Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_072_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 72

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 072

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1990

L 173

5

 

 

31990R1907

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind unele standarde de comercializare a ouălor

3

1993

L 240

1

 

 

31993R2617

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2617/93 al Consiliului din 21 septembrie 1993 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind unele norme de comercializare a ouălor

10

1994

L 330

4

 

 

31994R3117

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3117/94 al Consiliului din 12 decembrie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind unele norme de comercializare a ouălor

12

1996

L 111

1

 

 

31996R0818

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 818/96 al Consiliului din 29 aprilie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind unele norme de comercializare a ouălor

15

2001

L 002

1

 

 

32001R0005

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 5/2001 al Consiliului din 19 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind unele standarde de comercializare a ouălor

17

2003

L 135

27

 

 

32003D0392

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 mai 2003 de modificare a Deciziilor 2003/70/CE și 2003/71/CE în ceea ce privește importurile de gameți vii de pești din familia salmonidelor originari din Norvegia și Insulele Feroe [notificată cu numărul C(2003) 1675] (1)

20

2003

L 305

17

 

 

32003D0812

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 noiembrie 2003 de stabilire a listelor țărilor terțe din care statele membre trebuie să autorizeze importul de anumite produse destinate consumului uman, prevăzute de Directiva 92/118/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 4181] (1)

24

2006

L 126

9

 

 

32006R0727

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 727/2006 al Comisiei din 12 mai 2006 privind deschiderea și modul de administrare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat congelată, destinată transformării ulterioare (1 iulie 2006-30 iunie 2007)

29

2006

L 129

3

 

 

32006R0734

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 734/2006 al Comisiei din 16 mai 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în anul de depozitare 2006/2007

40

2006

L 129

9

 

 

32006R0735

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 735/2006 al Comisiei din 16 mai 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2659/94 privind normele de acordare a ajutoarelor pentru stocarea privată a brânzeturilor Grana Padano, Parmigiano Reggiano și Provolone

46

2006

L 130

27

 

 

32006L0045

 

 

 

Directiva 2006/45/CE a Comisiei din 16 mai 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului cu privire la specificarea substanței active propoxicarbazon (1)

47

2006

L 134

19

 

 

32006R0769

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 769/2006 al Comisiei din 19 mai 2006 de suspendare a posibilității de depunere a cererilor de licențe de export pentru zahărul C de la 23 mai 2006 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 493/2006 în ceea ce privește măsurile tranzitorii care se aplică zahărului C

49

2006

L 134

34

 

 

32006D0360

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 februarie 2006 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește intrările referitoare la Brazilia, Serbia și Muntenegru [notificată cu numărul C(2006) 579] (1)

51

2006

L 135

3

 

 

32006R0773

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 773/2006 al Comisiei din 22 mai 2006 privind autorizarea provizorie sau permanentă a anumitor aditivi din hrana pentru animale și autorizarea provizorie a unei utilizări noi a unui aditiv deja autorizat în hrana pentru animale (1)

60

2006

L 136

3

 

 

32006R0776

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 776/2006 al Comisiei din 23 mai 2006 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind laboratoarele comunitare de referință (1)

66

2006

L 136

18

 

 

32006L0047

 

 

 

Directiva 2006/47/CE a Comisiei din 23 mai 2006 de stabilire a condițiilor speciale în ceea ce privește prezența de Avena fatua în semințele de cereale (Versiune codificată) (1)

72

2006

L 142

6

 

 

32006L0050

 

 

 

Directiva 2006/50/CE a Comisiei din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA și IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (1)

76

2006

L 144

1

 

 

32006R0797

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1785/2003 în ceea ce privește regimul de import al orezului

86

2006

L 144

7

 

 

32006R0800

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 800/2006 al Comisiei din 30 mai 2006 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar pentru importul de masculi tineri din specia bovină pentru îngrășare (1 iulie 2006-30 iunie 2007)

89

2006

L 145

1

 

 

32006R0793

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 793/2006 al Comisiei din 12 aprilie 2006 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

