Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_074_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 74

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 074

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 199

36

 

 

32006D0506

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 iulie 2006 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate [notificată cu numărul C(2006) 3257] (1)

3

2006

L 201

6

 

 

32006R1128

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1128/2006 al Comisiei din 24 iulie 2006 privind etapa de comercializare la care se referă prețul mediu pentru carcasele de porc (Versiune codificată)

6

2006

L 201

34

 

 

32006D0517

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 iulie 2006 de recunoaștere în principiu a conformității dosarelor transmise pentru examinarea detaliată în vederea eventualei înscrieri a metaflumizonei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 3238] (1)

10

2006

L 203

4

 

 

32006R1134

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1134/2006 al Comisiei din 25 iulie 2006 de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plăți unice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului

13

2006

L 205

15

 

 

32006R1138

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1138/2006 al Comisiei din 26 iulie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 990/2006 în ceea ce privește cantitățile care fac obiectul invitațiilor permanente de participare la licitație pentru exportul cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre

16

2006

L 205

26

 

 

32006D0521

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iulie 2006 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/733/CE și 2006/7/CE în ceea ce privește anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare produse de tulpini înalt patogene [notificată cu numărul C(2006) 3302] (1)

20

2006

L 206

1

 

 

32006L0060

 

 

 

Directiva 2006/60/CE a Comisiei din 7 iulie 2006 de modificare a anexelor la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privind conținuturile maxime pentru reziduurile de trifloxistrobin, tiabendazol, abamectin, benomil, carbendazim, tiofanat-metil, miclobutanil, glifosat, trimetilsulfoniu, fenpropimorf și clormequat (1)

22

2006

L 206

12

 

 

32006L0061

 

 

 

Directiva 2006/61/CE a Comisiei din 7 iulie 2006 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de atrazin, de azinfos-etil, de ciflutrin, de etefon, de fention, de metamidofos, de metomil, de paraquat și de triazofos (1)

33

2006

L 206

27

 

 

32006L0062

 

 

 

Directiva 2006/62/CE a Comisiei din 12 iulie 2006 de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de desmedifam, fenmedifam și clorfenvinfos (1)

48

2006

L 206

36

 

 

32006L0063

 

 

 

Directiva 2006/63/CE a Comisiei din 14 iulie 2006 de modificare a anexelor II-VII la Directiva 98/57/CE a Consiliului privind combaterea Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

57

2006

L 206

107

 

 

32006L0064

 

 

 

Directiva 2006/64/CE a Comisiei din 18 iulie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active clopiralid, ciprodinil, fosetil și trinexapac (1)

128

2006

L 208

3

 

 

32006R1156

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1156/2006 al Comisiei din 28 iulie 2006 de stabilire, pentru 2006, a plafoanelor bugetare pentru punerea în aplicare parțială sau facultativă a schemei de plăți unice, a pachetelor financiare anuale ale schemei de plăți unice pe suprafață și a sumelor maxime pentru acordarea plății separate pentru zahăr, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului și de modificare a regulamentului respectiv

133

2006

L 208

37

 

 

32006D0527

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iulie 2006 privind finanțarea studiilor, a studiilor de impact și a evaluărilor în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animale, bunăstării animalelor și al zootehniei

146

2006

L 211

4

 

 

32006R1168

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1168/2006 al Comisiei din 31 iulie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de salmonela la găinile ouătoare din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1003/2005 (1)

148

2006

L 212

3

 

 

32006R1177

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei din 1 august 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele în vederea utilizării de metode de control specifice în cadrul programelor naționale de control al salmonelei la păsările de curte (1)

153

2006

L 212

6

 

 

32006R1178

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1178/2006 al Comisiei din 1 august 2006 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007, a prețului minim care trebuie plătit producătorilor pentru smochinele uscate netransformate, precum și a valorii ajutorului la producție pentru smochinele uscate

156

2006

L 212

19

 

 

32006D0533

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iulie 2006 privind anumite măsuri temporare de protecție împotriva influenței aviare produse de tulpini înalt patogene în Croația [notificată cu numărul C(2006) 3352] (1)

157

2006

L 214

1

 

 

32006R1183

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1183/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte (versiune codificată)

160

2006

L 214

7

 

 

32006R1184

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a anumitor norme de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole (versiune codificată)

167

2006

L 214

59

 

 

32006D0542

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 august 2006 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(2006) 3400] (1)

171

2006

L 215

10

 

 

32006R1192

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1192/2006 al Comisiei din 4 august 2006 privind dispozițiile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește listele cu unitățile aprobate din statele membre (1)

172

2006

L 215

12

 

 

32006R1193

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1193/2006 al Comisiei din 4 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2004 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul vitivinicol ca urmare a aderării Ungariei la Uniunea Europeană

174

2006

L 215

28

 

 

32006D0545

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iulie 2006 privind echivalarea examinărilor oficiale ale soiurilor efectuate în Croația (1)

175

2006

L 217

6

 

 

32006R1197

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1197/2006 al Comisiei din 7 august 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2967/85 de stabilire a modalităților de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc

178

2006

L 217

29

 

 

