Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_075_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 75

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 075

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 230

6

 

 

32006R1263

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1263/2006 al Comisiei din 23 august 2006 de derogare de la dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1464/95, (CE) nr. 174/1999, (CE) nr. 800/1999, (CE) nr. 1291/2000, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 633/2004, (CE) nr. 1138/2005, (CE) nr. 951/2006 și (CE) nr. 958/2006 în ceea ce privește exporturile de produse agricole cu destinația Liban

3

2006

L 233

6

 

 

32006R1278

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1278/2006 al Comisiei din 25 august 2006 privind o măsură specială de intervenție pentru ovăz în Finlanda și Suedia pentru anul de comercializare 2006/2007

5

2006

L 234

4

 

 

32006R1282

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei din 17 august 2006 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește certificatele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate

9

2006

L 235

3

 

 

32006R1284

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1284/2006 al Comisiei din 29 august 2006 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (1)

34

2006

L 235

8

 

 

32006R1285

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1285/2006 al Comisiei din 29 august 2006 privind deschiderea procedurii de atribuire a licențelor de export pentru brânzeturile care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2007 în cadrul anumitor contingente ale GATT

39

2006

L 235

17

 

 

32006L0074

 

 

 

Directiva 2006/74/CE a Comisiei din 21 august 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active diclorprop-P, metconazol, pirimetanil și triclopir (1)

45

2006

L 236

20

 

 

32006R1291

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1291/2006 al Comisiei din 30 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 privind normele de aplicare a schemei de plăți unice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului

51

2006

L 236

31

 

 

32006D0586

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 august 2006 de recunoaștere în principiu a conformității dosarelor transmise pentru examinarea detaliată în vederea eventualei înscrieri a cromafenozidei, halosulfuronului, tembotrionei, valiphenalului și virusului mozaicului galben al dovlecelului (sușă benignă) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 3820] (1)

53

2006

L 237

1

 

 

32006D0437

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de aprobare a unui manual de diagnostic pentru influența aviară în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 3477] (1)

56

2006

L 238

13

 

 

32006R1301

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import

83

2006

L 240

6

 

 

32006D0588

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 august 2006 de stabilire a alocării pentru statele membre a sumelor rezultate din modularea prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului pentru anii 2006-2012 [notificată cu numărul C(2006) 3839]

91

2006

L 240

9

 

 

32006D0589

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 august 2006 de recunoaștere în principiu a conformității dosarelor transmise pentru examinarea detaliată în vederea eventualei includeri a aviglicinei HCl, a mandipropamidului și a meptildinocapului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 3858] (1)

94

2006

L 240

11

 

 

32006D0590

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 septembrie 2006 de modificare a Deciziilor 94/360/CE și 2001/812/CE în ceea ce privește controalele sanitar-veterinare pentru produsele care provin din țări terțe [notificată cu numărul C(2006) 3868] (1)

97

2006

L 240

15

 

 

32006D0591

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 septembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește zonele de restricție pentru febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2006) 3947] (1)

101

2006

L 243

3

 

 

32006R1319

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1319/2006 al Comisiei din 5 septembrie 2006 privind schimbul de anumite informații referitoare la carnea de porc între statele membre și Comisie (Versiune codificată)

106

2006

L 243

6

 

 

32006R1320

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1320/2006 al Comisiei din 5 septembrie 2006 de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

110

2006

L 246

12

 

 

32006D0605

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 septembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la schimburile intracomunitare de păsări de curte destinate furnizării de vânat sălbatic pentru repopulare [notificată cu numărul C(2006) 3940] (1)

124

2006

L 248

3

 

 

32006L0075

 

 

 

Directiva 2006/75/CE a Comisiei din 11 septembrie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active dimoxistrobină (1)

127

2006

L 250

6

 

 

32006R1349

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1349/2006 al Comisiei din 13 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 990/2006 în ceea ce privește cantitățile care fac obiectul invitațiilor permanente de participare la licitație pentru exportul cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre

130

2006

L 252

25

 

 

32006D0614

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 septembrie 2006 de modificare a Deciziei 92/452/CEE cu privire la echipele de colectare și producere a embrionilor din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2006) 4085] (1)

134

2006

L 258

7

 

 

32006D0633

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 septembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele de restricție pentru febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2006) 4132] (1)

137

2006

L 261

32

 

 

32006D0636

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 septembrie 2006 de stabilire, pe stat membru, a defalcării anuale a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 [notificată cu numărul C(2006) 4024]

143

2006

L 263

9

 

 

32006L0076

 

 

 

Directiva 2006/76/CE a Comisiei din 22 septembrie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce privește specificația substanței active clorotalonil (1)