96

2006

L 150

3

 

 

32006R0830

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 830/2006 al Comisiei din 2 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2003 în ceea ce privește importurile de cereale și orez

145

2006

L 152

31

 

 

32006D0393

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 mai 2006 privind desemnarea laboratorului comunitar de referință pentru febra aftoasă [notificată cu numărul C(2006) 2069] (1)

146

2006

L 152

32

 

 

32006D0394

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 mai 2006 de modificare a apendicelui la anexa XIV la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și peștelui din Slovacia [notificată cu numărul C(2006) 2073] (1)

147

2006

L 152

34

 

 

32006D0395

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 iunie 2006 de modificare a Deciziei 92/452/CEE privind echipele de colectare și producție de embrioni în Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2006) 2097] (1)

149

2006

L 154

7

 

 

32006R0840

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 840/2006 al Comisiei din 7 iunie 2006 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007, a ajutorului pentru piersicile destinate transformării, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului

151

2006

L 154

11

 

 

32006L0053

 

 

 

Directiva 2006/53/CE a Comisiei din 7 iunie 2006 de modificare a Directivei 90/642/CEE a Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de fenbutatin oxid, fenhexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozină și piraclostrobin (1)

152

2006

L 156

16

 

 

32006D0404

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 mai 2006 de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui din Republica Polonă [notificată cu numărul C(2006) 2068] (1)

161

2006

L 158

9

 

 

32006R0852

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 852/2006 al Comisiei din 9 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 793/2006 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

164

2006

L 158

14

 

 

32006D0405

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 iunie 2006 de modificare a Deciziilor 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE și 2006/265/CE în ceea ce privește anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare înalt patogene [notificată cu numărul C(2006) 2177] (1)

166

2006

L 159

13

 

 

32006L0055

 

 

 

Directiva 2006/55/CE a Comisiei din 12 iunie 2006 de modificare a anexei III la Directiva 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce privește greutatea maximă a loturilor de semințe (1)

170

2006

L 159

15

 

 

32006D0409

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iunie 2006 de autorizare a statelor membre să prelungească autorizațiile provizorii acordate pentru noua substanță activă profoxidim [notificată cu numărul C(2006) 1632] (1)

171

2006

L 163

10

 

 

32006D0410

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 mai 2006 de stabilire a sumelor care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), articolul 143d și articolul 143e din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, sunt puse la dispoziția FEADR și a sumelor care vor fi puse la dispoziția FEAGA

173

2006

L 164

27

 

 

32006D0414

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 iunie 2006 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE și 2002/459/CE în ceea ce privește lista punctelor de control la frontieră [notificată cu numărul C(2006) 2178] (1)

175

2006

L 164

51

 

 

32006D0415

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE [notificată cu numărul C(2006) 2400] (1)

199

2006

L 164

61

 

 

32006D0416

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri tranzitorii referitoare la influența aviară la păsările de curte sau alte păsări captive din Comunitate [notificată cu numărul C(2006) 2402] (1)

209

2006

L 168

11

 

 

32006R0908

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 908/2006 al Comisiei din 20 iunie 2006 de stabilire a listei piețelor reprezentative pentru sectorul cărnii de porc în Comunitate

221

2006

L 168

14

 

 

32006R0909

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 909/2006 al Comisiei din 20 iunie 2006 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice pentru agricultură ale Comunității (1)

225

2006

L 169

56

 

 

32006D0427

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2006 de stabilire a metodelor de control al performanțelor și de evaluare a valorii genetice a reproducătoarelor de rasă pură din specia bovină [notificată cu numărul C(2006) 2376] (1)

228

2006

L 170

8

 

 

32006R0926

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 926/2006 al Comisiei din 22 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

233

2006

L 170

12

 

 

32006R0927

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 927/2006 al Comisiei din 22 iunie 2006 privind eliberarea rezervei speciale pentru restructurare prevăzută la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului

237

2006

L 171

35

 

 

32006R0884

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare publică de către agențiile plătitoare ale statelor membre

239

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top