

32006R1744

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1744/2006 al Comisiei din 24 noiembrie 2006 privind normele referitoare la ajutorul pentru viermii de mătase (versiune codificată)

170

2006

L 329

26

 

 

32006D0801

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/432/CE de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE și 97/222/CE [notificată cu numărul C(2006) 5444] (1)

174

2006

L 329

34

 

 

32006D0802

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2006 de aprobare a planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici și de vaccinare de urgență a acestor porcine și a porcinelor din exploatații împotriva pestei porcine clasice în România [notificată cu numărul C(2006) 5426] (1)

182

2006

L 329

67

 

 

32006D0805

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 noiembrie 2006 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre [notificată cu numărul C(2006) 5538] (1)

186

2006

L 329

74

 

 

32006D0806

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 noiembrie 2006 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului transmis pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a ortosulfamuron-ului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 5539] (1)

193

2006

L 330

9

 

 

32006R1750

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1750/2006 al Comisiei din 27 noiembrie 2006 privind autorizarea selenometioninei drept aditiv pentru hrana animalelor (1)

195

2006

L 331

8

 

 

32006R1754

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale

198

2006

L 332

26

 

 

32006D0858

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește zonele cu acces reglementat stabilite pentru febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2006) 5607] (1)

209

2006

L 334

1

 

 

32006R1737

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1737/2006 al Comisiei din 7 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pădurilor și interacțiunile ecologice în cadrul Comunității

215

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top