EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_071_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 71

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 071

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 087

1

 

 

32006D0232

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 2005 referitoare la încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind comerțul cu vin

3

2006

L 087

2

 

 

22006A0324(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind comerțul cu vin

4

2006

L 088

7

 

 

32006R0489

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 489/2006 al Comisiei din 24 martie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 în ceea ce privește soiurile de cânepă destinate producției de fibre eligibile pentru plăți directe

77

2006

L 088

9

 

 

32006L0035

 

 

 

Directiva 2006/35/CE a Comisiei din 24 martie 2006 de modificare a anexelor I-IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

79

2006

L 088

13

 

 

32006L0036

 

 

 

Directiva 2006/36/CE a Comisiei din 24 martie 2006 de modificare a Directivei 2001/32/CE de recunoaștere a zonelor protejate, expuse la pericole fitosanitare speciale, în Comunitate, și de abrogare a Directivei 92/76/CEE

83

2006

L 088

63

 

 

32006D0241

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 martie 2006 privind anumite măsuri de protecție cu privire la unele produse de origine animală, cu excepția produselor pescărești, originare din Madagascar [notificată cu numărul C(2006) 888] (1)

86

2006

L 089

6

 

 

32006R0492

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 492/2006 al Comisiei din 27 martie 2006 privind autorizarea provizorie sau permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor (1)

89

2006

L 089

11

 

 

32006R0493

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 493/2006 al Comisiei din 27 martie 2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii în cadrul reformei organizării comune a pieței în sectorul zahărului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2001 și (CE) nr. 314/2002

94

2006

L 093

1

 

 

32006R0509

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare

103

2006

L 093

12

 

 

32006R0510

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

114

2006

L 093

65

 

 

32006D0259

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2006 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului privind regionalizarea în Argentina și modelele de certificate la importul de carne proaspătă de vită și de mânzat din Brazilia [notificată cu numărul C(2006) 896] (1)

128

2006

L 094

24

 

 

32006R0544

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 544/2006 al Comisiei din 31 martie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

142

2006

L 094

26

 

 

32006R0545

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 545/2006 al Comisiei din 31 martie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1464/2004 privind condițiile de autorizare a Monteban, aditiv pentru hrana animalelor aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase (1)

144

2006

L 094

28

 

 

32006R0546

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 546/2006 al Comisiei din 31 martie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de combatere a scrapiei și garanțiile suplimentare, de derogare de la anumite cerințe ale Deciziei 2003/100/CE și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1874/2003

146

2006

L 095

9

 

 

32006D0265

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 martie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la o suspiciune de influență aviară în Elveția [notificată cu numărul C(2006) 1107] (1)

150

2006

L 098

75

 

 

32006D0268

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele de restricție stabilite pentru febra catarală ovină din Italia [notificată cu numărul C(2006) 1260] (1)

153

2006

L 099

6

 

 

32006R0566

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 566/2006 al Comisiei din 6 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2014/2005 privind licențele în cadrul regimului de import de banane în Comunitate pentru bananele puse în liberă circulație la dreptul vamal din Tariful Vamal Comun, de derogare de la regulamentul menționat anterior și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentului tarifar pentru importul de banane de la codul NC 08030019 originare din țările ACP în perioada cuprinsă între 1 martie și 31 decembrie 2006

154

2006

L 099

27

 

 

32006D0270

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 92/452/CEE privind echipele de recoltare și de producere de embrioni în Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2006) 1248] (1)

159

2006

L 099

29

 

 

32006D0271

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2002/613/CE privind centrele aprobate de colectare de material seminal de animale din specia porcină din Canada [notificată cu numărul C(2006) 1258] (1)

161

2006

L 099

31

 

 

32006D0272

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2004/453/CE privind Suedia și Regatul Unit [notificată cu numărul C(2006) 1259] (1)

163

2006

L 099

35

 

 

32006D0273

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele de restricție stabilite pentru febra catarală ovină în Spania [notificată cu numărul C(2006) 1262] (1)