32006D0552

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 august 2006 de modificare a anexei XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului cu privire la lista laboratoarelor autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase pentru producerea de vaccinuri [notificată cu numărul C(2006) 3447] (1)

180

2006

L 217

31

 

 

32006D0553

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 privind cumpărarea de către Comunitate a vaccinului marker împotriva pestei porcine clasice pentru a mări stocurile comunitare de aceste vaccinuri [notificată cu numărul C(2006) 3461]

183

2006

L 218

3

 

 

32006R1200

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1200/2006 al Comisiei din 8 august 2006 privind deschiderea unei invitații permanente de participare la licitație pentru exportul orzului deținut de organismul de intervenție cehă în Belgia

185

2006

L 218

10

 

 

32006R1201

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1201/2006 al Comisiei din 8 august 2006 de fixare pentru anul de comercializare 2006/2007 a coeficienților de ponderare folosiți la calcularea prețului comunitar de piață pentru porcii abatorizați

193

2006

L 218

17

 

 

32006D0555

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 august 2006 de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectorul cărnii, al peștelui și al laptelui în Polonia [notificată cu numărul C(2006) 3462] (1)

195

2006

L 218

20

 

 

32006D0556

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește echipele de colectare și de producere a embrionilor din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2006) 3456] (1)

198

2006

L 219

7

 

 

32006R1205

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1205/2006 al Comisiei din 9 august 2006 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007, a prețului minim care trebuie plătit producătorilor pentru prunele uscate, precum și a valorii ajutorului la producție pentru prunele uscate

200

2006

L 219

9

 

 

32006R1207

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1207/2006 al Comisiei din 9 august 2006 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007, a prețului de achiziție de către organismele de depozitare a stafidelor și a smochinelor uscate netransformate

201

2006

L 219

28

 

 

32006D0559

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 august 2006 de modificare a Deciziei 2002/300/CE cu privire la zonele excluse din lista zonelor autorizate în ceea ce privește Bonamia ostreae și/sau Marteilia refringens [notificată cu numărul C(2006) 3518] (1)

202

2006

L 221

3

 

 

32006R1221

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1221/2006 al Comisiei din 11 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

205

2006

L 221

4

 

 

32006R1222

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1222/2006 al Comisiei din 11 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 944/2006 de aplicare a măsurii de distilare de criză prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului pentru anumite vinuri în Italia

206

2006

L 222

3

 

 

32006R1226

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1226/2006 al Comisiei din 14 august 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2771/1999 și (CE) nr. 1898/2005 în ceea ce privește intrarea în stoc a untului de intervenție pus în vânzare

207

2006

L 222

11

 

 

32006D0563

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 august 2006 privind anumite măsuri de protecție în legătură cu prezența influenței aviare produse de tulpini înalt patogene de subtip H5N1 la păsările sălbatice din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/115/CE [notificată cu numărul C(2006) 3585] (1)

208

2006

L 225

3

 

 

32006R1231

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1231/2006 al Comisiei din 16 august 2006 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală în ceea ce privește ceftiofurul, precum și monooleatul și trioleatul de polioxietilenă sorbitan (1)

217

2006

L 225

5

 

 

32006R1232

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1232/2006 al Comisiei din 16 august 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii

219

2006

L 225

14

 

 

32006R1233

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1233/2006 al Comisiei din 16 august 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de porc, acordat Statelor Unite ale Americii

228

2006

L 225

22

 

 

32006R1235

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1235/2006 al Comisiei din 16 august 2006 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007, a valorii ajutorului pentru cultura de struguri destinați producerii anumitor soiuri de struguri uscați și a ajutorului pentru replantarea viilor afectate de filoxeră

237

2006

L 225

28

 

 

32006D0564

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 august 2006 de modificare a Deciziei 2003/766/CE privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în cadrul Comunității a Diabrotica virgifera Le Conte [notificată cu numărul C(2006) 3582]

239

2006

L 226

7

 

 

32006R1242

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1242/2006 al Comisiei din 17 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1555/96 de stabilire a normelor de aplicare a regimului referitor la aplicarea drepturilor de import suplimentare în sectorul fructelor și legumelor

241

2006

L 227

23

 

 

32006R1250

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1250/2006 al Comisiei din 18 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

243

2006

L 227

60

 

 

32006D0572

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 august 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele de restricție pentru febra catarală ovină în Spania și Portugalia [notificată cu numărul C(2006) 3700] (1)

258

2006

L 228

9

 

 

32006R1256

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1256/2006 al Comisiei din 21 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2006 privind unele măsuri excepționale de sprijinire a pieței în sectorul ouălor și păsărilor în unele state membre

260

2006

L 228

17

 

 

32006R1257

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1257/2006 al Comisiei din 21 august 2006 de aprobare a modificării caietului de sarcini al unei indicații geografice din registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Nocciola di Giffoni) (IGP)

268

2006

L 228

24

 

 

32006D0574

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 august 2006 de modificare a Deciziei 2005/734/CE în ceea ce privește anumite măsuri suplimentare de limitare a riscurilor de răspândire a influenței aviare [notificată cu numărul C(2006) 3702] (1)

273

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top