EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_076_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 76

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 076

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 043

26

 

 

32003R0297

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 297/2003 al Comisiei din 17 februarie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a contingentului tarifar pentru carnea de vită și mânzat originară din Chile

3

2006

L 277

1

 

 

32006R1463

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 al Consiliului din 19 iunie 2006 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

9

2006

L 277

2

 

 

32006D0663

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 iunie 2006 de adaptare a Actului de aderare a Bulgariei și României cu privire la dezvoltarea rurală

10

2006

L 277

4

 

 

32006D0664

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 iunie 2006 de adaptare a anexei VIII la Actul de aderare a Bulgariei și României

12

2006

L 278

8

 

 

32006R1487

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1487/2006 al Comisiei din 9 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2921/90 de acordare de ajutoare pentru laptele degresat în vederea fabricării cazeinei și cazeinaților

15

2006

L 278

9

 

 

32006R1488

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1488/2006 al Comisiei din 9 octombrie 2006 privind stabilirea, pentru exercițiul contabil 2007, a coeficienților de depreciere care urmează să se aplice la cumpărarea de produse agricole la intervenție

16

2006

L 278

11

 

 

32006R1489

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1489/2006 al Comisiei din 9 octombrie 2006 privind stabilirea, pentru exercițiul contabil 2007 al FEGA, a ratei dobânzii care urmează să fie aplicată pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a intervențiilor constând în cumpărarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

18

2006

L 278

15

 

 

32006D0677

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor [notificată cu numărul C(2006) 4026] (1)

20

2006

L 279

24

 

 

32006D0680

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 2006 de modificare a Deciziei 2003/858/CE în ceea ce privește lista teritoriilor din care sunt autorizate importurile în Comunitatea Europeană de anumite specii de pești vii, precum și icre și gameți ai acestora, destinați creșterii [notificată cu numărul C(2006) 4361] (1)

29

2006

L 280

3

 

 

32006R1505

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1505/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului cu privire la controalele minime care trebuie să fie efectuate în legătură cu identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină (1)

32

2006

L 280

9

 

 

32006R1507

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1507/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000, a Regulamentului (CE) nr. 884/2001 și a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 privind anumite norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește utilizarea bucăților de lemn de stejar la fabricarea vinurilor, desemnarea și prezentarea vinurilor astfel tratate

36

2006

L 282

13

 

 

32006R1517

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1517/2006 al Comisiei din 12 octombrie 2006 de deschidere a unei distilări de criză menționate la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului pentru anumite vinuri în Spania

40

2006

L 282

44

 

 

32006D0685

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 2006 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2003/634/CE de aprobare a programelor destinate obținerii statutului de zone autorizate sau de exploatații de creștere autorizate situate în zone neautorizate în ceea ce privește boli ale peștilor precum septicemia hemoragică virală (SHV) și necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) [notificată cu numărul C(2006) 4363] (1)

42

2006

L 282

52

 

 

32006D0687

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 octombrie 2006 privind programele ce pot beneficia de o participare financiară a Comunității în 2007 pentru eradicarea și supravegherea anumitor boli ale animalelor, pentru prevenirea zoonozelor și pentru supravegherea EST, precum și programele de eradicare a ESB și a scrapiei [notificată cu numărul C(2006) 4784]

48

2006

L 283

14

 

 

32006R1539

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1539/2006 al Comisiei din 13 octombrie 2006 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercițiului 2007 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

56

2006

L 283

22

 

 

32006R1541

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1541/2006 al Comisiei din 13 octombrie 2006 de fixare a coeficientului care permite stabilirea limitei de retragere menționată la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 493/2006

62

2006

L 283

24

 

 

32006R1542

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1542/2006 al Comisiei din 13 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 493/2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii în cadrul reformei organizării comune a pieței în sectorul zahărului

64

2006

L 283

52

 

 

32006D0693

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește condițiile aplicabile circulației din sau prin anumite zone de restricție stabilite pentru febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2006) 4813] (1)

67

2006

L 286

1

 

 

32006R1544

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1544/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006 de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creșterii viermilor de mătase (versiune codificată)

74

2006

L 286

8

 

 

32006R1547

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1547/2006 al Comisiei din 13 octombrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului

78

2006

L 288

3

 

 

32006R1555

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1555/2006 al Comisiei din 18 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1039/2006 privind deschiderea unei licitații permanente pentru revânzarea pe piața comunitară a zahărului deținut de agențiile de intervenție belgiană, cehă, germană, spaniolă, irlandeză, italiană, ungară, poloneză, slovenă, slovacă și suedeză

83

2006

L 288

18

 

 

32006R1557

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1557/2006 al Comisiei din 18 octombrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului în ceea ce privește înregistrarea contractelor și comunicarea datelor în sectorul hameiului

88

2006

L 288

21

 

 

32006R1558

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1558/2006 al Comisiei din 18 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2799/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare pentru laptele degresat și laptele praf degresat pentru hrana animalelor și vânzarea acestui tip de lapte praf degresat

91

2006

L 288

22

 

 

32006R1559

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1559/2006 al Comisiei din 18 octombrie 2006 de stabilire a cerințelor minime de calitate pentru perele din soiurile Williams și Rocha în sirop și/sau suc natural de fructe în cadrul schemei de ajutor pentru producție (versiune codificată)

92

2006

L 290

29

 

 