146

2006

L 265

1

 

 

32006R1405

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului din 18 septembrie 2006 de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

149

2006

L 265

8

 

 

32006R1406

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2006 al Consiliului din 18 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

156

2006

L 267

22

 

 

32006R1416

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1416/2006 al Comisiei din 26 septembrie 2006 de stabilire a normelor speciale de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind comerțul cu vin în ceea ce privește protecția denumirilor de origine din Statele Unite în Comunitate

158

2006

L 267

34

 

 

32006R1417

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1417/2006 al Comisiei din 26 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și a untului concentrat pe piața comunitară

170

2006

L 267

44

 

 

32006D0649

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 septembrie 2006 privind reînnoirea stocurilor comunitare de vaccinuri vii atenuate împotriva pestei porcine clasice [notificată cu numărul C(2006) 4197]

174

2006

L 267

45

 

 

32006D0650

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 septembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește zonele de restricție pentru febra catarală ovină [notificată cu numărul C(2006) 4227] (1)

175

2006

L 271

12

 

 

32006R1443

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1443/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 privind autorizarea permanentă a unor aditivi din furaje, precum și autorizarea pe o perioadă de zece ani a unui coccidiostatic (1)

178

2006

L 271

19

 

 

32006R1444

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1444/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 privind autorizarea Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ca aditiv pentru furaje (1)

185

2006

L 271

22

 

 

32006R1445

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1445/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2005 în ceea ce privește autorizarea aditivului în furaje Bacillus cereus var. toyoi, aparținând grupei microorganismelor (1)

188

2006

L 271

25

 

 

32006R1446

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1446/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 privind autorizarea Enterococcus faecium (Biomin IMB52) ca aditiv în furaje (1)

191

2006

L 271

28

 

 

32006R1447

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1447/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ca aditiv pentru furaje (1)

194

2006

L 271

33

 

 

32006R1449

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1449/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 de diminuare, pentru anul de comercializare 2006/2007, a valorii ajutorului acordat producătorilor de anumite citrice ca urmare a depășirii pragului de transformare în unele state membre

197

2006

L 271

37

 

 

32006R1451

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1451/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală în ceea ce privește fluazuronul, nitritul de sodiu și peforelinul (1)

201

2006

L 271

53

 

 

32006L0077

 

 

 

Directiva 2006/77/CE a Comisiei din 29 septembrie 2006 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conținuturile maxime de compuși organoclorați din furaje (1)

204

2006

L 271

71

 

 

32006D0656

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 septembrie 2006 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a cerințelor de certificare aplicabile importului de pește pentru scopuri ornamentale [notificată cu numărul C(2006) 4149] (1)

207

2006

L 272

22

 

 

32006D0662

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2006 privind o contribuție financiară a Comunității pentru un studiu de referință cu privire la prevalența salmonelei în rândul efectivelor de curci, care va fi realizat în statele membre [notificată cu numărul C(2006) 4308]

217

2006

L 273

3

 

 

32006R1465

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1465/2006 al Comisiei din 3 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2131/93 de stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de organismele de intervenție

222

2006

L 274

3

 

 

32006R1467

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1467/2006 al Comisiei din 4 octombrie 2006 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista țărilor și teritoriilor (1)

224

2006

L 274

6

 

 

32006R1468

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1468/2006 al Comisiei din 4 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

227

2006

L 275

44

 

 

32006R1474

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1474/2006 al Comisiei din 5 octombrie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2771/1999 și (CE) nr. 1898/2005 în ceea ce privește intrarea în stoc a untului de intervenție pus în vânzare

230

2006

L 275

51

 

 

32006D0668

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2006 privind o contribuție financiară a Comunității pentru un studiu de referință cu privire la prevalența salmonelei la porcinele destinate abatorizării, care va fi realizat în statele membre [notificată cu numărul C(2006) 4306]

231

2006

L 276

51

 

 

32006R1482

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1482/2006 al Comisiei din 6 octombrie 2006 privind deschiderea unor licitații permanente pentru revânzarea pe piața comunitară de grâu comun și de secară deținute de organismele de intervenție ale statelor membre în vederea transformării în făină în Comunitate

242

2006

L 276

58

 

 

32006R1483

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1483/2006 al Comisiei din 6 octombrie 2006 privind deschiderea unor invitații permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre

249

2006

L 276

80

 

 

32006D0674

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 2006 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2002/308/CE de stabilire a listelor cu zonele și fermele piscicole autorizate în ceea ce privește septicemia hemoragică virală (SHV) sau necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) sau ambele boli [notificată cu numărul C(2006) 4362] (1)

255

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top