167

2006

L 100

4

 

 

32006R0576

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 576/2006 al Comisiei din 7 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1433/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și ajutorul financiar

168

2006

L 104

8

 

 

32006R0590

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 590/2006 al Comisiei din 12 aprilie 2006 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista țărilor și teritoriilor (1)

169

2006

L 104

11

 

 

32006R0591

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 591/2006 al Comisiei din 12 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

172

2006

L 104

30

 

 

32006L0039

 

 

 

Directiva 2006/39/CE a Comisiei din 12 aprilie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metil și triticonazol (1)

174

2006

L 104

40

 

 

32006D0282

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2004/450/CE în ceea ce privește cerințele comune aplicabile conținutului cererilor de finanțare comunitară pentru programele de combatere sau de eradicare și de control privind EST [notificată cu numărul C(2006) 1247] (1)

180

2006

L 106

21

 

 

32006D0290

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2003/467/CE privind declarația în conformitate cu care anumite regiuni din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină și de leucoză enzootică bovină și declarația în conformitate cu care Slovacia este oficial indemnă de leucoză enzootică bovină [notificată cu numărul C(2006) 1551] (1)

185

2006

L 107

23

 

 

32006R0606

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 606/2006 al Comisiei din 19 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2799/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare pentru laptele degresat și laptele praf degresat pentru hrana animalelor și vânzarea acestui tip de lapte praf degresat

188

2006

L 107

42

 

 

32006D0292

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2004/639/CE privind Croația [notificată cu numărul C(2006) 1541] (1)

189

2006

L 112

3

 

 

32006R0634

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 634/2006 al Comisiei din 25 aprilie 2006 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil verzei cu căpățână și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1591/87

191

2006

L 112

15

 

 

32006D0302

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 aprilie 2006 privind neînscrierea substanței metabenztiazuron în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2006) 1653] (1)

197

2006

L 115

4

 

 

32006R0642

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 642/2006 al Comisiei din 27 aprilie 2006 de stabilire a obligațiilor de livrare a zahărului din trestie care urmează să fie importat în temeiul Protocolului ACP și al Acordului cu India pentru perioada de livrare 2006/2007

200

2006

L 115

6

 

 

32006R0643

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 643/2006 al Comisiei din 27 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de instituire a unui cod comunitar al practicilor și tratamentelor oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 884/2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de însoțire a transporturilor de produse vitivinicole și evidențele obligatorii în sectorul vitivinicol

202

2006

L 116

9

 

 

32006R0657

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 657/2006 al Comisiei din 10 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Regatul Unit și de abrogare a Deciziei 98/256/CE a Consiliului și a Deciziilor 98/351/CE și 1999/514/CE (1)

206

2006

L 116

14

 

 

32006R0658

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 658/2006 al Comisiei din 27 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului

211

2006

L 116

20

 

 

32006R0659

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 659/2006 al Comisiei din 27 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționalității, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

217

2006

L 116

27

 

 

32006R0660

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 660/2006 al Comisiei din 27 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

224

2006

L 119

1

 

 

32006R0679

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 679/2006 al Consiliului din 25 aprilie 2006 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2771/75 și (CEE) nr. 2777/75 în ceea ce privește aplicarea unor măsuri excepționale de sprijinire a pieței

233

2006

L 120

10

 

 

32006R0688

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 688/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de modificare a anexelor III și XI la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește supravegherea formelor de encefalopatie spongiformă transmisibilă și a materialelor cu risc specificate de la bovinele din Suedia (1)

235

2006

L 121

43

 

 

32006D0330

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2005/432/CE de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman provenite din țări terțe și de abrogare a Deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE și 97/222/CE [notificată cu numărul C(2006) 1319] (1)

236

2006

L 122

8

 

 

32006R0704

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 704/2006 al Comisiei din 8 mai 2006 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar pentru carnea de vită și mânzat congelată clasificată la codul NC 0202 și pentru produsele clasificate la codul NC 02062991 (de la 1 iulie 2006 la 30 iunie 2007)

248

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top