32006R1572

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1572/2006 al Comisiei din 18 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 824/2000 prin care se stabilesc procedurile de preluare a cerealelor de către agențüle de intervenție și metodele de analiză pentru determinarea calității cerealelor

97

2006

L 291

8

 

 

32006R1580

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1580/2006 al Comisiei din 20 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

103

2006

L 291

40

 

 

32006D0706

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 octombrie 2006 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește echipele de recoltare și de producție a embrionilor în Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2006) 4907] (1)

106

2006

L 293

3

 

 

32006L0085

 

 

 

Directiva 2006/85/CE a Comisiei din 23 octombrie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active fenamifos și etefon (1)

108

2006

L 294

1

 

 

32006R1582

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1582/2006 al Consiliului din 24 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 în ceea ce privește derogarea prevăzută pentru spălarea ouălor

111

2006

L 294

19

 

 

32006R1585

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului

112

2006

L 294

59

 

 

32006D0717

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2006 de stabilire a codului și a normelor standard pentru transcrierea într-o formă prelucrabilă electronic a datelor furnizate de anchetele principale privind suprafețele viticole [notificată cu numărul C(2006) 3881] (versiune codificată)

114

2006

L 295

1

 

 

32006D0696

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 august 2006 de stabilire a unei liste a țărilor terțe din care pot fi importate și din care pot tranzita în cadrul Comunității păsările de curte, ouăle destinate incubației, puii de o zi, carnea de pasăre, de ratită și de vânat sălbatic cu pene, ouăle și produsele din ouă și ouăle fără microorganisme patogene specificate, cât și a condițiilor aplicabile în materie de certificare sanitar-veterinară și de modificare a Deciziilor 93/342/CEE, 2000/585/CE și 2003/812/CE [notificată cu numărul C(2006) 3821] (1)

128

2006

L 296

8

 

 

32006R1594

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1594/2006 al Comisiei din 25 octombrie 2006 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de certificate de export pentru brânzeturile destinate exportului în Statele Unite ale Americii în 2007 în cadrul anumitor contingente din GATT

204

2006

L 302

41

 

 

32006R1629

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1629/2006 al Comisiei din 31 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2006 privind unele măsuri excepționale de sprijinire a pieței în sectorul ouălor și păsărilor în unele state membre

206

2006

L 302

47

 

 

32006D0749

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 octombrie 2006 de modificare a Deciziei 2004/4/CE de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii de măsuri urgente de protecție împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenind din Egipt [notificată cu numărul C(2006) 5109]

208

2006

L 302

49

 

 

32006D0750

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 octombrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/359/CE în ceea ce privește porturile de debarcare a trunchiurilor de stejar (Quercus L.) cu scoarță, originare din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2006) 5142]

210

2006

L 305

3

 

 

32006R1633

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1633/2006 al Comisiei din 3 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2771/1999 și (CE) nr. 1898/2005 în ceea ce privește depozitarea untului de intervenție pus în vânzare

212

2006

L 308

7

 

 

32006R1643

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 al Comisiei din 7 noiembrie 2006 privind normele de aplicare a regimului de asistență la exportul produselor din sectorul cărnii de vită și mânzat care beneficiază de un tratament special la importul într-o țară terță (versiune codificată)

213

2006

L 309

6

 

 

32006R1649

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1649/2006 al Comisiei din 8 noiembrie 2006 privind aplicarea celei mai mici rate pentru restituirile la exportul anumitor produse din sectoarele ouălor și cărnii de pasăre (versiune codificată)

218

2006

L 311

31

 

 

32006L0092

 

 

 

Directiva 2006/92/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2006 de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului în ceea ce privește limitele maxime aplicabile reziduurilor de captan, diclorvos, etion și folpet (1)

222

2006

L 311

46

 

 

32006D0759

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 noiembrie 2006 de aprobare a anumitor programe naționale de control al salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus [notificată cu numărul C(2006) 5281] (1)

238

2006

L 311

51

 

 

32006D0761

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele reglementate stabilite pentru febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2006) 5311] (1)

241

2006

L 312

1

 

 

32006R1667

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1667/2006 al Consiliului din 7 noiembrie 2006 privind glucoza și lactoza (versiune codificată)

246

2006

L 312

6

 

 

32006R1669

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1669/2006 al Comisiei din 8 noiembrie 2006 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului cu privire la achiziționarea cărnii de vită prin intervenție publică (versiune codificată)

250

2006

L 312

33

 

 

32006R1670

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1670/2006 al Comisiei din 10 noiembrie 2006 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea și acordarea de restituiri adaptate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase (versiune codificată)

278

2006

L 312

42

 

 

32006L0091

 

 

 

Directiva 2006/91/CE a Consiliului din 7 noiembrie 2006 privind combaterea păduchelui verde de San José (versiune codificată)

286

2007

L 999

376

 

 

31996L0043R(02)

 

 

 

RECTIFICĂRI Rectificare la Directiva 96/43/CE a Consiliului din 26 iunie 1996 de modificare și codificare a Directivei 85/73/CEE privind asigurarea finanțării inspecțiilor și controalelor veterinare ale animalelor vii și ale anumitor produse animaliere și de modificare a Directivei 90/675/CEE și a Directivei 91/496/CEE (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3 vol. 19, p. 61)

290

2007

L 999

376

 

 

32003R1782R(07)

 

 

 

RECTIFICĂRI Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3 vol. 49, p. 177)

291

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top